Nhung thay doi moi nhat cho thi sinh truot dai hoc

Thứ hai, 27 Tháng sáu 2011, 18:31 GMT+7

Thi sinh thi DH nhung truot nguyen vong (NV) 1 duoc quyen rut ho so dang ky xet tuyen (DKXT) cac NV2, NV3 trong 15 ngay, ke tu ngay bat dau thoi han nop ho so cua moi dot dang ky xet tuyen.

Ngay 24/6, Bo GD-DT ban hanh cong dien huong dan cu the viec rut ho so dang ky xet tuyen NV2, 3 toi cac truong DH-CD trong ca nuoc.

Theo do, de thuan loi cho hoc sinh quyet dinh viec rut ho so, hang ngay cac truong DH-CD can cap nhat thong tin ve ho so DKXT cua thi sinh va cong bo cong khai tren website cua truong.

Nhung thong tin ve ho so cua thi sinh duoc cong bo chi tiet: tu ho va ten; ngay thang nam sinh; so bao danh; doi tuong; khu vuc; diem thi tung mon va tong diem 3 mon thi den so thu tu ho so; ma nganh DKXT; ngay nhan ho so DKXT; ngay tra ho so DKXT (neu co).

Neu khong truc tiep den truong de rut ho so, thi sinh co the viet giay uy quyen cho nguoi khac. Nguoi duoc uy quyen mang theo giay uy quyen va chung minh thu nhan dan den hoi dong thi de rut ho so cho thi sinh.

Ve van de le phi DKXT da nop, hieu truong cac truong DH-CD co quyen xem xet quyet dinh va se duoc cong bo cong khai.

Bo GD-DT cung yeu cau cac truong thuc hien theo dung quy dinh va tao dieu kien giai quyet thuan loi, nhanh chong cho thi sinh.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.