Nguy co vo quy bao hiem xa hoi

Thứ ba, 28 Tháng tám 2012, 13:23 GMT+7

Ty le nguoi dong quy bao hiem xa hoi (BHXH) tren so nguoi huong luong huu giam nhanh la nguyen nhan chinh dang lam thu - chi cua quy nay mat can doi nghiem trong.

images/vn888/hot/v2012/20120828-132349-1-vo-quy.jpeg

Theo du bao cua To chuc Lao dong quoc te (ILO), den nam 2020, quy luong huu cua Viet Nam bat dau bi tham hut va can kiet vao nam 2029. Day la ket qua nghien cuu sau rong cua ILO ve quy huu tri cua Viet Nam, theo de nghi cua Chinh phu Viet Nam.

ong Carlos Galian, chuyen gia cua ILO tai Viet Nam cho biet, ket qua nghien cuu da chi ra kha nhieu bat cap trong he thong BHXH cua Viet Nam. Trong do, so nguoi tham gia dong BHXH moi chiem 20% luc luong lao dong.

Ty le nguoi dong BHXH tren so nguoi huong luong huu co xu huong giam nghiem trong. Neu nam 1996, co 217 nguoi dong cho 1 nguoi huong luong huu, thi den nam 2011, chi con gan 10 nguoi dong cho mot nguoi huong.

Trong khi do, tuoi nghi huu binh quan hien cung kha thap (tinh chung ca nam va nu la 53,43 tuoi), dan toi thoi gian dong rut ngan di, nhung thoi gian huong lai ngay cang keo dai (gan 20 nam), do tuoi tho binh quan cua nguoi huong luong huu da tang len toi 73 tuoi.

Ben canh do, viec tang luong huu cung khien luong chi cua quy BHXH doi len rat nhieu. “Trong khi quy BHXH tang binh quan duoi 10%/nam, thi qua 6 lan dieu chinh tu nam 2007 den nay, luong huu da tang 134%”, ong Carlos Galian cho biet. Vi vay, ty le chi quy luong huu nam 2011 da chiem toi 94,65% tong thu, so voi ty le 64,4% trong nam 2007.

De tang nguon thu, phan ket du cua quy BHXH duoc phep cho cac ngan hang thuong mai nha nuoc vay voi lai suat thap, duoc mua cong trai va trai phieu chinh phu, nhung lai khong duoc phep truc tiep dau tu de dam bao an toan von.

Chinh vay, theo ba Do Thi Thuy Hang, Pho vu truong Vu Tai chinh hanh chinh - su nghiep (Bo Tai chinh), tien sinh loi cua quy BHXH hien con thap. Tu nam 2008 den nay, phan ket du cua quy khoang 80.000 - 90.000 ty dong, nhung loi nhuan tren von thu ve chi dat muc 9 - 11%.

Tu thuc te do, ba Hang cho rang, can nang cao hieu qua su dung von tam thoi nhan roi, tan dung nguon von trong tung thoi gian thich hop, ket hop giua cho vay dai han va cho vay ngan han, doi moi phuong phap xac dinh lai suat cho vay… Ba Hang cung kien nghi hinh thanh to chuc dau tu chuyen nghiep de bao dam an toan va tang truong quy tot.

Ong Hiroshi Yamabana, Ban Bao hiem va Tai chinh cua ILO cho rang, tang dan tuoi nghi huu duoc xem la mot bien phap quan trong de can doi tai chinh giua nguon thu va nguon chi cua quy BHXH tai Viet Nam.

Nghien cuu cua ILO de xuat giai phap tang tuoi nghi huu cua nam len 61 va nu len 56 tuoi tu nam 2016, sau do, cu 2 nam lai tang tuoi nghi huu cua nam va nu them 1 nam, cho den khi tuoi nghi huu cua ca nam va nu dat muc 65 tuoi roi giu nguyen. Khi do, thoi gian dong bao hiem se keo dai va rut ngan thoi gian huong, gop phan can doi thu - chi cua quy.

Tuy nhien, ong Hiroshi Yamabana cung cho rang, chi rieng bien phap nay van chua du de cai thien tinh hinh quy. Hon nua, tang tuoi nghi huu cung gap tro ngai kha lon truoc ap luc tao viec lam moi va tinh gian bien che, rut gon bo may nhan su, dac biet la o khu vuc nha nuoc. Vi chuyen gia nay cung cho rang, nen co cac quy dinh de han che viec nghi huu truoc tuoi, nhu giam 5 - 6% luong huu voi moi nam nghi som.

Mot giai phap nua duoc Thu truong Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi Pham Minh Huan dua ra, do la tach rieng luong huu cua khu vuc hanh chinh su nghiep nha nuoc va khu vuc thi truong. Dong thoi, xem xet lai muc dong va muc huong cua nguoi lao dong tai khu vuc doanh nghiep nha nuoc.

Hien nay, luong huu cho lao dong lam viec tai doanh nghiep nha nuoc tinh theo muc binh quan 5 nam cuoi dong BHXH, trong khi o doanh nghiep cac khu vuc khac tinh binh quan ca qua trinh, nen thap hon nhieu so voi tinh binh quan 5 nam cuoi, gay bat hop ly.

Ong Huan cung cho rang, can co cac bien phap quan ly chat hon viec dong BHXH tai cac doanh nghiep. Neu can cu so lieu cua Tong cuc Thong ke ve so doanh nghiep va so lao dong, hien chi co 45% doanh nghiep dong BHXH, trong do, so nguoi thuoc dien bat buoc phai dong BHXH cung chi tham gia duoc khoang 65%. Vi vay, neu quan ly tot, se tang duoc mot luong lon nguoi dong, gop phan can bang quy.

“Voi viec Luat Bao hiem xa hoi du kien se duoc Quoc hoi Viet Nam thao luan trong ky hop cuoi nam nay va co the duoc thong qua vao dau nam 2013, hy vong, cac bien phap de can bang thu - chi se som duoc ban hanh, nham tranh nguy co vo quy BHXH”, ong Hiroshi Yamabana ky vong.

Vietbao.vn (Theo cafef)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.