Luat su noi ve vu Bac Giang Khong nen ky luat thi sinh

Thứ sáu, 08 Tháng sáu 2012, 12:35 GMT+7

"Thi sinh vao phong thi nhung khong tap trung lam bai ma lam viec khac thi ro rang co vi pham quy che thi. Nhung phai xem xet dong co cua nguoi vi pham. O day ho khong vu loi, chi muon phan anh mot thuc trang tieu cuc va can co chung cu...." Pho Chu tich Lien doan Luat su Viet Nam, Pho Chu nhiem doan luat su thanh pho Ho Chi Minh, Dai bieu Quoc hoi Truong Trong Nghia phan tich.

TIN BAI LIEN QUAN:
Bo truong Giao duc: Se rut kinh nghiem toan nganh vu Bac Giang
Pho Thu tuong: Chuyen Bac Giang la danh du nganh giao duc
Lanh dao huyen o Bac Giang nhan trach nhiem
Cong an Bac Giang lam viec voi hoc sinh quay clip
Hai thay tro quay clip tieu cuc o Bac Giang lo lang
Bo GD-DT yeu cau Bac Giang cong khai ket qua xu li
Tieu cuc thi tot nghiep o Bac Giang: Dinh chi chu tich hoi dong

Luat su Truong Trong Nghia: "Dong co do la tot..."

Thi sinh vao phong thi nhung khong tap trung lam bai ma lam viec khac thi ro rang co vi pham quy che thi. Nhung phai xem xet dong co cua nguoi vi pham. O day ho khong vu loi, chi muon phan anh mot thuc trang tieu cuc va can co chung cu. Thay tinh trang tieu cuc dang dien ra, bat cong doi voi nhung hoc sinh hoc hanh nghiem tuc, ho muon phan anh tinh trang do nen ghi lai thi nen xem xet xu ly. Vi dong co do la tot. Ro rang khi xu ly vi pham nay can co su chieu co, khong nen qua nang ne.

Luat su Truong Trong Nghia (Anh Minh Thang)

Luat su noi ve vu Bac Giang: Khong nen ky luat thi sinh

Neu hoc sinh do lam bai trung thuc, chi vi em thay tinh hinh tieu cuc nen moi ghi lai de co chung cu dau tranh thi dong co, muc dich, hanh vi cua thi sinh nay ro rang nen khuyen khich. Em do co vi pham nhung khong co toi.

Neu chinh em do dung but quay de ghi lai bai cua ban va sao chep, hoac em cung dung tai lieu de chep bai thi lai la chuyen khac. Con lam bai trung thuc, chi dung but de quay lai tinh trang vi pham quy che thi thi khong co sai pham. Khong nen huy ket qua bai thi cua em do.

Mat khac, nganh giao duc cam hoc sinh mang thiet bi vao phong thi de quay cop bai lam. Con em nay mang but quay vao khong phai de quay cop ma de co chung cu to cao. Nen ve hinh thuc co vi pham quy che, nhung ban chat thi khong vi pham. Nganh giao duc nen dung cam thua nhan sai trai cua minh dang de nhung hanh vi sai trai do dien ra.

Dieu nay rat co hai doi voi nhung thi sinh dang lam bai thi do. Lam bai thi doi tra nhung ket qua van duoc chap nhan thi nhung hoc sinh do ra doi kho tro thanh cong dan tot, can bo tot. Day la su that dau don nhung nganh giao duc phai thua nhan. Nen neu khong khen thuong thi thoi, nganh giao duc khong nen ky luat em hoc sinh do.

Neu chinh em do dung but quay de ghi lai bai cua ban va sao chep, hoac em cung dung tai lieu de chep bai thi lai la chuyen khac. Con lam bai trung thuc, chi dung but de quay lai tinh trang vi pham quy che thi thi khong co sai pham. Khong nen huy ket qua bai thi cua em do.


Noi tren bao Sai Gon giai phong, pho Giam doc Cong an tinh Bac Giang Tran Dinh Hong cho biet: “Nam sinh 19 tuoi nay chi vi pham quy che thi, nen co quan cong an se khong tao nhieu ap luc”. Cong an Bac Giang cung cho rang loi khai cua hoc sinh nay chua chac hoan toan dung. Do do, cong an phai xem xet tu nhieu phia moi co the ket luan viec quay clip do co to chuc hay khong. Ngoai ra, doan thanh tra giao duc cua tinh cung lam viec voi nhung giao vien vi pham quy che. Neu co dau hieu hinh su, cong an se vao cuoc xu ly.


Ve y kien de nghi truy to toi lam bi mat quoc gia khi tuon de thi ra ngoai theo toi, phai xu theo luat. Ro rang phai xu nghiem vu nay. It nhat viec de xay ra tieu cuc nghiem trong trong thi cu nhu the da cho thay, quy che luat phap thi cu da bi vo hieu truoc mat bao nhieu nguoi. Nhung hoc sinh quay cop lam bai da la mot vet nho, nhung nguoi lon phai chiu trach nhiem ve viec nay truoc, nhat la khi tiep tay cho sai pham do lai chinh la nhung nguoi trong nganh.

Pho chu nhiem Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh thieu nien va nhi dong Le Nhu Tien: "Clip cua thi sinh do co tac dung tot"

Clip giam thi nem \'phao\' o Bac Giang cho thay khau quan ly, to chuc thi cua dia phuong dac biet hoi dong thi do co van de, den muc khong co ky cuong, ky luat. Tu hoi dong thi cho den giam thi da bo vai tro cua minh.


Luat su noi ve vu Bac Giang: Khong nen ky luat thi sinh

Ong Le Nhu Tien:


Nguyen nhan dan den tieu cuc xuat phat tu "benh thanh tich". Viet Nam dang huong toi pho cap THPT thi khong can thiet to chuc ky thi quoc gia nhu the, tao nen ap luc nang ne. Doi voi thi sinh tung clip len mang, theo ong Tien, neu thi sinh do khong tung len mang ma gui len Bo Giao duc, thanh tra tinh thi khong gay du luan nhu vay.

"Tuy nhien, theo toi, thi sinh ay cung co suy nghi khong con long tin vao co quan chuc nang. Vi biet dau dua den co quan thanh tra ho khong xu ly gi thi sao? Clip cua thi sinh do co tac dung tot o cho la lam cho xa hoi va nganh giao duc biet de uon nan, dua vao quy dao va lam can cu de ky luat. Viec bao ve quyen loi cho thi sinh nay dang duoc xem xet", ong Tien noi.

Dai bieu Quoc hoi Duong Trung Quoc: "Thanh tich chu nghia khong tao dong luc phan dau"

Day la mot su viec het suc dang tiec. Boi le day la que huong cua Than Nhan Trung, tac gia cau noi "Hien tai la nguyen khi cua quoc gia". Bac Giang cung tu hao ve su phat trien cua tinh ve giao duc. Voi su viec vua qua, voi su phat hien do mot so nguoi, bang nhung phuong tien khong hop thuc, nhung gop phan lam minh bach van de thi co the thay, nhan dinh cua Bo Giao duc phan nao chua bao quat het cac su kien.


Luat su noi ve vu Bac Giang: Khong nen ky luat thi sinh

Dai bieu Quoc hoi Duong Trung Quoc: ""

Du chua dinh luong duoc su viec xay ra o Bac Giang co o mot truong hay nhieu truong nhung no cho thay van con cai ap luc ve thanh tich qua lon cho nganh giao duc. Giao duc lien quan toi cong dong, khong chi cac chau ma ca bo me cac chau nua. Nen moi quan tam cua bo me la rat chinh dang. Nhung chinh ap luc thanh tich chu nghia dan den sai pham lam mat long tin cua nguoi dan. Day la tinh trang ton tai lau nay, be noi cua ap luc thanh tich ma cac chau phai mang theo.

Tai sao ngay xua chung toi hoc khong den noi nhu the nay ma van co the truong thanh duoc? Danh rang bay gio thoi dai thay doi nhieu, thong tin lon va nhu cau nhan luc cao nhung dau sao van tim phuong thuc bat dau trong nhan thuc cac nha lanh dao, cha me hoc sinh.

Toi cho rang, phai tao duoc tieng noi khong chi phat hien, phe phan, len an ma phai tranh thu y kien cac nha giao, tu nhung sang kien do Bo Giao duc lang nghe va co giai phap thich hop. Doi voi cac chau, thanh tich chu nghia khong tao ra dong luc phan dau canh tranh can thiet cho cuoc song ma nhieu khi day cac chau toi su doi pho. Ap luc do la "loi bat cap hai".

Toi tan thanh bo thi tot nghiep, sap nhap vao ky thi dai hoc nhu de an mot ky thi da tung trung cau y kien. Can lam tot danh gia trong qua trinh hoc cua hoc sinh chu khong phai trong mot ky thi. Cac cu bao "hoc tai thi phan", toi chia se cai do. Thi cu tao ap luc, dan den ket qua ma chinh minh khong mong muon. Lam tot viec danh gia trong qua trinh quan ly, qua trinh hoc cac chau va lam nghiem ky thi dai hoc.

Cong an Bac Giang tiep tuc lam viec voi nguoi to chuc quay clip

Chieu qua (7/6), lanh dao So GD-DT Bac Giang da to chuc buoi lam viec voi tat ca cac thanh vien tham gia Hoi dong Coi thi tai Truong THPT Dan lap Doi Ngo. Tham du buoi lam viec co dai dien UBND tinh Bac Giang, UBND huyen Luc Nam, PA83 Bac Giang, Thanh tra Bo GD-DT.

Muc dich buoi hop nham kiem diem sau sac ve trach nhiem cua Hoi dong Coi thi va cac thanh vien, qua do giup cac co quan chuc nang lam ro sai pham cua tung khau cong viec cung nhu trach nhiem ca nhan cua tung thanh vien tham gia hoi dong.

Tai buoi hop, dai dien lanh dao phong GD-DT huyen Luc Nam va lanh dao Hoi dong Coi thi da phat bieu kiem diem trach nhiem trong viec chi dao chua sat sao, nghiem tuc dan den sai pham nghiem trong Quy che thi. Viec lam nay khong chi anh huong truc tiep den ky thi cua tinh, ma con gay nen nhieu du luan khong tot. Tung thanh vien tham gia Hoi dong Coi thi da tien hanh lam ban tuong trinh chi tiet ve qua trinh tham gia coi thi, tu kiem diem ve nhung sai pham da mac.

So GD-DT Bac Giang hien van dang tien hanh trien khai chi dao cua Bo, UBND tinh Bac Giang nham som lam ro su viec, tren co so do co giai phap xu ly nghiem tuc, dung phap luat doi voi cac hanh vi vi pham quy che, vi pham phap luat tai Hoi dong Coi thi Doi Ngo ma bao chi da dua tin.

Du kien, trong ngay hom nay, 8/6, cong an Bac Giang tiep tuc lam viec voi anh T.D.N, nguoi to chuc cho hoc sinh quay clip (T.D.N la cuu giao vien cua Truong THPT dan lap Doi Ngo). Anh T.D.N cho hay, vu gian lan thi cu o Bac Giang khong chi co hoc sinh S. quay clip (da cong bo) ma con co them mot em hoc sinh khac cung tham gia quay clip, va hien con nhung clip khac chua duoc cong bo.

Luc luong cong an da de nghi anh T.D.N cung cap cac clip cua em hoc sinh con lai nhung anh N. van dang do du. Du kien trong buoi lam viec hom nay, anh se quyet dinh co cung cap toan bo cac clip hay khong.

Chanh Thanh tra Bo GD-DT Nguyen Huy Bang nhin nhan: Viec can lam bay gio, phai binh tinh xac minh cac tinh tiet cu the nham xu ly nghiem dung quy dinh. De xu ly nguoi quay clip, can xem xet dua tren nhieu yeu to khach quan nhu dong co, muc dich, can co Hoi dong xem xet, xu ly.

Theo SGGPCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.