Trung tam Xuc tien Thuong mai Dubai hoat dong vao thang 7

Thứ năm, 03 Tháng sáu 2004, 12:19 GMT+7

Trung tam Xuc tien Thuong mai Viet Nam tai Dubai (Cac Tieu Vuong quoc A rap Thong nhat) du kien se hoat dong vao trung tuan thang 7 toi, la kenh thong tin quan trong giup DN tham nhap thi truong Trung Dong.


Trung tam Xuc tien Thuong mai Dubai hoat dong vao thang 7

Trung tam Xuc tien Thuong mai tai Dubai se giup DN tham nhap sau rong hon vao thi truong Trung Dong.

Trung tam nay dat tai so 407 Al Abbas Building, Bank St, Dubai voi dien tich tren 300m2, bao gom khu trung bay gioi thieu san pham va khu van phong lam viec cua DN. Trung tam do Cuc Xuc tien Thuong mai, Bo Thuong mai truc tiep to chuc va quan ly.

Trung tam co trach nhiem nhan dinh, danh gia tinh hinh thi truong nuoc so tai ve nhung mat hang DN dang ky tham gia, cung nhu tuyen truyen, quang ba san pham cho DN. Ngoai ra, trung tam con tim kiem va giao dich voi khach hang.Trong truong hop co thoa thuan bang van ban, trung tam duoc thay mat cho DN ky ket hop dong. Noi dung cua hop dong do DN phe duyet va cam ket thuc hien.

Cac DN tham gia trung tam nam dau tien se duoc Nha nuoc tai tro 100% chi phi, nam thu 2 va thu 3 duoc ho tro 1/3 chi phi va tu nam thu tu, cac DN phai tu tuc 100% chi phi.

DN co nhu cau, can tham khao cac tai lieu va trien khai nhung thu tuc can thiet de dang ky tham gia hoat dong tai trung tam voi Cuc Xuc tien Thuong mai. Thoi han nop ho so cham nhat la ngay 20/06 nam 2004.


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.