Bat dong san Ha Noi Giao dich va gia cung tang manh

Thứ năm, 03 Tháng sáu 2010, 11:44 GMT+7


Cuoi quy 1 va dau quy 2/2010, gia bat dong san tai Ha Noi tang binh quan 30%, co khu vuc tang hon 40% so voi quy 4/2009.

VietBao.vn

Dai bieu Quoc hoi muon biet cu the ve gia dat tai cac khu vuc dang xem xet quy hoach Ha Noi - Anh: TTXVN.

Day la thong tin tai bao cao tinh hinh thi truong bat dong san tai khu vuc dang xem xet quy hoach Ha Noi cua Chinh phu, duoc gui den cac vi dai bieu Quoc hoi tai phien hop sang nay (2/6).

Bao cao nay vua duoc thuc hien theo yeu cau cua cac vi dai bieu trong qua trinh chuan bi ky hop Quoc hoi thu bay.

Viec thu thap thong tin tai ban bao cao, theo Bo Xay dung, duoc thuc hien qua bon kenh chinh: tu cac san giao dich bat dong san, qua lam viec truc tiep voi UBND cac huyen thuoc vung quy hoach Ha Noi, bao cao cua Cuc Thue Ha Noi va khao sat thuc te tai cac khu vuc co giao dich soi dong.

Ha Dong: Cao nhat 70 trieu dong/m2

Tu thang 1/2010 den nay, gia dat da tang lien tuc tai hau het cac du an phat trien khu do thi moi, du an phat trien nha o tai tat ca cac khu vuc cua thanh pho Ha Noi, bao cao cho biet.

Theo do, gia tang manh nhat o khu vuc phia tay thanh pho, cac du an khu vuc quan Ha Dong co gia chuyen nhuong trong thang Nam tang trung binh 40% so voi thang 12/2009.

Cac du an doc duong Le Trong Tan keo dai hien dang chao ban tren thi truong tu do tu 40 - 60 trieu dong/m2; dat nen du an Van Khe, Mo Lao tu 60 -70 trieu dong/m2; khu vuc An Khanh (Hoai Duc) tu 35 - 40 trieu dong/m2; tai Quoc Oai khoang 20 - 30 trieu dong/m2.

Rieng can ho chung cu gia on dinh o muc cao, luong giao dich trong nhung thang dau nam o muc trung binh, hien nay dang o muc thap.

Khu vuc phia bac va dong, dat nen va gia ca tren thi truong tu do cung tang khoang 30% so voi thang 12/2009. Tai khu vuc Gia Lam (Viet Hung, Sai Dong) dao dong tu 35 - 40 trieu dong/m2. Dat nen tai cac du an khu vuc Me Linh tu 10 - 12 trieu dong/m2.

Dang chu y, voi cac khu dan cu chua co quy hoach khu vuc phia tay, gia cac loai dat giao dich dat tho cu, nhat la dat gian dan gia tang manh va chi giam tu giua thang 5 den nay. Huyen Thach That co 1.284 ho so giao dich, Ba Vi co 425 ho so, Quoc Oai co 438 ho so, Me Linh co 450 va Thuong Tin co 468 ho so.

Gia dat tho cu mat duong lien huyen, lien xa tai cac huyen Thach That, Quoc Oai tai thoi diem dau thang 5 duoc chao ban voi muc trung binh tu 8- 12 trieu/m2.

Tai cac khu vuc khac nhu Gia Lam, dat tho cu co gia 10-15 trieu dong/m2; Me Linh, Soc Son tu 5 -7 trieu dong/m2; Ngoc Hoi (Thuong Tin) tu 15 – 20 trieu dong/m2.

Chu yeu la dau co

Theo danh gia cua Bo Xay dung, luong giao dich va gia chuyen nhuong duoc chao ban tren thi truong tu do (gom cac loai dat tho cu, dat cay lau nam da co so do tai nhieu dia ban, trong do co cac dia diem dang duoc xem xet quy hoach Thu do) da tang manh trong quy 1 va dau quy 2.

Tuy nhien, chu yeu la viec mua di ban lai giua nhung nguoi dau co voi nhau. Da xuat hien tinh trang "lam gia", tung tin don, giao dich ao de day gia len cao, nhat la tai Thach That, Ba Vi.

Viec lay y kien nhan dan rong rai ve quy hoach chung Thu do cung duoc coi la nguyen nhan khien thi truong bat dong san tai cac khu vuc xa trung tam them soi dong, Chinh phu nhin nhan.

De binh on thi truong bat dong san, nhat la tai cac khu vuc dang xem xet quy hoach Thu do, Chinh phu da xac dinh se trien khai som nhieu bien phap. Trong do co viec thong tin toi toan xa hoi ve lo trinh hinh thanh, trien khai cac do an quy hoach chi tiet, du an dau tu, de nguoi dan nam bat thong tin.

UBND thanh pho Ha Noi duoc giao trien khai ngay viec lap quy hoach cac diem dan cu nong thon tai cac huyen ngoai thanh de quan ly trat tu xay dung tren dia ban.

Cac bo, nganh lien quan cung duoc yeu cau "manh tay" voi cac truong hop tung tin that thiet, lua dao kiem loi bat chinh va lam mat trat tu, an ninh xa hoi.

Viet Bao (Theo Vneconomy)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.