Nhan rong Monozukuri bi quyet thanh cong trong kinh doanh

Thứ tư, 07 Tháng mười hai 2011, 21:42 GMT+7


Nhan rong Monozukuri - bi quyet thanh cong trong kinh doanh
Tim hieu he thong bang kiem soat san xuat trong nha may Toyota

- Quy Toyota Viet Nam phoi hop cung Truong Dai hoc Bach Khoa Ha Noi vua tiep tuc hop tac trien khai ke hoach ba nam tiep theo cua Du an “Khoa hoc Monozukuri – Bi quyet thanh cong trong san xuat va kinh doanh”.

Ke tu nam nay, ben canh cac noi dung cot loi cua khoa hoc nhu cac khai niem co ban ve He thong san xuat Toyota (Toyota Production System -TPS), Giam thieu lang phi va Cai tien khong ngung, Cong viec tieu chuan, Quan ly chat luong trong san xuat tinh gian cua Toyota, mot noi dung moi va rat bo ich, thiet thuc cho cac doanh nghiep va sinh vien la Phuong phap Tu duy tich cuc trong giai quyet van de cua Toyotase duoc dua vao trong khoa hoc.

Theo ke hoach, chuong trinh Monozukuri 2011 – 2012 se cung cap 6 khoa hoc tu thang 5/2011 den thang 3/2012 va lay vi du thuc tien tu 1 doanh nghiep cu the, tu do dua ra nhung buoc cai tien de thay doi doanh nghiep, danh gia tinh hieu qua cua nhung cai tien nay va ap dung thuc tien trong san xuat kinh doanh cua doanh nghiep do. Chuong trinh cung se dan chuyen giao cho truong Dai hoc Bach Khoa Ha noi tiep tuc phat trien khoa hoc duoi su ho tro cua Quy Toyota Viet Nam va TMV tao dieu kien cho cho cac hoc vien duoc tham quan hoc hoi tai xuong san xuat tai nha may TMV cung nhu tai cac nha cung ung phu tung cua TMV tai Viet Nam.

Chuong trinh dao tao Monozukuri duoc thanh lap vao thang 9/2005 duoi su hop tac cua Toyota Viet Nam, Quy Toyota Viet Nam cung voi truong DHBK Ha Noi nham muc dich phat trien nguon nhan luc cua Viet Nam, nghien cuu He thong san xuat cua Toyota va cung cap nhung kien thuc quan ly dac biet nay toi cac doanh nghiep tai Viet Nam, giup doanh nghiep co the nang cao nang luc san xuat va tao ra nhung san pham, dich vu chat luong cao voi gia thanh canh tranh.

Ke tu ngay thanh lap cho den nay, chuong trinh da lien tuc mo cac khoa hoc ve phuong thuc quan ly Monozukuri tai truong Dai hoc Bach Khoa HN va da dao tao duoc 6 giang vien chuyen ve He thong san xuat Toyota (TPS) va Phuong phap Tu duy tich cuc trong giai quyet van de cua Toyota , gan 300 hoc vien la cac cap quan ly cua 80 doanh nghiep cung hon 100 sinh vien xuat sac duoc nhan hoc bong Toyota.


Quynh TrangCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.