Ke hoach tuyen sinh quan 1 TPHCM

Thứ ba, 10 Tháng sáu 2008, 10:24 GMT+7

– UBND quan 1 vua thong qua ke hoach tuyen sinh lop 1 va 6 cua quan. Nam nay, truong tieu hoc Ket Doan se tuyen lop Song ngu Phap.HS trong ngay khai giang. Anh Pham Hai

Ke hoach vao lop 1: Tat ca hoc sinh du tuoi, co ho khau thuong tru hoac KT3 tai quan 1 deu duoc tuyen theo giay goi nhap hoc tai UBND phuong cu tru.

Cac truong tieu hoc cong lap duoc phan tuyen nhu sau:


Truong

Tiep nhan tre thuoc dia ban


Khu pho Phuong
Tran Khanh Du 1, 2, 3, 4, 9 Tan Dinh
Tran Quang Khai 5, 6 Tan Dinh
Duoc Song 7, 8 Tan Dinh
Dinh Tien Hoang 1, 2, 3, 6, 7 Da Kao
Nguyen Binh Khiem

Nguyen Binh Khiem

4, 5, 8 Da Kao
1, 2, 4 Ben Nghe
Hoa Binh 3, 5, 6, 7, 8 Ben Nghe
Nguyen Hue 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ben Thanh
Khai Minh 1, 2, 3 Nguyen Thai Binh
Nguyen Thai Binh

Nguyen Thai Binh

4, 5, 6 Nguyen Thai Binh
1, 2 Cau Ong Lanh
Nguyen Thai Hoc

Nguyen Thai Hoc

3 Cau Ong Lanh
1, 2, 3, 4 Co Giang
Chuong Duong 5 Co Giang
1, 2, 3, 4, 5, 6 Cau Kho
Tran Hung Dao 1, 2, 3, 4 Nguyen Cu Trinh
Phan Van Tri 5, 6, 7, 8 Nguyen Cu Trinh
Ket Doan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pham Ngu Lao

Nhung hoc sinh co ho khau tap the hoac moi chuyen ho khau hoac KT3 tai quan 1 ke tu 1/2008, ban chi dao tuyen sinh cua quan se xem xet phan bo truong hoc tuy tinh hinh cu the. Doi voi HS dien tam tru KT3 phai co ho khau goc o tinh de doi chieu.

Cac truong cong lap tu chu tai chinh: Le Ngoc Han va Luong The Vinh khong phan biet dia ban trong quan.

Cac truong tuyen tang cuong tieng Anh: Duoc Song, Dinh Tien Hoang, Hoa Binh, Nguyen Hue, Tran Hung Dao, Le Ngoc Han, Luong The Vinh va Nguyen Binh Khiem.

Tuyen sinh lop Song ngu Phap: Truong Ket Doan.

Tuyen sinh lop tang cuong tieng Hoa: Truong Khai Minh.

Hoc sinh o quan 1 co giay goi nhap hoc nhung co nguyen vong duoc hoc cac truong khac cua quan co the nop don xin xet tuyen. Tuy nhien, van phai thuc hien day du thu tuc nhap hoc dung tuyen.

Tuyen sinh vao lop 6: Diem chuan vao lop 6 cong lap la 17 diem tro len. Diem chuan can cu tong diem kiem tra dinh ky cuoi hoc ky II nam lop 5 cua hai mon tieng Viet va Toan.

Phan tuyen vao cac truong cong lap nhu sau:


Truong THCS Tiep nhan hoc sinh da hoc tieu hoc tai quan 1
Ho khau quan 1 Ho khau ngoai quan 1
Khu pho Phuong
Van Lang 1, 2, 3 Tan Dinh Quan 2, 3, 12, Phu Nhuan, Go Vap, Thu Duc, Tan Binh, Tan Phu, Hoc Mon
Tran Van On 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tan Dinh
Da Kao
5, 6 Ben Thanh
Vo Truong Toan 1, 2, 4 Ben Thanh
Ben Nghe
Minh Duc 3 Ben Thanh
Cau Ong Lanh, Co Giang, Cau Kho
Duc Tri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Nguyen Cu Trinh
Chu Van An 5 Nguyen Cu Trinh Quan 5, 10, Binh Thanh, Binh Tan
Pham Ngu Lao
Dong Khoi Nguyen Thai Binh Quan 4, 6, 7, 8, 9, 11, Nha Be, Cu Chi, Binh Chanh, Can Gio

Nhung hoc sinh khong du diem vao lop 6 cong lap se xet tuyen vao cac truong cong lap tu chu tai chinh. Truong Huynh Khuong Ninh nhan hoc sinh cac phuong: Tan Dinh, Da Kao, Ben Nghe, Ben Thanh. Truong Luong The Vinh nhan hoc sinh cac phuong: Nguyen Thai Binh, Cau Ong Lanh, Co Giang, Cau Kho, Nguyen Cu Trinh, Pham Ngu Lao.

Truong THSC Nguyen Du tuyen 320 hoc sinh, bao gom cac dieu kien:

HS co ho khau tai phuong Ben Thanh da hoc tieu hoc tai quan 1, co tong diem kiem tra dinh ky cuoi hoc ky II nam hoc lop 5 cua 2 mon tieng Viet va Toan dat tu 19,25 diem tro len va dat hoc sinh gioi bac tieu hoc 5 nam lien.

HS co ho khau o cac phuong khac, co tong diem kiem tra dinh ky cuoi hoc ky II nam hoc lop 5 cua 2 mon tieng Viet va Toan dat tu 19,75 diem tro len va dat hoc sinh gioi bac tieu hoc 5 nam lien.

Cac truong tuyen sinh lop 6 tang cuong tieng Anh: Vo Truong Toan, Minh Duc va Duc Tri. Cac truong se tiep nhan HS tren dia ban quan 1 da dat diem chuan cong lap. Dong thoi dat yeu cau chuong trinh tang cuong tieng Anh bac tieu hoc va co diem ca nam tung ky nang dat tu 6,0 tro len.

HS chuong trinh song ngu Phap tai truong tieu hoc Ket Doan va dat diem chuan cong lap se duoc tuyen thang vao chuong trinh song ngu Phap cua truong THCS Tran Van On.

Truong THCS Vo Truong Toan tuyen sinh lop tang cuong tieng Nhat. Truong se xet tuyen tu nhung hoc sinh da duoc tuyen vao lop 6 cua truong.

Nhung HS hoc chuong trinh tang cuong tieng Hoa tai truong tieu hoc Khai Minh se duoc tuyen thang vao lop 6 chuong trinh tieng Hoa tu chon duoc to chuc tai truong THCS Dong Khoi. Dieu kien la HS du diem chuan cong lap va dat yeu cau chuong trinh tang cuong tieng Hoa bac tieu hoc, co diem ca nam tung ky nang tu 6,0 tro len.

Doi voi nhung HS co nguyen vong duoc hoc tai cac truong khac tuyen trong quan 1 thi phai thuc hien day du cac thu tuc dung tuyen dong thoi nop ho so o truong muon hoc de duoc xet ngoai tuyen. HS ngoai tuyen, hoc tieu hoc tai quan 1 phai dat tong diem kiem tra dinh ky cuoi hoc ky II nam hoc lop 5 hai mon tieng Viet va Toan tu 18 diem tro len. HS ngoai tuyen, hoc tieu hoc ngoai quan 1 thi phai dat 19 diem tro len. Dong thoi phai dat danh hieu hoc sinh gioi lop 5.

Truoc ngay 31/7, cac truong tieu hoc niem yet danh sach tuyen sinh. Truoc ngay 15/7, cac truong THCS niem yet danh sach vao lop 6.


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.