Uy ban Tai chinh Quoc hoi giam sat von kich cau

Thứ sáu, 21 Tháng tám 2009, 17:24 GMT+7

Uy ban Tai chinh - Ngan sach cua Quoc hoi cho biet dang tien hanh mot so chuong trinh nham giam sat viec su dung von ho tro lai suat cung nhu nang cao nang luc quyet dinh va giam sat ngan sach tai cac dia phuong.

Pho Chu nhiem Uy ban Tai chinh - Ngan sach Quoc hoi, ong Dinh Van Nha cho biet co quan nay vua lam viec voi Ngan hang Nong nghiep va phat trien nong thon Agribank va Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam BIDV nham khoi dong chuong trinh giam sat hoat dong cho vay lai suat.Ong Dinh Van Nha, Pho Chu nhiem Uy ban Tai chinh - Ngan sach cua Quoc hoi. Anh: N.M

Trong thoi gian toi, Uy ban se mo rong giam sat tai mot so ngan hang thuong mai khac va 5 tinh thuoc khu vuc phia Bac va dong bang Song Cuu Long. Tuy nhien, viec giam sat thi diem tai hai ngan hang duoc coi la co so du no cho vay ho tro lai suat lon nhat hien nay da cho thay nhieu van de can xem xet.

Theo ong Dinh Van Nha, nhu cau von ho tro lai suat hien nay cua nen kinh te van con rat lon. Nhieu nguoi, dac biet la ba con nong dan gan day moi tiep can duoc thong tin ve nguon von nay. Trong khi do cac ngan hang lai dang co xu huong gioi han toc do tang truong tin dung o muc 25 - 27% trong nam nay. Thuc te o mot so ngan hang lon chi con co 25%.

"Toi nghi viec siet tin dung qua chat la khong can thiet, dac biet la voi nong dan. Von vay danh cho doi tuong nay la khong lon nhung lai co y nghia xa hoi quan trong. Chi 10 ty dong cho vay da co the giup duoc rat nhieu nguoi".

Y kien tren duoc ong Nha dua ra trong cuoc hoi thao do Uy ban Tai chinh - Ngan sach Quoc hoi Viet Nam (CFBA) va Chuong trinh phat trien cua Lien hop quoc (UNDP) phoi hop to chuc sang 21/8 tai Ha Noi. Cung trong buoi hoi thao nay, ve phia Ngan hang Nha nuoc, Tien sy Nguyen Ngoc Bao, Vu truong Vu chinh sach tien te da dua ra nhung danh gia so bo ve chuong trinh cho vay ho tro lai suat.

Theo ong Bao, co the coi day lam mot chinh sach dung dan, hieu qua va duoc su ung ho cua xa hoi. Nho 4% lai suat duoc ho tro, chi phi di vay cua doanh nghiep giam tu 30 - 40% trong khi chi phi gia thanh cung giam trung binh 2 - 6,5%. Ho tro lai suat thuc chat la su dung cong cu thi truong de kich thich san xuat kinh doanh, phu hop va co loi cho ca doanh nghiep va nen kinh te.Hoi thao khoi dong Du an "Tang cuong nang luc quyet dinh va giam sat ngan sach cua cac co quan dan cu Viet Nam" do CFBA va UNDP to chuc sang 21/8 tai Ha Noi. Anh: N.M

Tuy nhien, chuong trinh cung boc lo mot so han che nhu chong cheo nhieu co che, thu tuc. Cac ngan hang phai giai quyet cung luc nhieu chinh sach gay kho khan cho cong tac quan ly. Lai suat huy dong cho cac ky trung va dai han cao hon 8% cho thay su luan chuyen von chua phu hop voi co che thi truong. Cuoi cung la lai suat VND thap khien nhieu doanh nghiep nhap khau di vay VND de mua USD, gay ap luc manh len van de ty gia va thi truong ngoai hoi.

Mot noi dung quan trong khac cua hoi thao la khoi dong Du an "Tang cuong nang luc quyet dinh va giam sat ngan sach cua cac co quan dan cu Viet Nam" do CFBA va UNDP phoi hop thuc hien. Du an keo dai trong 4 nam (2009 - 2012) voi 3 hop phan va tong so von 5,2 trieu USD, phan lon do UNDP cung cap.

Nhiem vu quan trong cua nhat cua du an la minh bach hoa, cong khai tai khoa cua Chinh phu, Quoc hoi va cac co quan dan cu khac tu trung uong den dia phuong, cai thien cong tac thong ke de tu do dua ra cac quyet dinh va su dung ngan sach co hieu qua.

Nhat MinhCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.