Chinh thuc mien thue thu nhap 6 thang dau nam 2009

Thứ sáu, 31 Tháng bảy 2009, 21:02 GMT+7Cac khoan thu nhap trong 6 thang dau nam chinh thuc duoc mien thue thu nhap

Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung da vua thay mat Thu tuong Chinh phu dong y chinh thuc cho phep Bo Tai Chinh duoc phep mien thue thu nhap ca nhan trong 6 thang dau nam 2009.

Theo do, tat ca cac khoan thu nhap co nguon goc trong 6 thang dau nam 2009 deu duoc mien thue thu nhap ca nhan du duoc chi tra vao thoi diem sau 30/6 va khong phai lam thu tuc quyet toan thue.

Tuy nhien, nhung khoan duoc chi tra truoc thoi diem 30/6 nhung co nguon goc thu nhap trong 6 thang cuoi nam se khong duoc mien thue. Vi vay, tat ca nhung khoan thuong Tet, thuong cuoi nam da duoc mot so doanh nghiep chi tra truoc cho nhan vien nham muc dich trach phai nop thue thu nhap ca nhan thi nay van phai dong nhu binh thuong.

De cho viec quyet toan thue thu nhap ca nhan nam 2009 duoc don gian, Bo Tai chinh cung da de nghi Chinh phu cho phep ap dung chi quyet toan thue doi voi thu nhap phat sinh tu 1/7/2009 den 31/12/2009.

Theo do, ke tu 1/7, cac khoan thu nhap tu tien luong, tien cong da bat dau bi tinh thue thu nhap ca nhan sau 6 thang dau nam duoc mien. Rieng cac loai thu nhap tu dau tu von, chuyen nhuong von, tu ban quyen, nhuong quyen thuong mai… se tiep tuc duoc mien thue den 31/12/2009, theo Nghi quyet cua Quoc hoi.

Duoc biet, Bo Tai chinh va Tong cuc Thue dang trong qua trinh hoan tat thong tu huong dan de co the tien hanh thuc hien viec quyet toan thu nhap ca nhan thang 7 ngay trong thang 8 toi.


Minh HuongCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.