Hon 3000 chi tieu vao HV Buu chinh Vien thong

Thứ sáu, 08 Tháng ba 2013, 11:07 GMT+7

Hon 3000 chi tieu vao HV Buu chinh Vien thong Nam nay, Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong co hon 3000 chi tieu (Anh minh hoa) Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong thong bao tuyen sinh dai hoc, cao dang he chinh quy nam 2013 voi 3.280 chi tieu.

Duoi day la chi tieu tuyen sinh vao truong HV Cong nghe Buu chinh Vien thong nam 2013:

Co so dao tao Phia Bac. Ma truong: BVH

TT

Nganh dao tao

Ma nganh

Khoi thi

Chi tieu

1

Trinh do dai hoc

1.880

1.1

Ky thuat dien tu, truyen thong

D520207

A, A1

400

1.2

Cong nghe thong tin

D480201

A, A1

450

1.3

Cong nghe ky thuat dien, dien tu

D510301

A, A1

150

1.4

An toan thong tin

D480202

A, A1

100

1.5

Cong nghe da phuong tien

D480203

A, A1, D1

180

1.6

Quan tri kinh doanh

D340101

A, A1, D1

200

1.7

Ke toan

D340301

A, A1, D1

250

1.8

Marketing

D340115

A, A1, D1

150

2

Trinh do cao dang

400

2.1

Ky thuat dien tu, truyen thong

C510302

A, A1

100

2.2

Cong nghe thong tin

C480201

A, A1

100

2.3

Quan tri kinh doanh

C340101

A, A1, D1

100

2.4

Ke toan

C340301

A, A1, D1

100

Co so dao tao phia Nam. Ma truong: BVS

TT

Nganh dao tao

Ma nganh

Khoi thi

Chi tieu

1

Trinh do dai hoc

800

1.1

Ky thuat dien tu, truyen thong

D520207

A, A1

120

1.2

Cong nghe thong tin

D480201

A, A1

180

1.3

Cong nghe ky thuat dien, dien tu

D510301

A, A1

80

1.5

Cong nghe da phuong tien

D480203

A, A1, D1

70

1.6

Quan tri kinh doanh

D340101

A, A1, D1

130

1.7

Ke toan

D340301

A, A1, D1

150

1.8

Marketing

D340115

A, A1, D1

70

2

Trinh do cao dang

200

2.1

Ky thuat dien tu, truyen thong

C510302

A, A1

50

2.2

Cong nghe thong tin

C480201

A, A1

50

2.3

Quan tri kinh doanh

C340101

A, A1, D1

50

2.4

Ke toan

C340301

A, A1, D1

50

Khoi thi: A, A1 va D1. Hoc vien to chuc thi khoi A va A1 cho tat ca cac nganh. Ngay thi va mon thi theo quy dinh cua Bo Giao duc va Dao tao;

Hoc vien khong to chuc thi khoi D1. Thi sinh thi khoi D1 vao Hoc vien se dang ky duthi nho tai cac truong co to chuc thi khoi D1 trong ca nuoc theo quy dinh cua Bo GD-DT.

Hon 3000 chi tieu vao HV Buu chinh Vien thong, Tin tuc trong ngay, chi tieu tuyen sinh, Tuyen sinh, tuyen sinh 2013, tuyen sinh, tin tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, tuyen sinh dai hoc 2013, tuyen sinh dai hoc, giao duc, du hoc, vn, bao, tin tuc

Nam nay, Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong co hon 3000 chi tieu (Anh minh hoa)

Doi voi he Cao dang: Hoc vien khong to chuc thi ma xet tuyen nhung thi sinh da du thi dai hoc khoi A, A1 va D1 theo de thi chung cua Bo GD&DT tren co so ho so dang ky cua thi sinh. Xet tuyen theo tung nganh hoc va tung khoi thi.

Hoc phi, hoc bong Dai hoc: Hoc phi Dai hoc nam hoc 2013 – 2014 la 860.000 d/thang (dong 10 thang/nam). Nam 2013, Hoc vien co 300 suat hoc bong cho cac thi sinh duoc tuyen thang vao dai hoc va cac thi sinh du thi vao Hoc vien co ket qua diem thi cao nhat (xet tu tren xuong). Cac thi sinh nay dong hoc phi nhu cac truong cong lap trong suot qua trinh hoc tap.

Hoc phi Cao dang: Hoc phi Cao dang nam hoc 2013 – 2014 la 610.000 d/thang (dong 10 thang/nam). Hoc phi he dao tao Dai hoc chat luong cao la 1.860.000 d/thang (dong 10 thang/nam)

Theo Do Hop (Tien Phong) (13679 binh chon, 8/10 diem)Hon 3000 chi tieu vao HV Buu chinh Vien thongHon 3000 chi tieu vao HV Buu chinh Vien thongHon 3000 chi tieu vao HV Buu chinh Vien thongHon 3000 chi tieu vao HV Buu chinh Vien thongHon 3000 chi tieu vao HV Buu chinh Vien thong Thich va chia se bai nay tren:

Facebook Hang loat truong DH, CD bi cat chi tieu 2.800 chi tieu vao Hoc vien Ngan hang Hon 4.000 chi tieu vao DH Thuong mai

Ket ban voi Tin tuc 24h tren Chi tieu vao DH Su pham HN 2, Su pham TPHCM
de nhan tin nong hoi

Hang loat truong DH, CD bi cat chi tieu

2.800 chi tieu vao Hoc vien Ngan hang

Hon 4.000 chi tieu vao DH Thuong mai

Chi tieu vao DH Su pham HN 2, Su pham TPHCM

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.