12 cong ty niem yet chua nop bao cao quy III

Thứ sáu, 28 Tháng mười 2011, 14:54 GMT+7

280 cong ty va 5 quy niem yet tren HOSE da cong bo bao cao tai chinh quy III va van con 12 doanh nghiep chua hoan thanh nghia vu nay.

25/10 la han cuoi de nop bao cao tai chinh quy III len So giao dich chung khoan TP HCM. Tuy nhien, tinh toi 17h ngay 27/10, van con 12 doanh nghiep niem yet chua nop.

Nam trong danh sach nay co Cong ty co phan xay dung cong nghiep. Co phieu DCC bi ngung giao dich ke tu ngay16/9 do khong tuan thu cong bo thong tin, nay doanh nghiep lai tiep tuc tre hen nop bao cao quy III.

Duoc pham Cuu Long (DCL) cung co ten trong danh sach. Doanh nghiep nay vua nhan quyet dinh tam ngung giao dich tren HOSE ke tu ngay 31/10 do vi pham nghiem trong quy dinh cong bo thong tin.

Cong ty co phan Tan Tao (ITA), Chung khoan Sacombank (SBS), Vinacafe Bien Hoa (VCF), Khoang san Lao Cai (LCM), Nong duoc Hai (HAI), Viet An (AVF), HUD3 (HU3), Tie (TIE), Meca Vneco (VES)... cung la nhung doanh nghiep chua nop bao cao quy III dung han.


12 cong ty niem yet chua nop bao cao quy III
Hoat dong cong bo thong tin cua doanh nghiep niem yet duoc co quan quan ly giam sat chat che. Anh: B.H.

Mot so doanh nghiep xin gia han thoi gian nop bao cao nhung ly do khong thuyet phuc nen bi bac bo.

Cong ty co phan Tie (TIE) xin gia han cuoi thang vi ly do lanh dao di cong tac nuoc ngoai nen khong the ky bao cao de nop theo dung thoi gian quy dinh. So giao dich chung khoan cho rang "ly do cong ty dua ra khong thuoc truong hop bat kha khang".

Cong ty co phan dau tu va xay dung HUD3 (HU3) cung khong duoc gia han khi nguyen nhan cua su cham tre nay la "tap trung nhan luc va thoi gian kiem toan bao cao tai chinh 2010 cua kiem toan Nha nuoc nen khong the hoan thanh bao cao quy III dung han".

Truong hop cua Cong ty co phan Nam Viet (ANV) la phan mem bi su co ngoai y muon chua the khac phuc duoc, nen chua tap hop so lieu cac cong ty con. HOSE cung khang dinh "day chua phai ly do bat kha khang"

So cung khong chap thuan ly do "phan mem loi phai cai lai" ma Cong ty co phan cong nghe mang va truyen thong (CMT) dua ra de doi viec nop bao cao sang ngay 4/11.

Diem moi cua mua bao cao tai chinh quy III la cac cong van phan hoi cua So ve nhung truong hop xin gia han duoc cong bo cong khai, giup nha dau tu nhanh chong nam bat va cung de doanh nghiep khac tranh lay ly do tuong tu xin gia han.

Truoc do, Uy ban Chung khoan Nha nuoc yeu cau cac So Giao dich Chung khoan tang cuong giam sat , xu ly vi pham trong cong bo thong tin va co the huy niem yet co phieu neu doanh nghiep vi pham nhieu lan.

Neu cong ty xin gia han cong bo thong tin ma khong thuoc cac truong hop duoc tam hoan theo quy dinh, cac So phai co van ban yeu cau tuan thu dung cac quy dinh. Nhung y kien nay se cong bo tren trang thong tin dien tu cua So giao dich chung khoan.

Bach HuongCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.