Truong mam non khong duoc tu y to chuc hoat dong he

Thứ năm, 28 Tháng tư 2011, 10:51 GMT+7

Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Detect language Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latin Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish ⇄ Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latin Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish Detect language » Hungarian
Ve viec to chuc cac hoat dong cham soc, giao duc tre trong dip he toi, So GD&DT Ha Noi yeu cau cac truong mam non tren dia ban to chuc hoat dong he phai bao cao ke hoach voi phong GD&DT va viec to chuc hoat dong he duoc thuc hien khi phong GD&DT dong y bang van ban.
cxcxc
Cac hoat dong ngoai khoa duoc khuyen khich trong dip he

Nha truong tuy theo dieu kien cu the ve doi ngu giao vien, co so vat chat cua don vi minh de xem xet viec to chuc hoat dong he. Phu huynh hoc sinh co con dang hoc o truong co nhu cau gui con trong he phai co don xin hoc he.

Cung voi do, So cung nhan manh, cac truong can sap xep giam bot so chau/lop va bo tri cho giao vien duoc nghi he; dong thoi quan tam den cac che do dai ngo doi voi giao vien di lam he. Tuyet doi khong nhan tre khi truong, lop chua dam bao cac dieu kien an toan cho tre.

Viec cham soc tre trong he cung can duoc thuc hien nghiem tuc tu cham soc, ve sinh cho tre den cong tac quan ly nuoi duong, quan ly chat luong bua an cho tre; cong tac ve sinh moi truong; thuc hien nghiem tuc qui che don va tra tre; phong chong nong...

O nhung don vi co du dieu kien ve co so vat chat (co cac phong chuc nang hoac buong lop rong rai) nen tang cuong cac hoat dong ngoai khoa (hoc vo, mua, ve, ke chuyen...) phu hop voi tung do tuoi cua tre. Tuyet doi khong day truoc chuong trinh o cac do tuoi. Doi voi tre 5 tuoi khong duoc day truoc chuong trinh lop 1 duoi bat ky hinh thuc nao.

De chuan bi cho nam hoc moi, So GD&DT Ha Noi cung yeu cau cac truong thong bao cong khai chi tieu tuyen sinh, thoi gian tuyen sinh tung do tuoi va to chuc tiep nhan tre trong do tuoi tren dia ban dan cu theo qui dinh, uu tien tre 5 tuoi, dam bao 100% tre 5 tuoi duoc di hoc. Truong hop so tre dang ky hoc tai truong vuot qua kha nang tiep nhan, nha truong phai uu tien nhan tre thuoc dia ban dan cu duoc giao va tre 5 tuoi.

Dong thoi, thuc hien dung thoi gian tuyen sinh bat dau tu ngay 01/7/2011. Viec tuyen sinh can quan tam den cac khu do thi moi, doi voi cac ho dan thuoc dien tai dinh cu do giai phong mat bang du chua hoan thanh thu tuc nhap ho khau van duoc coi la dung tuyen.

Viet Bao (Theo_GDTD) Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Detect language Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latin Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish ⇄ Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latin Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish Detect language » Hungarian

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.