Song Nhue song Day co nguy co bi khai tu

Thứ ba, 24 Tháng tư 2007, 22:38 GMT+7

Ngay 24/4, 6 dia phuong o phia Bac da hop ban viec phoi hop de cuu song Nhue - Day. Theo cac chuyen gia, neu khong som ra tay, dong song nay co the bi khai tu do o nhiem.
Nuoc thai tu lang lua Ha Tay
Cong nuoc thai tu lang lua Ha Tay (Anh: vacne.org.vn)
Nam 2007, De an tong the bao ve moi truong song Nhue - song Day de ra muc tieu xu ly tat ca cac co so gay o nhiem nghiem trong; khac phuc, cai tao mot so doan song bi o nhiem nang... Day la noi dung duoc thong nhat Hoi nghi lien tinh trien khai xay dung De an tong the bao ve moi truong song Nhue - song Day duoc to chuc vao ngay 24/4 tai Ha Noi.

Hoi nghi co su tham du cua sau dia phuong: Ha Noi, Ha Tay, Hoa Binh, Ninh Binh, Nam Ha, Nam Dinh.

Cung ’’chia se’’... o nhiem

Chat luong nuoc cua 2 song Nhue - Day da duoc canh bao o muc do o nhiem trung binh den o nhiem nang, nang nhat la tu Cong Than, Dong Quan chay ve phia Ha Noi, Ha Dong.

Theo du bao cua Vien Khoa hoc Cong nghe Viet Nam, tai luong o nhiem vao luu vuc song Nhue tu dap Thanh Liet se tang len gan 16% trong khoang thoi gian tu 2005 den 2010.

Ong Tran Van Giai, Pho Chu tich UBND tinh Nam Dinh dien giai, tu nam 1937, sau khi xay dung xong dap Day, nuoc song Hong khong thuong xuyen chay vao song Day. Dan den, 71 km cua song Nhue - Day (phan dau nguon song tu km 0 den Ba Tha) coi nhu la doan song chet.

Theo ong Giai, hien song Day da bi xam nhap man o vung ha luu, phan thuong luu va trung luu bi o nhiem do nguon nuoc thai o vung dan cu tap trung, khu cong nghiep cua cac tinh Ha Nam, Ha Tay, Nam Dinh, Ninh Binh, Ha Noi.

Ong Le Van Tan, Pho Chu tich UBND tinh Ha Nam lai buc xuc vi Nha may nuoc Ha Nam phai dong cua may lan/nam vi nuoc song Day qua o nhiem, khong the xu ly duoc. Trong khi do, nuoc song Nhue thi den ngom, boc mui tanh ma... van phai dung cho san xuat.

Ong Vu Van Hau, Giam doc so Tai nguyen Moi truong va Nha dat (TNMT&ND) Ha Noi dua ra con so 400.000m3/khoang 800.000 m3 nuoc thai sinh hoat ma Ha Noi ’’do’’ vao he thong song Nhue - Day moi ngay.

Nguon nuoc tu Ha Noi xa vao song Nhue duoc coi la mot trong nhung nguon gay o nhiem lon nhat. Hien nay, luu vuc song Nhue -Day co khoang 130.000 co so cong nghiep, trong do co 254 co so co nguon nuoc thai truc tiep vao song, va Ha Noi cung chiem toi 152 co so cong nghiep.

Lanh dao cac dia phuong nhan dinh, nguon nuoc thai tu cac lang nghe truyen thong o hai ben song, nhat la tai tinh Ha Tay cung la nguon gay o nhiem chinh.

Qua khao sat hien trang moi truong 3 loai hinh san xuat: che bien luong thuc, det nhuom, thu cong my nghe va gia cong kim loai, thi cac lang nghe che bien luong thuc gay o nhiem nang, cac lang nghe uom to det nhuom nuoc thai co do mau rat cao (ham luong COD nuoc mat len toi 341 mg/l), nuoc thai tu cac lang nghe gia cong kim loai chua ham luong kim loai vuot tieu chuan cho phep tu 2,5 den 9 lan.

Chung tay ’’cuu’’ song Nhue - Day

Trong pham vi song Nhue - Day co toi 700 nguon thai cong nghiep, lang nghe, benh vien va sinh hoat. Day la nguon gay o nhiem chinh cho song Nhue va song Day.

Tai Hoi nghi, Ha Noi de xuat thanh lap Uy ban bao ve moi truong luu vuc song Nhue, song Day voi su tham gia cua cac dia phuong, bo nganh, cac nha khoa hoc... nham hoach dinh va trinh Chinh phu cac nhiem vu, ke hoach bao ve moi truong luu vuc song Nhue - Day mot cach cu the, ro rang.

Ong Nguyen Quoc Trieu, Chu tich UBND TP Ha Noi nhan manh, viec bao ve moi truong nuoc tren luu vuc song Nhue - song Day la viec kho can phai lam lau dai va co su phoi hop dong bo, chat che tu cac co quan va cac dia phuong lien quan.

Trong nam 2007, De an tong the bao ve moi truong song Nhue - song Day de ra muc tieu xu ly tat ca cac co so gay o nhiem nghiem trong; khac phuc, cai tao mot so doan song bi o nhiem nang; khac phuc tinh trang thieu nuoc sinh hoat, nuoc phuc vu nong nghiep trong mua kho...

Cac dia phuong cung thong nhat quan diem, viec bao ve moi truong nuoc tren luu vuc song Nhue - song Day la viec kho can phai lam lau dai va co su phoi hop dong bo, chat che tu cac co quan va cac dia phuong lien quan.

Theo do, neu khong co su chung tay va thuc hien ngay cac bien phap bao ve moi truong de ’’cuu’’ song Nhue - Day thi viec ’’khai tu’’ dong song nay la dieu khong tranh khoi!

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.