Lap ban soan giao trinh chung cho trung cap

Thứ năm, 29 Tháng chín 2011, 13:58 GMT+7

Lap ban soan giao trinh chung cho trung cap Anh minh hoa. Giao trinh su dung chung trinh do TCCN se do Bo truong GD-DT to chuc bien soan, tham dinh, duyet va duoc su dung trong cac co so dao tao.

Ngay 23/9, Bo GD-DT da co quyet dinh ve viec “To chuc bien soan va duyet giao trinh su dung chung trinh do trung cap chuyen nghiep”.

Viec bien soan se duoc thuc hien doi voi mon hoc hoac hoc phan thuoc khoi kien thuc van hoa pho thong (doi voi he tuyen hoc sinh tot nghiep trung hoc co so) va cac mon hoc khoi kien thuc, ky nang chung duoc quy dinh trong Quy dinh ve chuong trinh khung giao duc TCCN do Bo truong ban hanh.

Cac mon hoc thuoc khoi kien thuc van hoa pho thong, bao gom: Toan, Vat ly, Hoa hoc, Sinh vat, Van-Tieng Viet, Lich su, Dia ly.

Cac mon hoc thuoc khoi kien thuc, ky nang chung, bao gom: Giao duc quoc phong-An ninh, Chinh tri, Giao duc the chat, Tin hoc, Ngoai ngu, Phap luat, Ky nang giao tiep, Khoi tao doanh nghiep, Giao duc su dung nang luong tiet kiem va hieu qua.

Mot trong 6 yeu cau ve giao trinh su dung chung duoc de cap la “Noi dung thong tin phai chinh xac, phu hop voi thuc tien, cap nhat duoc cac thanh tuu moi cua khoa hoc va cong nghe”.

Tren co so do, Bo se thanh lap Ban bien soan va Hoi dong tham dinh giao trinh su dung chung cho he TCCN.

Tuyen sinh trung cap nghe va TCCN: Tac dau vao

Theo Van Chung (Vietnamnet)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.