Toi hau thu cho cac trung tam ban si duoc pham o TP HCM

Chủ nhật, 15 Tháng tư 2001, 10:20 GMT+7Mot hieu ban si tan duoc o Q.10 TP HCM.

Theo So Y te TP HCM, den ngay 30/6, neu cac co so ban si duoc pham khong dat tieu chuan ve "co so, dieu kien vat chat kinh doanh" theo thong tu 02 cua Bo Y te thi So Y te se khong gia han va ngung cap phep hoat dong.

Duoc si Nguyen Xuan Lap, Chu tich Hoi Duoc hoc TP HCM khang dinh, truoc day viec hinh thanh cac trung tam ban si duoc pham la rat can thiet nhung den luc nay, cac trung tam do khong con phu hop voi tinh hinh. Tinh trang bat nhao nay tiep dien se anh huong rat lon den suc khoe cua nguoi tieu dung. Duoc si Huynh Van Lam, Pho Giam doc So Y te TP HCM nhan xet: "Day la mo hinh la nhat the gioi".

Duoc si Nguyen Xuan Lap noi ve xuat xu cua cac trung tam ban si duoc pham, cach day do 10 nam thi truong thuoc tay tai TP da kha hon loan. Ngoai hieu thuoc cua cac cong ty duoc quan huyen, con co ca mot he thong cho troi buon ban thuoc tap trung o khu vuc ho Ky Hoa (Q.10), cho Huynh Thuc Khang, cho Tan Dinh (Q.1) va duong 3 thang 2 (Q.11). Gioi buon thuoc tay gom nhieu thanh phan, co chuyen mon va khong co chuyen mon, nhung co cung mot cach lam an la chup giat. Gia ca hon loan. Thuoc tap trung toi day tu du moi nguon trong do co nhieu hang gia, hang troi noi, hang xach tay, hang tuon ra tu cac benh vien... Truoc tinh hinh do, So Y te va cac co quan chuc nang TP HCM da quy hoach lai nham on dinh thi truong trong linh vuc nay bang cach thanh lap cac trung tam ban si duoc pham tai cho Tan Dinh (Q.1), 90 A Ly Thuong Kiet (Q.10) va o so 942 (1A) duong 3 thang 2 (Q.11).

De lap lai trat tu tren thi truong thuoc tan duoc, ngay 21/2/2001, Bo Y te da ban hanh Thong tu 02 huong dan viec kinh doanh thuoc phong benh va chua benh cho nguoi. Doi voi loai hinh ban si, thong tu nay quy dinh ro dieu kien ve co so vat chat va trang thiet bi. Theo do, dien tich diem ban si phai "phu hop voi mo hinh kinh doanh nhung khong duoc duoi 20 m2. Dia diem ban hang cung phai rieng biet, on dinh; neu la nha thue phai hop dong it nhat 1 nam. Dien tich kho chua thuoc phai "du rong so voi quy mo kinh doanh, toi thieu la 30 m2; kho phai kho rao, sach se, thong thoang...". Voi quy dinh moi nay, khong quay hang nao o trung tam ban si duoc pham dat tieu chuan. So Y te TP HCM da yeu cau cac co so kinh doanh duoc pham quoc doanh cung nhu tu nhan khi dang ky xin mo cua hieu thuoc moi phai thuc hien tot Thong tu 02, So Y te se tham dinh co so, mat bang va cap giay phep hoat dong. Rieng nhung co so da hoat dong ban si, So Y te ra mot "toi hau thu": Neu don vi nao khong co du dieu kien co so vat chat kinh doanh theo quy dinh moi thi can phai tien hanh chinh trang, tu sua lai. Thoi han chot la ngay 30/6/2001. Den thoi diem tren, neu co so nao khong dat yeu cau, So Y te se khong ra han va ngung cap giay phep hoat dong.

The nhung cho den thoi diem nay, ngoai tru cac khu vuc ban si o Q.10 dang duoc UBND quan tien hanh xay dung khu kinh doanh moi dat yeu cau cua Bo Y te (du kien dua vao hoat dong ngay 30/4), con hai noi la khu vuc cho Tan Dinh (Q.1) va khu vuc duong 3 thang 2 (Q.11) chua co ke hoach xay dung, chinh trang. Duoc si Huynh Van Lam cho biet, du Q.10 co xay dung khu vuc kinh doanh moi nhung So Y te van xem day la nhung cua hang ban si chu khong phai la trung tam ban si nhu truoc va se quan ly chat hon.

Con o khu vuc cho Tan Dinh va duong 3 thang 2, den ngay 30/6, So se di tham dinh, kiem tra lai, cua hang nao dat yeu cau moi cho hoat dong, cua hang nao vi pham se xu ly theo cac quy dinh cua Nha nuoc.

(Theo Thanh Nien)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.