Viet Nam co doi thuy thu tau ngam dau tien

Thứ ba, 14 Tháng năm 2013, 08:54 GMT+7

Ngay 13/5, trong khuon kho chuyen tham chinh thuc LB Nga (12-15/5),Thu tuong Nguyen Tan Dung da toi tinh Kaliningrad va tham tau ngam lop Kilo mang ten Ha Noi.

Day la chiec dau tien trong hop dong cung cap sau tau ngam lop Kilo duoc ky ket trong chuyen tham chinh thuc Lien bang Nga cua Thu tuong Nguyen Tan Dung nam 2009. Ben canh viec dong tau, hop dong con bao gom ca viec huan luyen thuy thu Viet Nam va cung cap cac thiet bi, vat tu ky thuat can thiet.

Tau ngam Kilo 636 mang ten Ha Noi duoc che tao tai nha may dong tau Admiralty Verfi o St. Petersburg va dang trong qua trinh thu nghiem tren bien o gan cang Svetlyi, thuoc Kaliningrad va da thuc hien thanh cong 23 cuoc lan ke tu thoi diem thu nghiem.

Tau ngam lop Kilo co luong gian nuoc tu 3.000 den 3.950 tan, hoat dong o do sau trung binh la 240m va co the lan sau toi da 300m va co tam hoat dong 6.000-7.500 hai ly, thoi gian hoat dong doc lap 45 ngay dem va thuy thu doan 52 nguoi….Tau Kilo con co dong co chay em nhat the gioi thich hop trong cac nhiem vu trinh sat va tuan tra.


Anh minh hoa

Thu tuong Nguyen Tan Dung trong buong chi huy tau ngam Ha Noi. Anh: VGPAn can tham hoi suc khoe, tinh hinh hoc tap, sinh hoat cua cac thuy thu, Thu tuong Nguyen Tan Dung khang dinh, Dang, Nha nuoc va nhan dan rat tin tuong vao the he cac can bo, chien sy tau ngam cua hai quan nhan dan Viet Nam, mong muon cac can bo chien sy phat huy tinh than tich cuc, chu dong sang tao, vuot kho, nhanh chong nam bat cac kien thuc khoa hoc quan su hien dai de co the lam chu tau ngam sau khi duoc chuyen giao cho phia Viet Nam.

Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh, dat nuoc dang trong hoa binh, song nhiem vu xay dung quoc phong van het suc quan trong. Do vay, quan doi nhan dan Viet Nam noi chung, luc luong hai quan noi rieng can thuc hien nhieu giai phap sat thuc nham xay dung luc luong thuc su cach mang, chinh quy, hien dai, du kha nang de tu ve, bao ve vung chac chu quyen cua To quoc. Dang, Nha nuoc se luon quan tam cham lo doi song vat chat, tinh than cho can bo, chien sy; bao dam cho can bo, chien sy trong quan doi yen tam cong tac, huan luyen va chien dau, hoan thanh xuat sac moi nhiem vu duoc giao.

Thay mat kip tau, Thuyen truong, thieu ta Nguyen Van Quan da bao cao ngan gon voi Thu tuong tinh hinh hoc tap va ren luyen cua cac sy quan Viet Nam. Thuyen truong Nguyen Van Quan thay mat anh em can bo chien sy cam on su quan tam cham lo cua Dang, Nha nuoc va nhan dan doi voi kip tau ngam Ha Noi noi rieng va quan chung hai quan noi chung, hua voi Thu tuong Nguyen Tan Dung se tiep tuc ren luyen hoc hoi de co the nhanh chong nam bat duoc cong nghe quan su hien dai, hoan thanh nhiem vu ma Dang, Nha nuoc va quan doi giao pho.

Gap go voi bao chi tai Kaliningrad, Thu tuong Nguyen Tan Dung bay to su vui mung duoc toi tham thanh pho Kaliningrad thanh binh, men khach.

Thu tuong Nguyen Tan Dung khang dinh nhan dan Viet Nam khong bao gio quen su giup do cua Lien Xo truoc day cung nhu Lien bang Nga ngay nay doi voi cong cuoc dau tranh giai phong dan toc, thong nhat dat nuoc truoc day va bao ve To quoc ngay nay.

Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh, viec Lien bang Nga chuyen giao tau ngam cho phia Viet Nam khong chi la hop dong mang tinh thuong mai ma con la bieu hien cua moi quan he hop tac huu nghi, doi tac chien luoc toan dien giua hai nuoc Viet Nam va Lien bang Nga.

Nhan dip nay, Thu tuong Nguyen Tan Dung cam on su ho tro va giup do cua lanh dao, nhan dan tinh Kaliningrad trong viec tao dieu kien thuan loi cho cac hoc vien Viet Nam yen tam hoc tap va ren luyen, de co du kha nang lam chu cac thiet bi quan su hien dai ve phuc vu To quoc.

(theo Vietnamplus)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.