Vang noi se tien sat voi vang ngoai

Thứ tư, 20 Tháng ba 2013, 11:53 GMT+7

Vang NHNN cho biet, gia vang se som on dinh va chenh lech gia se duoc thu hep (anh minh hoa) Hom nay, Ngan hang Nha nuoc khang dinh: Voi cac bien phap quan ly thi truong vang da va dang thuc hien, gia vang trong nuoc se on dinh va khong con chenh lech qua muc so voi gia vang the gioi.

Theo thong tin tu NHNN, Sau Thong tu so 06/TT-NHNN ngay 12/3/2013 huong dan hoat dong mua, ban vang mieng tren thi truong trong nuoc, ngay 18/3/2013, NHNN tiep tuc ban hanh them quyet dinh so 563/QD-NHNN ve qui trinh mua, ban vang mieng cua NHNN.

Quy trinh nay qui dinh cu the mot so noi dung mua, ban vang mieng truc tiep va mua, ban vang mieng qua hinh thuc dau thau giua NHNN voi cac doanh nghiep va to chuc tin dung.

Vang

NHNN cho biet, gia vang se som on dinh va chenh lech gia se duoc thu hep (anh minh hoa)

Quy trinh dau thau vang mieng duoc ban hanh sau khi Cong ty vang bac da qui Sai Gon (SJC) chinh thuc duoc giao nhiem vu san xuat, gia cong vang mieng. Voi cong suat dap vang mieng cua SJC dat khoang 80.000 luong/ngay (tuong duong 3 tan vang), NHNN cho biet nguon cung tren thi truong se vuot cau trong thoi gian ngan. “Day la yeu to quan trong keo gia vang trong nuoc ve sat gia the gioi”, co quan nay cho hay.

Khang dinh cua co quan nay cho thay, quyet dinh dau thau vang mieng duoc coi la buoc tiep theo trong viec thuc hien cac chi dao cua Chinh phu ve quan ly thi truong vang. Dac biet, viec ra doi Nghi dinh 24/2012/ND-CP ve quan ly hoat dong kinh doanh vang se tang dan tinh cong khai, minh bach tren thi truong tai chinh, tung buoc dua chenh lech giua gia vang trong nuoc va gia vang the gioi ve muc hop ly.

Bang chung duoc NHNN dua ra la hieu ung tich cuc tren thi truong vang ngay sau khi quyet dinh ban hanh. Gia vang tren thi truong trong nuoc giam ngay trong phien giao dich dau tuan (18/3), mac du gia vang the gioi tang do USD mat gia nhe. Chenh lech giua gia vang trong nuoc va the gioi da giam ve muc 3,75 trieu dong/luong vao ngay 18/3 va dang tiep tuc giam. Dang chu y, chenh lech giua SJC va phi SJC rut ngan xuong 1,5 trieu dong/luong tu 3 trieu dong/luong. So voi dau nam 2013, vang mieng SJC da giam toi 3 trieu dong/luong.

Ngoai ra, NHNN nhan dinh, cac bien phap binh on thi truong vang trong nuoc dang dien ra trong boi canh thuan loi, khi gia vang the gioi dang xu huong giam, kinh te My va nhieu nuoc cong nghiep phat trien co dau hieu phuc hoi kha quan dang tro thanh nhung yeu to tac dong tich cuc den tam ly va dong thai cua cac nha dau tu.

Cung voi cac bien phap quan ly thi truong vang, no luc cua NHNN trong viec on dinh ti gia hoi doai cung la yeu to lam tang them niem tin cua nguoi dan va doanh nghiep vao VND. Theo nhan dinh cua cac chuyen gia va ky vong thi truong, ty gia USD/VND se on dinh.

Son Tra (Khampha.vn) (13913 binh chon, 8/10 diem)Vang "noi" se tien sat voi vang "ngoai"Vang "noi" se tien sat voi vang "ngoai"Vang "noi" se tien sat voi vang "ngoai"Vang "noi" se tien sat voi vang "ngoai"Vang "noi" se tien sat voi vang "ngoai" Thich va chia se bai nay tren:

Facebook NHNN dau thau vang the nao? NHNN: “Khan truong on dinh thi truong vang” Gia vang tuan toi: Co qua moc 1.600 USD/oz?

Ket ban voi Tin tuc 24h tren Facebook
de nhan tin nong hoi

NHNN dau thau vang the nao?

NHNN: “Khan truong on dinh thi truong vang”

Gia vang tuan toi: Co qua moc 1.600 USD/oz?

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.