Sieu thi va doanh nghiep xay Viet Nam xanh

Thứ hai, 10 Tháng chín 2012, 15:25 GMT+7

Cong ty Unilever da hop tac voi tap doan Casino (tap doan me cua he thong sieu thi Big C), cam ket va thong nhat voi nhau trong hang loat chuong trinh hanh dong de bao ve moi truong.

Nhung san pham “Vi mot Viet Nam xanh”

Thong qua cac chuong trinh hop tac cung hanh dong giua Big C va Unilever, ca hai mong muon huong nguoi tieu dung den viec su dung cac san pham tieu dung cai tien than thien va bao ve moi truong, nham giam thieu luong khi thai nha kinh (chu yeu la CO2) va tiet kiem duoc tai nguyen nuoc.

Voi ten goi “Vi mot Viet Nam xanh hon bat dau tu nha ban”, du an nay duoc trien khai tren khap he thong sieu thi BigC nham dem den cho nguoi tieu dung mot cai nhin khac hon trong thoi quen mua sam cua nguoi tieu dung, dong thoi nang cao chat luong cuoc song xanh doi voi moi truong va cong dong.

Nguoi tieu dung se duoc cung cap them nhung kien thuc can thiet de lua chon va su dung hang hoa thong minh hon, nham giam thieu luong khi thai CO2 ra moi truong, co them mot giai phap tiet kiem nguon nuoc thong qua viec su dung cac san pham cai tien, do la 2 san pham uu viet: nuoc xa vai Comfort dam dac mot lan xa va nuoc giat OMO dam dac hon 2 lan.Sieu thi va doanh nghiep xay �SViet Nam xanh�

Voi chat luong hoan toan khong thua kem voi bot giat, tham chi con vuot xa bot giat o mot so tinh nang, nuoc giat dang tro thanh mot xu huong giat giu duoc rat nhieu ba noi tro ua chuong trong thoi gian gan day. Quy trinh san xuat nuoc giat da duoc cai tien nham giam thieu cac loai khi nha kinh (chu yeu la CO2) va rat than thien voi moi truong.

Ngoai ra, cac nguyen lieu duoc su dung trong nuoc giat OMO duoc dam bao phu hop voi chat luong toan cau cua Unilever, dong thoi, quy trinh san xuat cac nguyen lieu nay cung thoa man nhung quy dinh ve giam thieu luong khi thai CO2.

Bao bi cung dong gop phan khong nho trong viec bao ve moi truong. Hinh dang chai duoc nghien cuu va thiet ke sao cho co the tiet kiem duoc nguyen lieu nhua nhieu nhat, trong khi co the chua duoc mot the tich chat long toi da.

Dieu nay giup giam luong nhua tieu thu dang ke so voi loai mang bao bi bot giat truyen thong va cung co the hieu la chung ta dang giup giam luong khi nha kinh sinh ra tu qua trinh san xuat nhua. Cac chai nhua sau khi su dung co the de dang duoc phan loai va tai che.

“Dai sieu thi xanh”

Hien he thong sieu thi Big C dang thuc hien nhieu hoat dong vi moi truong.

Cu the, sieu thi nay trien khai cac chuong trinh tiet kiem nang luong, mo hinh “dai sieu thi xanh”:

Toan bo bong den dung de chieu sang la den huynh quang T5, cho phep tiet kiem 35% dien chieu sang so voi den huynh quang T8 su dung truoc day;


Sieu thi va doanh nghiep xay �SViet Nam xanh�

Trang bi he thong giam sat va quan ly dien nang, cho phep kiem soat lien tuc muc do tieu thu dien nang cung nhu chat luong su dung dien tai cac bo phan cua trung tam thuong mai, tu do chi ra nhung diem can cai thien va giup toi uu hoa cac quyet dinh dau tu moi ve trang thiet bi;

He thong bon tu lanh: he thong bon tu lanh tich tru nang luong vao ban dem (khi gia dien re) va giai phong nguon nang luong nay de dieu hoa khong khi vao ban ngay…

Big C cung to chuc thu gom pin da qua su dung bang cach: tuyen truyen tac hai cua pin rac thong qua he thong banner, ap phich, to roi, doc loa trong sieu thi; Keu goi Khach hang va nhan vien mang pin da qua su dung den bo vao thung thu gom pin dat tai tung sieu thi;

To chuc nhieu hoat dong thu vi nhu trac nghiem kien thuc ve bao ve moi truong, thi phan loai rac thai…trong cac “Ngay hoi thu gom pin” duoc to chuc hang nam.

Dong thoi Big C khuyen khich khach hang su dung tui su dung nhieu lan Lohas thay vi dung tui nilon khi mua sam: Tuyen truyen tac hai cua tui nilon thong qua he thong banner, ap phich, to roi, doc loa trong sieu thi; Ban tui Lohas bang voi gia san xuat; Thuong xuyen tang tui Lohas cho Khach hang trong cac chuong trinh khuyen mai, hoat nao...

*Tu ngay 4/9 -23/9, mua nuoc giat OMO 2,7kg; 4,5kg hoac nuoc xa vai Comfort dam dac 1 lan xa 1,6l; 1,8l tang ngay tui Lohas (tui tai su dung)


Nam 2010, tap doan Unilever cong bo Chien luoc phat trien moi, qua do cam ket kinh doanh theo nhung phuong thuc moi, nham giup tap doan phat trien lon manh gap doi, dong thoi giam tac dong doi voi moi truong. Ke hoach Phat trien Ben vung cua Unilever do Chu tich tap doan Unilever toan cau, ong Paul Polman, cong bo lan dau tien vao cuoi nam 2010, day chinh la kim chi nam de tap doan va cac nhan hang cua Unilever phat trien mot cach ben vung.
Ke hoach Phat trien Ben vung la mot ke hoach hanh dong dot pha va xuyen suot tu toan bo chuoi cung ung den tat ca moi bo phan trong tap doan Unilever toan cau

Ke hoach nay se huong den ba muc tieu chinh tren toan cau, tinh den nam 2020:
Phat trien tap doan lon manh gap doi, dong thoi giam ½ tac dong doi voi moi truong
Su dung 100% nguyen lieu nong san tho tu nguon nguyen lieu ben vung
Giup hon 1 ty nguoi tren the gioi tang cuong ve sinh, suc khoe va cai thien cuoc song
Thuy Quynh

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.