Bat dong san phat sinh nhieu tranh chap nay lua

Chủ nhật, 23 Tháng mười hai 2012, 08:14 GMT+7

- Gia bat dong san giam manh, ap luc tai chinh la mot trong nhung nguyen nhan chinh dan den viec bung no cac vu kien tung, tranh chap giua chu dau tu va khach hang. Trong do, noi len la su cham tre tien do, vi pham cac cam ket hop dong.

Du an Splendora: Khach hang khieu nai vi doi gia

Bo ra ca chuc ty dong tien chenh de mua duoc 1 can nha tai du an khu do thi Splendora (huyen Hoai Duc, Ha Noi), tuy nhien trong boi canh thi truong kho khan, bat dong san giam gia, chu dau tu “vat veo” khach hang bang viec dua ra cach tinh chenh lech ty gia, tham chieu chi so CPI. Viec nay khien gia ban tiep tuc bi doi len khoang 800 trieu dong -1,5 ty dong/can.

Qua bat binh, hang tram khach hang mua nha tai day da khieu nai chu dau tu suot thoi gian dai. Tuy nhien, phia An Khanh JVC la chu dau tu du an Splendora kien quyet khang dinh da hoan toan lam dung phap luat. Su chenh lech gia giua hop dong gop von va hop dong mua ban, chu dau tu cung cho rang khong he sai do thoa thuan truoc do voi khach hang la thoa thuan gop von chu khong phai la thoa thuan mua ban.

Anh minh hoa

Cung theo chu dau tu, gia ban trong hop dong mua ban voi khach hang duoc niem yet bang VND, va con an dinh khoan tien cu the cho tung lan thanh toan. Viec nay cung da duoc khach hang chap thuan thong qua viec ky hop dong mua ban.

Tranh chap giua khach hang va chu dau tu du an Splendora da keo dai 3 thang nay ma van chua di den duoc thoa thuan chung.

Nhieu du an ban nha tren giay bi doi rut von

Viec chu dau tu huy dong von, vay von cua khach hang nhung khong trien khai du an da khien nhieu khach hang dong loat xin rut von.

Don cu, nhu du an Du an 409 Linh Nam (Hoang Mai, Ha Noi) do Cong ty Trach nhiem huu han kinh doanh nha Vinh Hung va Cong ty Co phan Megastarland dau tu da tien hanh huy dong von cua khach hang tu 11/2009, nhung den nay du an van tro coc sat hoen gi.

Qua thoi gian vay von vai nam ma khong thay du an trien khai, rat nhieu khach hang da den lam viec voi chu dau tu de doi lai tien nhung deu khong duoc vi chu dau tu khong con du nang luc tai chinh de co the dap ung yeu cau cua khach hang.

Tuong tu, du an chung cu Ha Noi Times Tower (Ha Dong, Ha Noi) do cong ty Cong ty CP Kinh doanh cao cap dau khi (PVR) lam chu dau tu cung doi mat voi viec hang chuc khach hang doi rut von.

Theo do, chu dau tu da tien hanh thu 15 % gia tri can ho (giao dong o muc 370 - 400 trieu dong) doi voi hang tram khach hang tu cuoi nam 2010. Theo tien do ghi trong hop dong gop von, den thang 10/2012, chung cu CT10, CT11se hoan tat phan tho voi 29 tang ham va 39 tang noi.

Tuy nhien, den thoi diem nay chu dau tu van dang o giai doan lam mong. Ke tu khi ky hop dong gop von, khach hanh da nhieu lan yeu cau PVR giai thich ro ly do cham tien do, dong thoi hoi thuc PVR day nhanh toc do thi cong nhung deu khong nhan duoc thai do phan hoi tich cuc tu phia chu du an Hanoi Time Tower.

Khong hai long voi tien do thi cong cua PVR, khach hang du an Hanoi time tower kien nghi chu dau tu hoan tra tien gop von do nhung vi pham cam ket ve toc do thi cong du an da ky voi khach hang.

Nhung du an bat dong san ngoai “tai tieng”

Khong chi nhung du an noi bi anh huong boi thi truong kho khan, ngay ca nhung du an hoanh trang “mac nha dau tu ngoai” van dap chieu, co moc um tum…

Ram ro dau tu du an tai Viet Nam, khong it nha dau tu ngoai da som boc lo nhung yeu kem khien du an do dang hay van con nam tren giay.

Du an do thi Cong vien ParkCity tai Ha Dong, Ha Noi do cong ty CP Phat trien do thi Quoc te Viet Nam (VIDC) – cong ty lien doanh giua Perdana ParkCity (S) Pte (Singapore) va Cong ty CP Dau tu va Phat trien do thi Vinaconex – Hoang Thanh tung duoc biet den la du an dinh dam.

Anh minh hoa

Tuy nhien, tu khi khoi cong nam 2010 den nay, du an van trong tinh trang um tum co moc. Giai doan I cua du an moi chi xong phan mong, khong co bong dang mot cong nhan nao, tien do thi cong dang giam chan tai cho.

Truoc do, du an duoc su quan tam rat lon cua nha dau tu, ngay buoi mo ban dot dau, hang nghin nguoi mua da co mat du chi co 50 suat, dong thoi phai chap nhan mua lai voi gia chenh 1,2-1,5 tydong/can lien ke, biet thu len den 2 ty dong. Sau do, muc chenh lech con duoc day len den 3 – 5 ty dong/lo, tuy vao dien tich moi can nha.

Gia ban theo kieu chia khoa trao tay da duoc chu dau tu xac lap kha cao, don cu lien ke dien tich 120 m2 co gia 400 nghin USD, biet thu co gia 800 nghin USD, muc gia tren chua co thue VAT. Neu cong ca tien thue va chenh lech thi gia moi m2 dat tai day len toi 3.000 USD, tuong duong 85 trieu dong/m2. Tuy nhien, voi tinh canh hien nay, nha dau tu dang tim cach thao chay khoi du an.

Cung tren dia ban Ha Dong, du an Booyoung Vina tai khu do thi Mo Lao cung la dang chung canh ngo. Duoc ban giao mat bang sach tu nam 2007, nhung den nay, du an Booyoung Vina tai khu do thi Mo Lao van chi la bai dat, tuong rao sat xay quanh. Du an co tong muc dau tu 171 trieu USD va du kien hoan thanh, dua vao su dung trong nam 2010…

Duoc biet, chu dau tu du an la Cong ty Booyoung Vina, mot trong 30 tap doan lon nhat cua Han Quoc chuyen ve linh vuc bat dong san. Don vi nay cung khang dinh du tai chinh de thuc hien du an nhung do dieu chinh cua quy hoach dan toi cham tien do. Qua 5 lan dieu chinh giay phep dau tu, nhung khu dat hoang chua biet ngay hoan thanh.


(tong hop)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.