Vo tu niem yet gia bang USD

Thứ tư, 02 Tháng mười một 2011, 09:04 GMT+7

Vo tu niem yet gia bang USD Du loai quang cao, niem yet gia bang USD. Theo quy dinh moi, du muc phat vi pham niem yet gia hang hoa, dich vu bang ngoai te len den 300-500 trieu dong nhung nhieu don vi van vo tu vi pham

Ngay 1-11, dao mot vong quanh nhieu khu vuc o TPHCM, nhat la cac khu vuc thuoc quan 1, chung toi ghi nhan tinh trang niem yet gia bang USD cua mot so cua hang luu niem, quan an, dich vu du lich, ban ve may bay… van con nhan nhan. Tham chi tren duong Bui Vien, quan 1, nguoi ban the cao dien thoai via he cung niem yet gia bang USD ben canh VND.

Du loai vi pham

Cac linh vuc niem yet gia hang hoa, dich vu bang USD pho bien hien nay la tour du lich, dat ve may bay, dich vu tham my, an uong, qua luu niem… Nhieu hang du lich vo tu niem yet gia ve duy nhat bang USD tren trang web, to roi quang cao. Cong ty du lich V., quan Hoan Kiem, Ha Noi gioi thieu tour Ha Noi Seoul - dao Jeju - Ha Noi gia 989 USD; tour di Malaysia - Singapore gia tu 569 den 599 USD. Cong ty du lich T. tai quan Go Vap - TPHCM niem yet gia tour TPHCM - Phnom Penh - Siem Riep la 165 USD; tour TPHCM - Bangkok 156 USD…

Truong phong truyen thong mot cong ty du lich tai TPHCM thua nhan tinh trang niem yet gia tour bang ngoai te van con kha pho bien. Ngay ca khi co Nghi dinh 95 cua Chinh phu ve phat nang vi pham niem yet gia bang ngoai te nhung cac cong ty van… vo tu vi pham. “Co the ho niem yet gia bang USD de thuan loi cho khach hang quoc te. The nhung, viec vi pham cua cac cong ty nay co the la hanh vi canh tranh khong lanh manh nhung cong ty du lich chap hanh nghiem” – vi nay noi.

Tinh trang niem yet gia bang ngoai te doi voi cac trung tam ngoai ngu tuy khong con pho bien nhu truoc nhung van con khong it. Tai trung tam ngoai ngu K. tren duong Dien Bien Phu, quan Binh Thanh - TPHCM, nhan vien trung tam cho biet khoa hoc giao tiep 3 thang gia 495 USD, co the tra bang tien dong quy doi theo ti gia ngan hang (NH). Con trung tam ngoai ngu B.M voi nhieu chi nhanh tai cac quan Phu Nhuan, Tan Phu… niem yet gia khoa hoc bang ca VND va USD...

Vo tu niem yet gia bang USD, Tin tuc trong ngay, ngoai te, gia usd, gia hang hoa, dich vu, kinh te, bao

Du loai quang cao, niem yet gia bang USD.

Chua phat truong hop nao!

Tu ngay 20-10, Nghi dinh 95/CP cua Chinh phu sua doi bo sung mot so dieu cua Nghi dinh 202/2004/ND-CP ve xu phat hanh chinh trong linh vuc tien te, NH chinh thuc co hieu luc. Theo Nghi dinh 95/CP, hanh vi vi pham ve niem yet gia, quang cao hang hoa, dich vu bang ngoai te, vang se bi phat den 300-500 trieu dong. Cac hanh vi nay con co the bi phat bo sung la tich thu ngoai te hoac vang. Trong khi do, muc vi pham nay trong quy dinh cu chi tu 5-12 trieu dong.

Den ngay 25-10, NH Nha nuoc da co van ban de nghi cac bo va UBND tinh, TP phoi hop thuc hien nghiem nghi dinh cua Chinh phu. Co quan nay de nghi cac bo Cong Thuong, Tai chinh, Quoc phong va Cong an cung cac co quan chuc nang cac tinh, TP trien khai bien phap can thiet nham phat hien, xu ly nghiem hanh vi vi pham ve ngoai hoi de on dinh thi truong tien te. NH Nha nuoc chi nhanh cac tinh, TP va cac to chuc tin dung cung duoc yeu cau thuc hien nghiem quy dinh nay...

Tuy nhien den nay, gan 2 tuan sau khi nghi dinh co hieu luc, co quan QLTT va NH Nha nuoc Chi nhanh TPHCM cho biet chua xu ly truong hop vi pham nao. Ong Duong Cong Khanh, Phong Nghiep vu Chi cuc QLTT TPHCM, cho biet: Hien chi cuc dang len ke hoach mo dot kiem tra dot xuat cac don vi, doanh nghiep trong viec niem yet gia hang hoa, dich vu. Thuc te, viec kiem tra tren linh vuc nay van duoc chi cuc thuc hien thuong xuyen…

Con dai dien NH Nha nuoc Chi nhanh TPHCM noi cong tac kiem tra xu ly cac vi pham ve niem yet gia hang hoa, dich vu bang ngoai te van duoc thanh tra NH phoi hop voi cac don vi tren dia ban TPHCM tien hanh. Sap toi, neu phat hien don vi vi pham, se kien quyet xu ly nghiem theo nghi dinh moi voi muc phat nang de lam guong.


Vietnam Airlines cung vi pham

Nhieu dai ly ve may bay cua cac hang hang khong cung con niem yet gia ve bang USD. Dai ly ve may bay H., duong Thich Quang Duc, quan Phu Nhuan - TPHCM thong bao gia ve khu hoi TPHCM – Hong Kong 245 USD. Tham chi, ngay ca Vietnam Airlines cung cong bo gia ve sieu tiet kiem cho cac chuyen bay khu hoi tu Ha Noi di Bangkok, TPHCM di Bangkok, Kuala Lampur, Singapore dong gia 59 USD… Dai dien mot hang hang khong giai thich: “Day chi la kieu niem yet tu phat cua cac dai ly”.


Vi pham kinh doanh vang phat 500 trieu dong

Theo Thai Phuong (Nguoi lao dong)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.