Den 2010 BIDV se dau tu 1 ty USD cho Tay Nguyen

Thứ hai, 09 Tháng mười 2006, 16:22 GMT+7

Ngan hang Dau tu phat trien Viet Nam (BIDV) vua cho biet, trong thoi gian toi, BIDV se tiep tuc danh nhieu uu tien hon nua cho khu vuc Tay Nguyen.

Den nam 2010, BIDV cam ket se dau tu cho Tay Nguyen 1 ty USD trong do tap trung vao cac nganh thuy dien, dac biet la thuy dien vua va nho, cay cong nghiep che bien va vung nguyen lieu, cho vay ho tro xuat nhap khau…

Moi day, BIDV da to chuc Hoi nghi Dau tu Phat trien kinh te xa hoi Tay Nguyen - BIDV 2006 va nhan dip nay, BIDV da khai truong them 3 chi nhanh cap I, nang tong so cac chi nhanh thuoc khu vuc Tay Nguyen len 9 chi nhanh. Dong thoi, mo chi nhanh Cong ty Bao hiem BIC Tay Nguyen.


Den 2010 BIDV se dau tu 1 ty USD cho Tay Nguyen
Thuy dien, mot linh vuc tap trung dau tu vao Tay Nguyen cua BIDV. (Anh:VNN)

Ben canh do, BIDV cung dat duoc thoa thuan ve dau tu tin dung va bao hiem lon tai khu vuc Tay Nguyen voi so tien cam ket tai tro von hon 1.280 ty dong va nhieu hop dong bao hiem cho cac du an lon.

Cu the, BIDV da ky ket cac hop dong tin dung, bao hiem voi mot so doi tac nhu: thoa thuan voi Cong ty Co phan Hoang Anh Gia Lai xay dung to hop khach san – chung cu cao cap voi tong muc dau tu 280 ty dong. Ky voi Cong ty cao su Dak Lak du an dau tu trong cay cao su, ca cao, dieu tai Lao va bao hiem trung tam Khach san va van phong lam viec cua Cong ty Cao su Dak Lak nham cu the hoa cam ket tai tro 400 ty dong trong tong so 490 ty dong von dau tu vao du an trong cao su tai Lao da duoc Chinh phu phe duyet.

Trong linh vuc thuy dien, BIDV cung da chap thuan tham gia Du an thuy dien Krong Hnang tai tinh Phu Yen – Dak Lak cua Cong ty TNHH dau tu va phat trien dien Song Ba; Du an thuy dien IAGRAI 3 tai rinh Gia Lai cua Cong ty TNHH Nha nuoc mot thanh vien Song Da 4; Du an thuy dien Quang Tin tai Dak Nong cua Cong ty TNHH N&S Daknong; Du an thuy dien Dakpa 2 tai Kon tum cua Cong ty TNHH Gia Nghi; Du an thuy dien Dambri tai tinh Lam Dong cua Cong ty co phan dau tu va Phat trien Tam Long.

Tinh den het thang 9/2006, tai khu vuc Tay Nguyen, BIDV co 06 chi nhanh cap 1 voi tong tai san dat 7.000 ty dong, tang truong tong tai san binh quan giai doan 2001-2005 dat 10%, du no dat tren 6.000 ty dong va huy dong dat 2.442 ty dong. Trong do, rieng dau tu cho phat trien cay cong nghiep dai ngay da dat tren 2.000 ty dong, cho vay nganh cong nghiep che bien 320 ty dong, dau tu co so ha tang dat tren 600 ty dong.

Ben canh do, BIDV con dau tu tin dung cho nganh san xuat dien, nhu Thuy dien Sesan 4, Thuy dien Seropok, Thuy dien Buon Kuop, Thuy dien KrongKmar, Thuy dien Iagrai… voi du no cuoi nam dat 1.000 ty dong, chiem 25% tong von dau tu cho nganh dien trong he thong...


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.