Xay dung phong trao khuyen hoc khuyen tai xa hoi hoc tap

Thứ năm, 02 Tháng mười 2008, 16:21 GMT+7


Do la y kien chi dao cua Pho Thu tuong, Bo truong Giao duc-Dao tao Nguyen Thien Nhan tai le cong bo Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve “Ngay Khuyen hoc Viet Nam”.

Sang 2/10 tai Ha Noi dien ra le cong bo Quyet dinh 1271/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ve “Ngay Khuyen hoc Viet Nam” (2/10) va ky niem 12 nam thanh lap Hoi Khuyen hoc Viet Nam (1996-2008). Pho Thu tuong, Bo truong Giao duc-Dao tao Nguyen Thien Nhan va hon 300 dai bieu la can bo o cac Hoi Khuyen hoc, Quy Khuyen hoc cua 63 tinh, thanh da den du.

Phat bieu tai le cong bo, Pho Thu tuong, Bo truong Giao duc-Dao tao Nguyen Thien Nhan danh gia cao nhung ket qua da dat duoc cua Hoi Khuyen hoc Viet Nam gop phan thuc day he thong giao duc phat trien trong suot 12 nam qua. Theo Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan, viec Chinh phu chon ngay 2/10 la ngay Khuyen hoc Viet Nam co y nghia rat quan trong doi voi cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap.

Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan cho rang: Hien nay, ty le phat trien kinh te va nang luc canh tranh cua Viet Nam con thap so voi nhieu nuoc tren the gioi. De Viet Nam phat trien tren nhieu linh vuc va duoc ban be quoc te cong nhan thi nganh giao duc can phai phan dau nhieu hon nua trong van de dao tao nguon nhan luc, boi duong nhan tai, thuc day phong trao khuyen hoc, khuyen tai va xay dung xa hoi hoc tap ngay cang phat trien sau rong. Trong do Hoi Khuyen hoc Viet Nam co vai tro xung kich va la “canh tay phai” giup cho nganh giao duc dua ra nhung bien phap doi moi trong viec dao tao nguon nhan luc co trinh do, tay nghe cao phuc vu cho su phat trien dat nuoc.

Tai le cong bo, ong Nguyen Manh Cam, Chu tich Hoi Khuyen hoc Viet Nam cho biet: Trong 12 nam hinh thanh va phat trien (1996-2008), phong trao Khuyen hoc, khuyen tai cua Hoi Khuyen hoc Viet Nam da phat trien nhanh chong voi toc do ky luc: 100% cac tinh, thanh deu co Hoi Khuyen hoc, Quy Khuyen hoc; hon 9.000 trung tam giao duc cong dong voi tren 6 trieu hoi vien sinh hoat trong hon 250.000 chi hoi.

Den nay, ca nuoc co tren 5 trieu gia dinh dang ky phan dau dat danh hieu “Gia dinh hieu hoc”, trong do co hon 3 trieu gia dinh duoc cong nhan la “Gia dinh hieu hoc” va da co hon 50.000 dong ho duoc cong nhan la “Dong ho khuyen hoc”. Hang nam, Quy Khuyen hoc o cac cap va dia phuong danh tu 250-300 ty dong vao cac hoat dong ho tro hoc sinh, sinh vien gioi vuot kho, tro giup nhieu thay co giao gap hoan canh kho khan…

Trong thoi gian toi, Hoi Khuyen hoc Viet Nam se phoi hop voi Bo Giao duc-Dao tao, Bo Lao dong-Thuong binh va Xa hoi cung voi cac dia phuong tiep tuc day manh phong trao Xay dung xa hoi hoc tap, giup cho tat ca nguoi dan Viet Nam o cac vung mien deu duoc hoc tap, nang cao trinh do, kien thuc.


(Theo HNM)
Viet Bao

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.