Khong de tai dien viec niem yet gia bang ngoai te

Thứ hai, 13 Tháng chín 2010, 13:47 GMT+7


Khong de tai dien viec niem yet gia bang ngoai te
Khong de tai dien viec niem yet gia bang ngoai te

Viec doanh nghiep niem yet gia bang ngoai te, dac biet o nhung mat hang xa xi nhu o to, may tinh xach tay… va gan day la bat dong san khong nhung trai quy dinh phap luat ma con lap lo nham moc tui nguoi tieu dung.

Thuc te kiem tra o Ha Noi vao thoi diem giua nam 2009 cho thay tren 90% cac doanh nghiep, dich vu, du lich deu niem yet gia bang dong USD hoac mot vai ngoai te khac.

Gan day nhat, tai Ha Noi va TP.HCM co hien tuong mot so doanh nghiep xay dung, kinh doanh bat dong san co hanh vi niem yet, ky hop dong mua ban can ho chung cu bang ngoai te.

Vi vay, ngay 11/9, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam co van ban so 6852/NHNN -TT de nghi Ngan hang Nha nuoc chi nhanh Ha Noi va Ngan hang Nha nuoc chi nhanh TP.HCM tang cuong cong tac kiem tra hanh vi niem yet bang ngoai te trai phep cua mot so doanh nghiep xay dung, kinh doanh bat dong san tren dia ban; dong thoi bao cao ket qua ve Ngan hang Nha nuoc (Vu Quan ly ngoai hoi) de theo doi.

Theo Ngan hang Nha nuoc, hanh vi nay khong nhung vi pham quy dinh phap luat ve quan ly ngoai hoi ma con anh huong truc tiep den quyen loi cua nguoi dan.

Theo quy dinh, hanh vi niem yet gia hang hoa, dich vu bang ngoai te hoac thu tien ban hang, phi dich vu bang ngoai te trai phep se bi phat 20-30 trieu dong.

Truoc do, cung voi Ngan hang Nha nuoc, Bo Cong Thuong cung da phoi hop quan ly hoat dong niem yet gia hang hoa, dich vu bang viec ban hanh Thong tu 11/2009/TT-BCT huong dan thi hanh Nghi dinh 107/2008/ND-CP huong dan viec niem yet gia.

Diem moi cua Thong tu la quy dinh cac hanh vi khong niem yet gia hang hoa, dich vu, ngoai te, vang; niem yet gia khong dung quy dinh, khong ro rang gay nham lan cho khach hang; niem yet gia hang hoa dich vu bang ngoai te hoac thu tien ban hang hoa dich vu bang ngoai te ma khong duoc phep se bi phat tien toi da 30 trieu dong.

Theo Ngan hang Nha nuoc, trong thoi gian qua, mot so to chuc va ca nhan da vi pham cac quy dinh ve quang cao, niem yet gia bang ngoai te, gay anh huong xau den chu truong xoa bo hien tuong do la hoa va thuc hien muc tieu tren lanh tho Viet Nam chi su dung dong Viet Nam.

Ngan hang Nha nuoc cung da co cong van de nghi cac co quan thong tin dai chung chi dang, phat noi dung quang cao, niem yet gia ca hang hoa dich vu bang ngoai te cho cac to chuc, ca nhan thuoc doi tuong duoc thu ngoai te tren lanh tho Viet Nam. Cac to chuc, ca nhan khong nam trong doi tuong tren chi duoc thuc hien quang cao, niem yet gia ca hang hoa, dich vu bang dong Viet Nam.


(theo chinhphu.vn)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.