Can canh quy trinh san xuat sua tuoi dat chuan

Thứ hai, 16 Tháng một 2012, 08:00 GMT+7

Sua lay tu bo nuoi bang co tu nhien, khong dung phan hoa hoc va khong tiem thuoc khang sinh; sau do duoc che bien, dong goi tren day chuyen cong nghe khep kin theo tieu chuan quoc te.

Bo ngu giuong, co san tap the thao

Bo cung cap nguyen lieu sua sach deu duoc cho an theo phuong phap TMR (Total mixing ration), voi khau phan tron tong hop gom: co, ngo tuoi hoac u, ri mat, cam, hem… dam bao giau dinh duong, nham cho nhieu sua va chat luong cao.Can canh quy trinh san xuat sua tuoi dat chuan

De sua dat chat luong, bo cua cac trang trai va cac ho nong dan can phai duoc nuoi duong dung ky thuat (khau phan day du, cho an dung phuong phap, suc khoe tot (khong benh), chuong trai sach se thoang mat va ap dung dung ky thuat khai thac sua nhu ve sinh vat sua, vat can sua...


Can canh quy trinh san xuat sua tuoi dat chuan


Nhieu cong ty san xuat sua ap dung he thong thang diem ve sinh chuong trai chan nuoi va to chuc kiem tra dot xuat hoac dinh ky, giup nong dan nang cao y thuc dam bao ve sinh an toan thuc pham trong chan nuoi va khai thac sua.

Can canh quy trinh san xuat sua tuoi dat chuan

Mot trong nhung trang trai bo sua hien dai cua Vinamilk da duoc khanh thanh tren mot trien dat cao nhu thao nguyen xanh thuoc huyen Nghia Dan, tinh Nghe An. O do, nhung chu bo sua duoc ngu giuong nem, voi he thong lam mat va co san de “the duc the thao”, tam nang. Moi con duoc gan hai con chip dien tu de co the phat hien thoi ky dong duc, luc om dau hoac tu dong ngat van khi vat sua nhung chat luong khong dat chuan vi sinh…

Tu dau nam 2007, Vinamilk da dau tu hon 500 ty dong cho 5 trang trai bo sua tai Tuyen Quang, Lam Dong, Binh Dinh, Nghe An, Thanh Hoa, nhap khau bo giong bo cao san thuan chung HF tu Uc, New Zealand. Hien Vinamilk dang tiep tuc trien khai trai bo sua cong nghiep tai Tay Ninh, Dak Nong, Hoa Binh… .Cac trang trai cua Vinamilk nam trai dai tren toan quoc, gan cac nha may che bien, giup sua luon dam bao chat luong cao nhat, tuoi ngon nhat.


Can canh quy trinh san xuat sua tuoi dat chuan


Toan bo day chuyen vat sua tu dong cua Thuy Dien giup sua bo chay thang vao he thong lam lanh nhanh chong tu 37 do C xuong con 4 do C, dam bao sua duoc bao quan tot nhat truoc khi dua den nha may che bien. Trang trai bo sua Vinamilk co nhung quy dinh rat dac biet voi nhan vien, nham giup dan bo thoai mai nhat. Vi du nhu trong qua trinh vat sua, nhan vien phai tat dien thoai di dong de khong gay on ao, cang thang den bo, khi tiep xuc voi dan bo, tuyet doi phai nhe nhang, than thien, khong duoc lon tieng va la het khien chung stress.

Sua tuoi nguyen trong moi khau che bien

Sau khi sua bo tuoi nguyen lieu da duoc lam lanh xuong nho hon hoac bang 4 do C, sua se duoc cac xe bon chuyen dung tiep nhan va van chuyen ve nha may. Cac tram trung chuyen phai cu dai dien ap tai theo xe nham dam bao tuyet doi an toan ve so luong va chat luong sua trong qua trinh van chuyen.

Can canh quy trinh san xuat sua tuoi dat chuan

De dam bao chat luong nguon sua tuoi nguyen lieu thu mua tu cac ho nong dan, Vinamilk co doi ngu chuyen vien luon san sang ho tro ba con nong dan ve ky thuat chan nuoi bo, che do dinh duong, ve sinh chuong trai, cach vat sua va bao quan sua. Sua tuoi nguyen lieu sau khi qua kiem tra tai cac tram trung chuyen duoc tru lanh va van chuyen ngay ve nha may.

Tai diem tiep nhan trong nha may va ngay truoc khi dua vao san xuat, chat luong sua tuoi nguyen lieu duoc kiem tra lan nua de dam bao dat yeu cau ky thuat. Cac nguyen lieu che bien khac deu duoc lua chon tu cac Nha cung cap hang dau trong va ngoai nuoc, co uy tin cao va da duoc danh gia.

Can canh quy trinh san xuat sua tuoi dat chuan
Nhan vien truc tiep va gian tiep tham gia vao qua trinh san xuat phai thoa man cac yeu cau ve suc khoe, trinh do chuyen mon, nang luc, tinh chuyen nghiep va tinh than trach nhiem.
Can canh quy trinh san xuat sua tuoi dat chuanCo so vat chat ky thuat hien dai la mot trong nhung yeu to quan trong gop phan dam bao chat luong san pham. Day chuyen thiet bi va cong nghe san xuat hien dai, tien tien tu cac nuoc co cong nghe va thiet bi nganh sua phat trien nhu Thuy Dien, My, Dan Mach, Ha Lan, Phap, Duc, Thuy Si, giup dam bao chat luong va an toan thuc pham.

Can canh quy trinh san xuat sua tuoi dat chuan
San pham sua dong hop van giu duoc cac ham luong dinh duong nhu vitamin va khoang chat tu sua bo tuoi nguyen chat o muc cao nhat.
Hien Vinamilk co 1 nha may san xuat sua o New Zealand va 11 nha may san xuat sua tai Viet Nam voi day chuyen san xuat, he thong tiet trung hien dai nhat Dong Nam A. Moi ngay, Vinamilk san xuat va dua ra thi truong hon 14 trieu san pham cac loai.

Can canh quy trinh san xuat sua tuoi dat chuan
Niem vui cua em nho khi uong sua.
Cac san pham cua Vinamilk deu duoc giam sat truc tiep cung nhu gian tiep cua cac co quan chuc nang nhu Cuc An toan Ve sinh Thuc pham, So Y te Ha Noi, TP HCM va cac dia phuong co nha may cua Vinamilk, Trung tam kiem dinh chat luong va do luong khu vuc 3, Vien Ve sinh Y te cong cong…

Tu Uyen

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.