Nhung he luy tu cuoc dua lai suat cao

Chủ nhật, 15 Tháng năm 2011, 10:57 GMT+7

Cuoc chay dua “lai suat ngam” dang lam meo mo thi truong lai suat, tiem an nhieu rui ro.

Mac du Ngan hang Nha nuoc (NHNN) quy dinh tran lai suat huy dong o muc 14%, song nhung ngay gan day, lai suat huy dong von co ky han tai mot so ngan hang thuong mai lai len toi 17-19%/nam; cong them cac chi phi khac, buoc lai suat cho vay cung phai tang theo, dan den nhieu doanh nghiep phai vay ngan hang voi lai suat len den tu 22 - 23% mot nam. Cuoc chay dua “lai suat ngam” dang lam meo mo thi truong lai suat, tiem an nhieu rui ro, neu khong co bien phap ngan chan se tac dong khong nho den nen kinh te.

Ba Dang Thi Thanh Huong, Giam doc Cong ty Co phan may Vinh Phat, Ha Noi cho biet, tu 2 thang nay, viec tiep can von vay ngan hang de dau tu san xuat gap rat nhieu kho khan. Vay o ngan hang thuong mai co ve nhanh hon, nhung phai chap nhan muc lai suat tu 21-23%/nam. Trong khi hien nay, nguyen vat lieu dau vao tang den 20- 30%; cong them voi lai suat cao “ngat nguong”, da khien chi phi san xuat doi len, gia thanh cung vi vay ma tang cao, san pham kho canh tranh tren thi truong.

Ba Dang Thanh Huong phan tich: “Hien doanh nghiep phai vay von voi lai suat 21%, goi la “uu dai” nhung van qua cao so voi nam 2010, chi o muc 15%. Dong von dung nhieu nhung vong quay cham, loi nhuan kho duy tri duoc nhu nam 2010. De vay duoc ngan hang, doanh nghiep phai co tai san the chap cung nhu co uy tin, cho nen doanh nghiep phai xac dinh giam loi nhuan, tiet kiem toi da”.

Theo ba Huong, nam 2011, cac doanh nghiep  “hoa von” da la thang loi, dong thoi bay to hy vong lai suat se som tro lai nhu truoc.

Cac chuyen gia kinh te cho rang, lai suat cho vay tai cac ngan hang thuong mai tang len den 21%, tham chi co ngan hang day lai suat cho vay len den 25-27%, la do lai suat huy dong da vuot rat xa tran lai suat 14% nhu quy dinh cua NHNN.


Nhung he luy tu cuoc dua lai suat cao
Cuoc chay dua “lai suat ngam” dang lam meo mo thi truong lai suat (Anh co tinh chat minh hoa)

Khong cong khai, nhung de tang nguon von, mot so ngan hang nho san sang chap nhan muc lai suat huy dong tu 17%, tham chi len den 19 - 22%. Dan den tinh trang, nguoi dan san sang rut tien tu ngan hang dang gui chuyen sang ngan hang co muc lai suat huy dong cao hon. Trong boi canh do, cac ngan hang lon du khong thieu von, cung buoc phai dieu chinh tang lai suat de giu khach.

Cac chuyen gia kinh te lo ngai, voi lai suat cao nhu the, doanh nghiep can tien thuc su se kho tiep can von vay. Trong khi do, gioi dau co lai vay duoc luong lon nguon tien gui. Day la moi nguy tong du no kho doi se tang cao, gay kho khan cho thanh khoan cua ngan hang.

Ba Le Thi Tuan Nghia, Vien truong Vien nghien cuu Khoa hoc ngan hang, Hoc vien Ngan hang cho rang: “Nguoi gui tien nhan duoc lai suat cao, nhung neu lam phat, thi lai suat thuc van o muc am. Nguoi gui muon lai suat cao hon co the chuyen ngan hang hoac rut truoc han se chiu lai suat thap hon khi rut dung han. Neu dau tu vao ngan hang co nang luc tai chinh kem, se rui ro, mat von… Ngan hang khi huy dong von voi lai suat cao se cho vay voi muc lai suat cao, cho nen tiem an rui ro va chinh ngan hang cung can than trong. Khi huy dong lai suat cao hon quy dinh, ngan hang phai lach luat, gay phuc tap trong hach toan chenh lech”.

Theo cac chuyen gia kinh te, cau chuyen chay dua lai suat, tham chi vuot tran, la khong moi. Moi khi Chinh phu that chat tien te de kiem che lam phat, cac ngan hang thuong mai bi thieu von, phai day lai suat huy dong va lai suat cho vay len cao khien cuoc dua lai suat ngay cang gay gat.

Su chenh lech tuong doi lon ve lai suat giua cac ngan hang khong tao ra mat bang thuc su cua lai suat thi truong, vi vay khong tao ra tinh minh bach. Tien si Vo Tri Thanh, Pho Vien truong Vien nghien cuu Quan ly kinh te Trung uong cho rang, NHNN can kiem tra xu ly sai pham ve lai suat. Mat khac cung can co them nhieu bien phap khac, khong chi dung lai o cac bien phap hanh chinh.

Lai suat dau vao bi khong che, lai suat dau ra lai tha noi - nghich ly nay dang lam meo mo tinh hinh cung - cau nguon von cho nhu cau phat trien, anh huong xau den qua trinh thuc thi chinh sach that chat tien te nham on dinh kinh te vi mo cua Chinh phu.

Theo cac chuyen gia kinh te, da den luc phai lap lai trat tu thi truong, minh bach hoa hoat dong tai chinh ke toan cung nhu han che rui ro trong quan tri nguon va su dung von cua he thong ngan hang. Tu do, on dinh thi truong tien te, lai suat, dua nguon von duoc su dung dung muc dich va hieu qua vao nen kinh te.

Viet Bao (Theo VOV)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.