Thue TNCN khong can chung nhan khi ke khai nguoi phu thuoc

Thứ tư, 25 Tháng hai 2009, 17:57 GMT+7

Bo Tai chinh cho biet, Bo nay dang chuan bi sua doi thong tu 84 thi hanh Luat Thue thu nhap ca nhan (TNCN) de cho phu hop hon voi tinh hinh thuc te va tao dieu kien thuan loi nhat cho nguoi nop thue.

Viec sua doi lan nay khong lien quan den cac van de lon nhu muc thue, cach tinh ma chu yeu tap trung gian luoc cac thu tuc hanh chinh de tao dieu kien thuan loi cho nguoi nop thue ma co quan thue van co the thu thue hieu qua.Nguoi nop thue tu khai va tu chiu trach nhiem ve thong tin cua minh. (Anh: VNN)

Theo do, mot trong nhung diem co y nghia thao goi vuong mac cho nguoi nop thue la co the se cho phep tu ke khai giam tru doi voi nguoi phu thuoc ma khong can xac nhan cua cac co quan Nha nuoc. Nguoi ke khai se tu chiu trach nhiem ve thong tin ke khai, co quan quan ly thue se hau kiem neu thay can thiet.


TIN LIEN QUAN
Dieu nay hoan toan phu hop voi Luat Quan ly thue hien hanh. Tuy nhien, cung theo tinh than cua Luat nay, neu co quan thue kiem tra, phat hien ra vi pham, nguoi ke khai se bi xu ly. Muc thap nhat la truy thu va phat canh cao, nang hon thi truy to trach nhiem hinh su. Ben canh do, trong van ban sua doi cung se huong dan cu the hon ve cach tinh thue, cach ke khai giam tru cho nhung doi tuong dac biet co lien quan den nguoi nop thue.

Theo Tong Cuc thue, viec sua doi nay la can thiet dua tren tinh hinh thuc te trien khai trong thoi gian qua, no se giup giam bot rat nhieu nhung thu tuc cung nhu chi phi cho nguoi nop thue. Neu nhung sua doi noi tren duoc ban hanh, thay vi chung nhan, chung thuc hoac mang theo ban chinh den co quan thue thi nguoi nop thue chi phai tu ke khai va chiu trach nhiem ve ban khai cua minh.

Lien quan den viec hoan thue TNCN cho cac doi tuong duoc gian thue, Tong Cuc thue cho biet, den nay, moi huong dan da ro rang. Bo Tai chinh da yeu cau cham nhat la ngay 28/2, so thue da tam nop se phai tra cho nguoi dan.

Theo tinh toan, voi viec gian thu thue, se co khoang 1.000 ty duoc dua ra thi truong de kich cau.


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.