Ngan hang Nha nuoc co the giu vang cho dan

Thứ ba, 23 Tháng tám 2011, 09:26 GMT+7

Can doi xuat nhap khau chi la giai phap truoc mat, ve lau dai Ngan hang Nha nuoc se trien khai cac ke hoach dong bo, trong do co ca viec huy dong nham giu vang thay dan, binh on thi truong va tang nguon luc quoc gia, Thong doc Nguyen Van Binh khang dinh.


Thong doc Ngan hang Nha nuoc Nguyen Van Binh. Anh: Nhat Minh
Thong doc Ngan hang Nha nuoc Nguyen Van Binh. Anh: Nhat Minh

Co mat tai buoi giao ban bao chi thuong ky cua Bo Thong tin Truyen thong de chia se ve tinh hinh thi truong vang va hoat dong dieu hanh cua Ngan hang Nha nuoc, ong Nguyen Van Binh thua nhan nhung dien bien phuc tap thoi gian qua.

Cung voi viec gia the gioi tang vot (co luc da len toi 1.917 USD mot ounce) thi truong trong nuoc cung bien dong manh. Dang ngai la viec gia trong nuoc nhieu luc khong bien dong voi bien do lon hon nhieu so voi the gioi, co luc hon 1,2 trieu dong mot luong.

Theo Thong doc, do Viet Nam la mot nuoc tieu thu vang, khong co mo khai thac lon nen khong the co nhieu vang de ban ra can thiep. So vang hien nay chu yeu la nhap khau, nen nhiem vu truoc mat la dieu hanh lam sao de gia trong nuoc hai hoa voi the gioi o muc do cho phep. Neu muc chenh lech qua cao se dan den hien tuong dau co, lam gia.

“Kinh nghiem cho thay neu gia trong nuoc cao hon the gioi tren 400.000 dong la khong on, bat dau co hien tuong dau co, lam gia. Duoi muc nay thi chap nhan duoc”, Thong doc khang dinh.

Cung theo ong Nguyen Van Binh, khong co chuyen thua lo trong dot nhap vang vua qua. Ngan hang Nha nuoc se chi cho nhap khi thay xu huong con len. Trong so quota 5 tan da cap, cac doanh nghiep da nhap khoang 3 tan.

De binh on thi truong vang trong trung va dai han, Thong doc Nguyen Van Binh cho biet Ngan hang Nha nuoc dang trien khai hai cong viec quan trong. Truoc het la hoan tat nghi dinh quan ly kinh doanh vang theo huong tao hanh lang phap ly thuan loi cho quan ly nha nuoc, dam bao loi ich cua nguoi nam giu vang cung nhu ho tro hoat dong kinh doanh. Du thao nghi dinh da duoc hoan tat va gui toi cac bo, nganh de trung cau y kien, trong do khang dinh chu truong han che kinh doanh, san xuat vang mieng. Ngan hang Nha nuoc se la co quan dau moi to chuc hoac cap phep san xuat vang mieng. Viec cap phep cho doanh nghiep san xuat se tuy thuoc vao dieu kien thuc te trong tung thoi ky, nhung Thong doc khang dinh se rat han che.

Lien quan toi khau luu thong, Ngan hang Nha nuoc du kien chi cho mot so it doanh nghiep va to chuc tin dung co kinh nghiem thuc hien mua ban vang mieng voi to chuc, ca nhan, nham thu hep dau moi, tao dieu kien thuan loi doi voi viec quan ly hoat dong mua ban nay.

De an thu hai duoc Thong doc dat nhieu hy vong, do la dua ra giai phap tong the cho thi truong, lam sao de phat huy toi da so vang dang nam trong dan phuc vu phat trien kinh te, xa hoi. Theo thong ke cua Ngan hang Nha nuoc, luong vang trong nen kinh te hien khoang 300-500 tan. Khi cac ngan hang duoc phep huy dong, cho vay va hoan doi vang thanh von tien dong de kinh doanh, thoi cao diem, 50-60% so vang nay nam trong he thong ngan hang. Nhung de han che rui ro, Ngan hang Nha nuoc da tung buoc cam hoat dong nay. Giao dich vang tai khoan, dac biet la giao dich tai khoan o nuoc ngoai, cac ngan hang cung phai dung trien khai.

“Nguoi co vang ma chi cat giu o nha se gay rui ro cho ban than ho va va xa hoi, dong thoi so von nam chet trong vang khong duoc phat huy. Gio neu cho ngan hang huy dong ma khong cho vay ra, thi cung lang phi hoac ho se phai tim cach nay hay cach khac de kinh doanh. Neu kinh doanh co hieu qua nhu chung ta mong muon thi tot, nhung cung rat rui ro. Vay tai sao khong de Ngan hang Nha nuoc thay mat nha nuoc huy dong so vang do? Dan se co cho gui vang an toan ma Nha nuoc lai tan dung duoc de tang du tru ngoai hoi, khi can co the chuyen doi ra dong von kinh doanh hoac can thiep thi truong khi can thiet”, Thong doc Nguyen Van Binh dat van de.

Du kien Ngan hang Nha nuoc se huy dong vang trong dan thong qua he thong dai ly cua minh la cac to chuc tin dung. Theo tinh toan cua ong Binh, luong vang Ngan hang Nha nuoc co the huy dong trong dan it nhat cung phai tuong duong so vang ma dan da gui vao he thong ngan hang truoc day, tren duoi 130 tan, tuong duong 10 ty USD.

“De trien khai de an nay con can nhieu van de ky thuat can xu ly, nhung de an nay cung voi nghi dinh vang se giup dam bao toi da quyen loi nguoi dan, binh on thi truong, tao nguon luc quoc gia”, ong noi.


Ve tinh hinh hoat dong ngan hang, Thong doc Nguyen Van Binh cho biet, ke tu thang 4 den nay, Ngan hang Nha nuoc da mua vao mot luong ngoai te lon, tren 6 ty USD. Ty gia ngan hang lan dau tien sau nhieu thang da nam duoi gia tran. Tinh hinh thanh khoan tien dong dang duoc cai thien dang ke. Den nay, von cua cac to chuc tin dung da o muc dap ung duoc nhu cau cua nen kinh te.

Song Linh - Nhat MinhCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.