Lai lach tran lai suat tien gui USD

Thứ ba, 12 Tháng bảy 2011, 07:00 GMT+7

Lai lach tran lai suat tien gui USD Do chua giam duoc lai suat VND nen nhu cau vay ngoai te tiep tuc tang. (Anh minh hoa). Duong cong lai suat tien gui USD dang bi keo thang o cac ky han thi viec lach tran lai suat huy dong USD lai xuat hien. Day la bieu hien cung – cau von USD cua nhieu ngan hang thuong mai dang bi lech. Tinh hinh nay co the lam gia tang them ap luc len ty gia USD/VND thoi gian toi.

Nham triet tieu dong luc nam giu ngoai te cua ca nhan, doanh nghiep, trong sau thang dau nam, ngan hang Nha nuoc (NHNN) da ban hanh hai thong tu (so 09 va so 14) ha tran lai suat tien gui USD xuong muc 2%/nam doi voi ca nhan va 0,5%/nam doi voi doanh nghiep.

Lo mat khach hang

Viec lien tuc ep ha tran lai suat tien gui USD trong may thang dau nam da phat huy tac dung, rat nhieu nguoi dan da chuyen tiet kiem tu USD sang VND de huong lai suat cao hon. Mot so ngan hang thuong mai da giam manh lai suat huy dong USD (co ngan hang giam chi con 0,5%/nam). Tuy nhien, den cuoi thang 6, dau thang 7, tinh hinh da thay doi. Rat nhieu ngan hang thuong mai keo thang duong cong lai suat tien gui USD tu ky han 1 thang den 13 thang ve cung muc 2%/nam. Mot so ngan hang thuong mai tung ra cac chuong trinh khuyen mai (tang qua) de thu hut khach hang. Hien tuong lach tran lai suat huy dong USD lai xuat hien. Bang niem yet van de 2%/nam, nhung nhan vien trao doi mieng thi cho biet se tra cho khach tu 3 – 3,5%/nam tuy so luong USD gui. Dien bien cho thay cung – cau von ngoai te cua cac ngan hang thuong mai dang bat dau co van de.

Theo so lieu tu NHNN, tinh den giua thang 6-2011, huy dong von bang ngoai te chi tang 8,9% so cuoi nam 2010, trong khi do toc do tang tin dung bang ngoai te len toi 22,4%.

Von tiet kiem ngoai te cua dan cu chiem khoang 70%/tong von huy dong ngoai te cua cac ngan hang, xu huong chuyen manh tiet kiem sang tien dong trong sau thang dau nam dang khien cho nguon tien gui ngoai te tang cham lai. Ben canh do co thong tin luong ngoai te cua cac doanh nghiep nha nuoc ban cho ngan hang khong duoc nhu ky vong. Nhieu ngan hang thuong mai dang lo ngai khong co du nguon von ho tro nhu cau USD de thanh toan cho doi tac nuoc ngoai cua cac doanh nghiep, thanh toan cac hop dong hang hoa nhap khau, va nhu cau tieu dung dan cu nhung thang cuoi nam. Thieu ngoai te de dap ung nhu cau khach hang cung dong nghia voi viec tang nguy co mat khach hang vao tay cac ngan hang khac co nguon cung ngoai te tot. Day la tinh trang khong ngan hang thuong mai nao muon.

Lai lach tran lai suat tien gui USD, Tin tuc trong ngay, ngan hang, lai suat, gia usd, gui tiet kiem, ty gia, tin tuc

Khi cung – cau ngoai te chenh lech thi su canh tranh huy dong von bang cach lach tran tat yeu xay ra.

Nhu cau vay USD tang do lai suat USD thap

Mot nguyen nhan nua khien cau von ngoai te tiep tuc tang la do quan he tin dung ngoai te van dem lai loi ich cho ca doanh nghiep lan ngan hang. Ve phia doanh nghiep, vay USD re hon vay VND (lai suat vay USD hien chi tu 6 – 8,5%/nam, trong khi do lai suat vay VND tu 18 – 26%/nam). Phia ngan hang thuong mai thi viec NHNN ap tran lai suat tien gui USD khien gia dau vao cua cac ngan hang thap han so voi truoc (2% so voi 5% den 6,5%). Do do, chenh lech lai suat ngoai te dau vao (huy dong) va lai suat ngoai te dau ra (cho vay) cua ngan hang thuong mai kha cao. Vi du, Vietcombank tra lai suat tien gui USD ky han tu 1 – 12 thang la 2%/nam, trong khi lai suat cho vay ngan han cua ngan hang nay la 7,3%/nam, lai suat cho vay dai han la 8,3%/nam.

Quyet dinh ap dung tran lai suat tien gui cung nhu tang du tru bat buoc doi voi ngoai te cua NHNN trong sau thang dau nam duoc xem la bien phap buoc ngan hang thuong mai giam lai suat huy dong va tang lai suat cho vay ngoai te. Muc dich cua NHNN khien cho nguoi dan/to chuc thay nen chuyen gui bang USD sang VND, tang thanh khoan VND cho cac ngan hang thuong mai, tao dieu kien giam lai suat VND. Tuy nhien, do chua giam duoc lai suat VND nen nhu cau vay ngoai te van tiep tuc tang. Mot khi cung – cau ngoai te chenh lech thi su canh tranh huy dong von bang cach lach tran tat yeu xay ra.

Du bao lam phat nam 2011 o muc 15 – 17% cong voi lai suat huy dong USD tang da khien nguoi gui tien bat dau tinh toan ve muc lai suat thuc duong trong viec su dung dong tien nao de gui ngan hang. Chua the khang dinh hien tuong lach tran lai suat tien gui USD hien nay co dan den cuoc dua lai suat gay gat sap toi hay khong nhung hien tuong nay it nhieu cho thay mot lan nua cac bien phap can thiep hanh chinh vao lai suat khong dat duoc ky vong khi chua giai quyet duoc dong thoi, can ban cac yeu to thi truong. Viec tang lai suat tien gui ngoai te co the thu hut duoc von vao ngan hang, nhung cung gia tang them ap luc den ty gia USD/VND thoi gian toi.

Du tru bat buoc, tran lai suat USD la can thiet

NHNN bit ke ho tran lai suat huy dong

Lai suat USD tiep tuc nhay mua

Theo Tri Dung (Sai Gon tiep thi)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.