Thanh Hoa Thanh lap hai truong trung cap nghe

Chủ nhật, 01 Tháng tư 2007, 18:02 GMT+7

//

Pho chu tich UBND tinh Thanh Hoa Vuong Van Viet vua ky quyet dinh so 845/QD- UBND va quyet dinh so 847/QD- UBND thanh lap Truong Trung cap nghe Mien nui va Truong Trung cap nghe Giao thong - van tai Thanh Hoa.

Theo do, Truong Trung cap nghe Mien nui Thanh Hoa duoc thanh lap tren co so hien co cua Truong Ky thuat Ngoc Lac. Dia diem cua truong dat tai xa Minh Son (huyen mien nui Ngoc Lac). Con Truong Trung cap nghe Giao thong - van tai Thanh Hoa duoc thanh lap tren co so hien co cua Truong Day nghe ky thuat nghiep vu Giao thong - van tai Thanh Hoa. Dia diem cua truong tai so 2, pho Doc Ga, phuong Phu Son, TP Thanh Hoa.

Truong Trung cap nghe Mien nui va Truong Trung cap nghe Giao thong - van tai Thanh Hoa co nhiem vu dao tao trung cap nghe, so cap nghe theo quy dinh; boi duong nang cao trinh do ky nang nghe cho nguoi lao dong theo yeu cau cua co so san xuat, kinh doanh, dich vu va nguoi lao dong; nghien cuu, ung dung ky thuat - cong nghe, nang cao chat luong, hieu qua dao tao, to chuc san xuat, kinh doanh, dich vu theo quy dinh cua phap luat.

Duoc biet, nam 2007, Truong Trung cap nghe Mien nui Thanh Hoa se tuyen khoang 500 hoc sinh vao hoc cac nghe nhu: dien lanh, dien tu, dien dan dung, tin hoc van phong, nong - lam nghiep, thu y... Con Truong Trung cap nghe Giao thong - van tai Thanh Hoa thuong xuyen tuyen sinh vao hoc lai xe o to cac loai, xe may; sua chua o to, may co gioi cac loai...

HA DONG

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.