Thong tin kinh te va phat trien ben vung

Thứ bảy, 20 Tháng hai 2010, 05:19 GMT+7

Nhan manh vai tro cua thong tin doi voi doanh nghiep va co quan quan ly, Tien si Nguyen Duc Kien cho rang phat trien ben vung la muc tieu quan trong nhat doi voi kinh te Viet Nam trong giai doan hien nay.


Thong tin kinh te va phat trien ben vung
Tien si Nguyen Duc Kien. Anh: na.gov.vn

Thoi gian gan day, van de phat trien kinh te phai di doi voi bao ve moi truong duoc du luan dac biet quan tam. Va khong it su viec suc “cang” da bi day len qua muc, tham chi gay hoang mang khong dang co. Tinh trang nay co nguyen nhan tu ca hai phia: Phia doanh nghiep chua nhan thay viec cung cap day du thong tin ve du an cho xa hoi la trach nhiem cua minh. Phia co quan quan ly nha nuoc lai bi dong truoc yeu cau thong tin cua xa hoi nen xu ly van de con lung tung.

Mat khac, viec dua thong tin tren cac phuong tien thong tin dai chung da phan con mot chieu, theo suy nghi chu quan chu chua dat van de vao dung vi tri va moi tuong quan phat trien kinh te - xa hoi trong nuoc va hoi nhap quoc te toan dien hien nay.

Xin don cu mot vi du ve khai thac tai nguyen khoang san phuc vu phat trien kinh te cua dat nuoc. Chung ta deu biet de co duoc co ngoi kinh te va vi the nhu ngay nay, cac nuoc thuoc nhom G7 da co gan 300 nam tien hanh cong nghiep hoa, hien dai hoa. Trong qua trinh phat trien do, nhieu dien bien tuong tu ve yeu cau xu ly moi quan he giua phat trien va bao ton tu nhien da xay ra va duoc xu ly.

Ngay tu nhung nam dau the ky 18, mot nha quan ly mo than tai vung Sachsen (CHLB Duc), Hans-Carl von Carlowitr trong luan an nam 1713 cua minh, da phat hien ra moi lien he giua su gia tang nhu cau ve go doi voi cong nghiep ham mo dan den viec pha rung.

Mot ket luan duoc dua ra la phai ket hop muc tieu tang truong kinh te voi toc do hop ly, phu hop voi viec su dung rung dai han. Hay noi cach don gian la luong go khai thac khong duoc vuot qua ty le sinh truong cua cay rung. Vao thoi diem nay, qua trinh tich luy tu ban tren the gioi dang dien ra rat khan truong tren co so mot xa hoi thong tin chua phat trien. Vi vay, nguoi lam cong tac quan ly nha nuoc van uu tien cho khai thac mo.

Y tuong phat trien ben vung lai mot lan nua xuat hien vao cuoi the ky 20 trong linh vuc danh bat ca dai duong. Sau nhieu thap ky tan dung thanh tuu khoa hoc ky thuat ve dong tau, ve dien tu, nganh danh bat ca da khong ngung nang cao san luong khai thac tu bien nhung di kem theo do la chi phi cho 1kg ca danh bat duoc ngay cang cao do chi phi chuyen di ngay cang lon, luong ca ngay cang giam.

Vao nhung nam cua thap ky 80, cac cuong quoc danh bat ca dai duong da phai nhom hop lai va ky thoa thuan: Viec danh bat ca phai dua vao qua trinh sinh san cua nguon ca de dam bao san luong khai thac toi da dai han.

Qua 2 vi du o hai thoi diem cach nhau gan 300 nam voi nhung nganh nghe, boi canh xa hoi cung nhu trinh do khoa hoc cong nghe, thong tin (bao giay so sanh voi truyen hinh) khac nhau, mot ket luan chung theo goc nhin cua nguoi nghien cuu kinh te la: Phat trien kinh te phai tu tien lai chu khong duoc tieu lam vao von goc.

Va nhu vay, mot van de duoc dat ra can duoc lam ro: Gioi han cua diem hoa von trong dau tu phat trien duoc xac dinh nhu the nao? Diem hoa von do co thay doi theo su phat trien cua xa hoi khong? Neu cung mot loai hinh san xuat thi diem hoa von trong xa hoi thong tin bang truyen hinh co khac trong xa hoi thong tin mang khong?

Qua nghien cuu kinh nghiem quoc te thi cau tra loi la co su khac nhau. Su phat trien cua truyen hinh da lam phan hoa noi bo nuoc My trong chien tranh Viet Nam, khi nguoi dan My hang ngay thay canh con em minh dot nha, sat hai thuong dan trong cuoc chien goi la bao ve nuoc My o noi cach ho nua vong trai dat.

Ngay nay, khi mang Internet phat trien thi su tac dong ngay cang lon. Vu bao dong tai Tan Cuong – Trung Quoc vua qua duoc phat dong dua tren mot thong tin sai lech, duoc su dung voi y do xau luon nhac nho chung ta phai dat van de trao doi trong moi quan he bien chung cua no. Voi xuat phat diem nhu vay can tap trung huong nghien cuu de tra loi cau hoi ve diem hoa von da neu o tren.

O nuoc ta, 26 nhom chi tieu hang nam duoc Quoc hoi thong qua chia thanh ba nhom: kinh te, xa hoi va moi truong. Dieu do chung to rang chung ta da co y thuc tiep thu kinh nghiem cua cac nuoc di truoc de van dung vao dieu kien cu the cua nuoc ta: Dat nuoc dang thuc hien cong nghiep hoa, hien dai hoa trong boi canh cong nghe cu – cong nghe tien tien dan xen o trong nuoc, hoi nhap quoc te sau rong qua cong nghe thong tin va hoat dong xuat nhap khau.

Voi ba nhom van de kinh te, xa hoi, sinh thai (bao gom ca van de moi truong) theo quan diem tac gia bai viet nay can duoc luong hoa cac yeu to va su tac dong tuong tac cua cac nhom van de nay theo mo hinh sau:

Thong tin kinh te va phat trien ben vung

Theo mo hinh tam giac nay giup cho nguoi ra quyet dinh dau tu nhan ro minh dang xu ly van de theo huong uu tien nao de cung cap thong tin cho xa hoi, thong qua do xa hoi giam sat lai hoat dong dau tu cua doanh nghiep. Vi du viec tien hanh xay dung mot tuyen quoc lo co the se lam suy giam tai nguyen thien nhien nhung no lai tao ra nhieu von vat chat va tinh than hon cho cu dan su dung con duong do.

Su phan tich nhu the khi ap dung vao mo hinh tam giac phat trien o tren cho thay du an lam duong dap ung duoc hai chi tieu ve phat trien kinh te va xa hoi. Va luc nay vai tro cua nguoi quan ly xuat hien de giam sat, kiem ke thuong xuyen nguon tai nguyen rung trong trang thai can bang moi, tam goi la ben vung yeu cua moi truong song. Voi phuong phap tu duy nhu vay, chung ta co the xac dinh duoc nguyen tac phat trien ben vung thong qua mot chi tieu la khi thai nhu mo hinh sau:

Thong tin kinh te va phat trien ben vung

Voi moi dinh cua tam giac nay co mot yeu cau rieng:

- Voi phat khi thai: Yeu cau dat ra la luong khi thai cua toan bo nen kinh te khong duoc vuot qua kha nang hap thu cua he sinh thai cua quoc gia.

- Voi tai nguyen tai tao thi yeu cau muc tieu thu nho hon kha nang tai tao hay noi cach khac cau phai nho hon cung.

- Voi tai nguyen khong tai tao thi viec su dung phai gan lien voi nghien cuu tai nguyen thay the va khong duoc pha vo can bang sinh thai tu nhien.

Voi cach ly giai nhu vay, trong tung van de lai tiep tuc xac dinh ro yeu to dinh luong de xay dung ke hoach hang nam, 5 nam nhu: Nhap khau cong nghe nao, so luong bao nhieu, trong bao nhieu rung, giu bao nhieu nuoc,…

Qua mot vai van de vua dat ra de cung trao doi, xu ly thong tin phuc vu phat trien kinh te - xa hoi trong mot xa hoi dang duoc “so hoa” mot cach nhanh chong. Truoc cac van de dat ra cua cuoc song ngay cang soi dong, hy vong cac doanh nghiep, nguoi lam cong tac quan ly nha nuoc cung phoi hop de xu ly theo huong ben vung.

TS Nguyen Duc Kien
Uy vien Uy ban Kinh te Quoc hoiCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.