Mua ve tau qua mang va qua dien thoai

Thứ bảy, 25 Tháng mười một 2006, 23:53 GMT+7


Mua ve tau qua mang va qua dien thoai
Hanh khach dat ve tau qua website. Anh: Mai Vong
Cong ty van tai hanh khach duong sat Sai Gon vua cong bo huong dan mua ve tau qua website, qua e-mail va qua dien thoai de hanh khach (HK) thuan tien hon trong viec chon lua gia ve cung nhu ngay, gio xuat phat.

* Dat cho qua website: HK truy cap vao trang web www.vetau.com.vn va thuc hien theo cac buoc sau:

* Dang ky tai khoan: (dung cho khach hang moi, vaa phai co mot dia chi e-mail ca nhan de lien lac) Vao trang <Dang ky> nhap cac thong tin ca nhan, chon tiep <Dang ky> nhap dia chi e-mail de kich hoat tai khoan, vao hop thu de mo e-mail thong bao, nhap vao

* Dat cho: HK thuc hien dat cho, gom cac buoc sau: Nhap so CMND va mat khau; chon <Dang nhap>; chon <Dat cho>; xem quy dinh su dung dich vu va chon <Dong y>; tra tim cho con, cho can dat theo ngay di, ga di, ga den, mac tau, loai cho, so toa, so ghe; xac nhan cho dat (danh dau vao cho can mua); chon ; khai bao thong tin ve nguoi di tau, loai ve (toan ve/tre em); chon ; chon , cuoi cung la in phieu dat cho. HK luu y: tren phieu dat cho co ngay mua va thoi han cuoi cung phai mua ve, neu qua thoi han, phieu se mat hieu luc. HK da chon phai den dung noi da chon de giao dich. Truong hop muon doi noi mua ve, HK phai gui e-mail ve dia chi Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no (tu chinh e-mail da dang ky), ghi ro so phieu, so CMND, ten... cung voi hinh thuc va noi mua ve muon doi. Mot dieu khac can luu y, HK vi pham quy dinh dat cho 2 lan trong thoi gian cao diem (chieu Sai Gon - Ha Noi 15 ngay truoc Tet va chieu Ha Noi - Sai Gon 10 ngay sau Tet) se bi tu choi ban ve va se bi khoa tai khoan su dung dich vu. Khi tien hanh giao dich, cac diem ban ve se kiem tra thong tin tren mang de doi chieu voi thong tin tren phieu dat cho. HK se bi tu choi phuc vu khi bat ky thong tin gi tren phieu dat cho bi thay doi.

* Dat cho qua e-mail ( Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no ): Truoc tien, HK soan thao mot e-mail co noi dung theo mau sau:

* Mau 1 (1 yeu cau, 1 loai cho): #, , , , , , & & *&&*..., &&, #.

* Mau 2 (nhieu yeu cau): #[yeu cau thu 1]; [yeu cau thu 2] # (trong do moi yeu cau dung theo mau so 1 khong co dau #).

Sau do, HK gui e-mail den dia chi Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no va nhan e-mail tra loi, neu thanh cong se co mot lien ket de in phieu dat cho.

* Dat cho qua dien thoai: Goi den so may (08)8218100. Nhan phim 3 (dat cho tron goi) roi nhap day so theo mau: Ngay di#ma ga di#ma ga den#ma tau#ma loai cho#so luong cho#*. Thi du: 080207#1#500#102#13#3#*, nghia la: Dat cho di tau ngay 8.2.2007, di tu ga Sai Gon den ga Ha Noi, mac tau SE2, loai ghe mem dieu hoa, so luong 3 cho. Truong hop co cho, he thong dat cho se yeu cau khach hang so CMND cua nguoi di tau. Nguoi dat cho nhap tiep so CMND cua nguoi di tau theo mau: #...##*. He thong se thong bao so phieu dat cho 3 lan, HK can ghi lai va ket thuc dat cho. Neu muon in phieu dat cho, HK vao dia chi www.vetau.com.vn chon muc in - tra cho phone/e-mail de in.

Bang ma ga, ma tau, ma loai cho va ma loai ve (ap dung cho dat cho qua e-mail va dien thoai):

I.Ma ga: Sai Gon (1), Bien Hoa (11), Long Khanh (21), Muong Man (51), Phan Thiet (52), Ma Lam (53), Song Mao (63), Thap Cham (101), Nha Trang (151), Ninh Hoa (155), Gia (161), Tuy Hoa (171), La Hai (181), Dieu Tri (201), Phu Cat (205), Bong Son (212), Duc Pho (216), Quang Ngai (250), Nui Thanh (254), Tam Ky (257), Tra Kieu (264), Da Nang (300), Lang Co (306), Hue (330), Dong Ha (339), Dong Hoi (360), Dong Le (372), Huong Pho (377), Yen Trung (384), Vinh (400), Cho Sy (420), Thanh Hoa (450), Bim Son (454), Ninh Binh (461), Nam Dinh (470), Phu Ly (474), Ha Noi (500).

II.Ma tau: Tau Ha Noi-Sai Gon va nguoc lai: SE1 (101), SE2 (102)... SE6 (106), TN1 (401), TN2 (402)... TN10 (410). Tau Da Nang-Sai Gon va nguoc lai: D1 (501), D2 (502)... D8 (508). Tau Quang Ngai-Sai Gon va nguoc lai: SQ1 (601), SQ2 (602)... Tau Dieu Tri-Sai Gon va nguoc lai: SD1 (701), SD2 (702)... Tau Nha Trang-Sai Gon va nguoc lai: SN1 (801), SN2 (802)... SN12 (812).

III.Ma loai cho: Ngoi cung (11); ngoi mem (12); ngoi mem dieu hoa (13); ngoi mem dieu hoa toa 2 tang (14); khoang 6 giuong nam tang 1 (21), nam tang 2 (22), nam tang 3 (23); khoang 4 giuong nam tang 1 (31), nam tang 2 (32); khoang 6 giuong dieu hoa nam tang 1 (51), nam tang 2 (52), nam tang 3 (53); khoang 4 giuong dieu hoa nam tang 1 (61), nam tang 4 (62), ghe phu (91).

IV.Ma loai ve (ap dung cho e-mail): Tu 10 tuoi tro len: toan ve (T); tre em tu 5 den duoi 10 tuoi: nua ve (N).

V.Ma noi mua ve va hinh thuc mua ve (ap dung cho e-mail): Mua ve truc tiep tai ga Sai Gon (0); tra tien tai Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon, nhan ve tai ga Sai Gon (1); tra tien va nhan ve tai ngan hang (2); tra tien tai ngan hang, nhan ve tai nha (3); mua ve truc tiep tai ga: Nha Trang (4), Dieu Tri (5), Da Nang (6), Bien Hoa (7).

Mai VongCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.