Ha Noi Ban hanh gia ban nha tai dinh cu

Thứ ba, 07 Tháng sáu 2005, 14:52 GMT+7


Ha Noi Ban hanh gia ban nha tai dinh cu

Pho Chu tich UBND TP Ha Noi Le Quy Don vua ky ban hanh Quyet dinh ve gia ban can ho chung cu cao tang cho cac ho gia dinh tai dinh cu. Theo do, gia cao nhat cua mot can ho chung cu tai dinh cu khoang 6,5 trieu dong/m2, thap nhat la 3,4 trieu dong/m2.

Cung theo quyet dinh nay, gia ban can ho duoc tinh theo vi tri dat, duoc chia thanh cac khu vuc 1, 2, 3 va 4.

Khu vuc 1 la cac vi tri nam o khu vuc trung tam thanh pho den duong Vanh dai 2.

Khu vuc 2 la cac vi tri nam tu duong Vanh dai 2 den duong Vanh dai 3 va cac xa My Dinh, Me Tri, huyen Tu Liem (tru cac khu vuc con lai cua huyen Tu Liem va quan Long Bien).

Gia ban nha tai Quyet dinh so 80/2005/QD-UB vua ban hanh se thay the gia ban quy dinh trong quyet dinh 15/2003/QD-UB.

Khu vuc 3 la cac vi tri thuoc quan Long Bien, phan con lai cua huyen Tu Liem va cac vi tri thuoc quan Hoang Mai nam ngoai duong Vanh dai 3; khu vuc 4 la cac vi tri con lai.

Muc gia nay co hieu luc tu ngay 3/6/2005. (xem bang)

Cung voi gia nha tai dinh cu moi, UBND TP vua ban hanh Quyet dinh so 81/2005/QD-UB do Pho Chu tich UBND TP Do Hoang An ky ve gia xay dung nha o moi, nha tam, vat kien truc tren dia ban thanh pho.

Theo do, cac muc gia moi ban hanh la co so de xac dinh gia tri boi thuong, ho tro khi Nha nuoc thu hoi dat.

Doi voi nha chung cu co thang may
(don vi tinh: dong/m2)

Tang

2

3

4

5

6 - 12

Tu 13

Khu vuc 1

6.486.000

6.237.000

5.997.000

5.766.000

5.544.000

5.322.000

Khu vuc 2

6.165.000

5.928.000

5.700.000

5.481.000

5.270.000

5.059.000

Khu vuc 3

5.897.000

5.670.000

5.452.000

5.242.000

5.040.000

4.838.000

Khu vuc 4

5.736.000

5.515.000

5.303.000

5.099.000

4.903.000

4.707.000

Doi voi nha chung cu chi co cau thang bo, khong co thang may (don vi tinh: dong/m2)

Tang

2

3

4

5

6

7 tro len

Khu vuc 1

6.266.000

6.025.000

5.793.000

5.570.000

5.356.000

5.142.000

Khu vuc 2

5.365.000

5.159.000

4.961.000

4.770.000

4.587.000

4.404.000

Khu vuc 3

4.616.000

4.439.000

4.268.000

4.104.000

3.946.000

3.788.000

Khu vuc 4

4.166.000

4.006.000

3.852.000

3.704.000

3.562.000

3.420.000

Theo Ha Noi moiCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.