Khan truong kien nghi chinh sach chong buon lau thuoc la

Thứ ba, 06 Tháng chín 2011, 12:26 GMT+7


Khan truong kien nghi chinh sach chong buon lau thuoc la

Pho Thu tuong Hoang Trung Hai vua co y kien chi dao Bo Tai Chinh, Bo Cong Thuong xu ly tinh trang chong buon lau, san xuat, buon ban thuoc la gia theo tham quyen hoac khan truong kien nghi Thu tuong Chinh phu bien phap xu ly theo dung chi dao da ban hanh.

Truoc do, UBND tinh Long An, tinh Tay Ninh, tinh An Giang da co van ban kien nghi Thu tuong Chinh phu cho phep sua doi chu truong xu ly thuoc la nhap lau.

Cu the, theo UBNN tinh Long An, thoi gian qua cong tac chong buon lau noi chung va thuoc la ngoai nhap duoc cac co quan chuc nang trung uong, dia phuong da tap trung nhieu giai phap ngan chan, xu ly. Tuy nhien, tinh trang buon lau thuoc la dieu qua bien gioi cua tinh van chua duoc ngan chan va day lui co hieu qua.

Thuoc la nhap lau do cac doi tuong buon lau hau het la nguoi Viet mua bang tien dong Viet Nam, USD hoac vang. Day la mot phan tai san cua xa hoi, neu dem tieu huy se la mot su lang phi xa hoi rat lon.

Theo so lieu thong ke binh quan moi nam cac luc luong chuc nang cua tinh Long An da xu ly, tich thu khoang 1,2 trieu goi thuoc la ngoai. Tinh binh quan gia mua moi goi la 10 nghin dong, thi so tien tieu huy se lang phi khoang 12 ty dong.

Trong khi do, theo ket qua bat giu thuoc la nhap lau 4 nam (tu 2007- 2010) cua tinh An Giang, luong thuoc la nhap lau duoc cac luc luong chuc nang cua tinh bat giu la 3,7 trieu goi, tri gia khoang 23 ty dong. Binh quan moi nam cac luc luong co chuc nang cua tinh An Giang da kiem tra, xu ly tich thu tren 900 nghin goi, tri gia thuoc la tieu huy gan 6 ty dong.

Voi tinh hinh tren, de tang cuong chong buon lau thuoc la gia, UBND tinh Long An da kien nghi tang them nguon kinh phi ho tro cho cac luc luong chuc nang. Chua co ngan sach, hien nay toan bo chi phi chong buon lau thuoc la ngoai deu phai quyet toan tu nguon kinh phi ho tro 1 nghin dong/goi cua Hiep hoi thuoc la Viet Nam.

Con theo UBND tinh An Giang, de ngan chan thuoc la nhap lau co hieu qua trong thoi gian toi, tinh da kien nghi Thu tuong Chinh phu co phuong an, giao cho doanh nghiep co chuc nang tai xuat thuoc la nhap lau bi tich thu con chat luong. Boi vi, so thuoc la do kiem tra, xu ly tich thu, tieu huy cang nhieu thi gop phan tieu thu nhanh cho cac nha may san xuat thuoc la o nuoc ngoai va thu tieu tinh canh tranh cua cac nha may san xuat thuoc la trong nuoc.

Cung voi do, UBND tinh An Giang cung kien nghi Bo Tai Chinh cho de lai 100% tien thu duoc tu nguon tai xuat de luc luong chong buon lau co kinh phi phuc vu cong tac so thuoc la nhap lau kem chat luong.

UBND tinh Tay Ninh cung cho rang, Chinh phu can cho tiep tuc thuc hien co che huy dong kinh phi ho tro trong cong tac phong, chong buon lau thuoc la dieu, san xuat - kinh doanh thuoc la gia cho nhung nam tiep theo.


Yen NhiCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.