Tiep tuc giu vung tinh hinh an ninh trat tu truong hoc

Thứ sáu, 18 Tháng ba 2011, 09:34 GMT+7

Ngay 17/3, tai truong DH Ky thuat Cong nghe TP. HCM, Bo GD& DT cung Bo Cong an to chuc Hoi nghi Giao ban cong tac bao dam an ninh, trat tu (ANTT) truong hoc khu vuc TP. HCM. Thu truong Bo GD& DT Tran Quang Quy den du Hoi nghi.
Thu truong Bo GD& DT Tran Quang Quy phat bieu tai Hoi nghi
Thu truong Bo GD& DT Tran Quang Quy phat bieu tai Hoi nghi

Tai Hoi nghi,  Dai ta Nguyen Van Ly- Pho Cuc truong Cuc A83- Bo Cong an da trinh bay tinh hinh an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi lien quan de HSSV. Theo do, tinh hinh ANTT hien nay co nhieu dien bien phuc tap nhung nhin chung tinh hinh ANTT trong SV cac truong DH khu vuc TP. HCM van duy tri on dinh va thuc hien tot, day la dieu rat phan khoi. Tuy nhien o mot so truong viec quan ly SV su dung mang internet con chua tot. Co mot so truong hop SV vi hieu ky, tim toi, ham muon da truy cap vao cac trang web cua cac to chuc nuoc ngoai co noi dung xuyen tac, chong pha nha nuoc,… Dai ta Nguyen Van Ly cung de nghi cac truong nen thuong xuyen gap go, doi thoai cung SV de tim hieu va chia se nhung tam tu, nguyen vong cua SV. 

De dam bao tinh hinh ANTT, nhieu truong DH, CD trong thoi gian qua da tim nhieu giai phap nhu tang cuong giao duc tu tuong; thuong xuyen to chuc doi thoai giua nha truong va SV; xay dung doi ngu tinh nguyen vien tu trong lop den khu ky tuc xa va cac khu nha tro ngoai truong de nam bat tinh hinh ANTT trong SV… Mot so truong duy tri thuong xuyen doi thoai giua nha truong va SV thu hut nhieu SV tham gia  nhu: DH Ky thuat Cong nghe TP. HCM; Truong DH Quoc gia TP. HCM; DH Kinh te Ky thuat Binh Duong; Truong DH Kinh te TP. HCM; CD Su pham Ba Ria Vung Tau; CD Y te Dong Nai…


Quang canh Hoi nghi
Quang canh Hoi nghi
Ben canh nhung thuan loi, cong tac ANTT trong truong DH, CD con gap kho khan trong viec quan ly SV su dung mang internet. Vi nha truong chi quan ly viec su dung mang o SV noi tru con SV ngoai tru truong rat kho quan ly. Ben canh do cac truong nam o dia ban trung tam thanh pho, SV chu yeu o tro ben ngoai nen viec quan ly SV con gap nhieu kho khan. Cai kho hien nay nhu truong DH Kinh te Ky thuat Binh Duong gap phai la SV it vao o ky tuc xa, nhieu em vao o mot thoi gian roi xin chuyen ra ngoai o nha tro lam viec quan ly SV kho khan.

Phat bieu ket luan Hoi nghi, Thu truong Bo GD& DT Tran Quang Quy da ghi nhan nhung y kien cua cac dai bieu. Thu truong da danh gia cao su ket hop giua nganh Cong an, Doan Thanh nien cung cac Bo, nganh va chinh quyen dia phuong trong thoi gian qua da gop phan giu vung ANTT trong nha truong; Danh gia cao cac truong trong thoi gian qua da no luc de giu vung va dam bao tinh hinh ANTT trong truong hoc… Thu truong cung de nghi nha truong can tang cuong cong tac giao duc, tuyen truyen ve chinh tri, tu tuong cho HS, SV. Tang cuong va chu y van de quan ly SV ngoai tru. Ben canh do nha truong can quan tam, doi thoai voi SV de nam bat va giai quyet kip thoi tam tu, nguyen vong cua SV de tao nen tinh dong thuan cao. Phai xem cong tac dam bao ANTT truong hoc la nhiem vu chinh tri la nhiem vu thuong xuyen de tao moi truong lanh manh trong SV.  

Viet Bao (Theo GD&TD)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.