Hang ngan sinh vien rac roi voi kieu dong hoc phi moi

Thứ ba, 16 Tháng mười một 2010, 12:35 GMT+7

Nghi dinh 49/2010/ND – CP do Chinh phu ban hanh ngay 14/5/2010, quy dinh ve mien, giam hoc phi, ho tro chi phi hoc tap va co che thu, su dung hoc phi doi voi co so giao duc thuoc he thong giao duc quoc dan tu nam hoc 2010 – 2011 den nam hoc 2014 – 2015. Nghi dinh 49 co hieu luc thi hanh ke tu ngay 1/7/2010 va cac truong DH, CD da bat dau ap dung Nghi dinh 49 vao dau nam hoc 2010 – 2011. The nhung, Nghi dinh khong ban hanh kem theo Thong tu huong dan nen cac truong het suc lung tung khi thuc hien.

Nha truong “che” hoc phi?


Hang ngan sinh vien rac roi voi kieu dong hoc phi moi
Anh: Le Anh Dung.
Tu nam hoc 2010 – 2011, Truong DH Cong nghiep thuc pham TP. HCM bat dau thuc hien Nghi dinh 49.

Theo do, cac doi tuong duoc mien, giam hoc phi duoc mo rong hon truoc: Sinh vien la nhan than cua nguoi co cong voi cach mang, sinh vien co cha me thuong tru tai cac xa bien gioi, vung cao, hai dao va cac xa co dieu kien kinh te xa hoi dac biet kho khan, sinh vien mo coi ca cha lan me khong noi nuong tua hoac bi tan tat, khuyet tat co kho khan ve kinh te, sinh vien la con can bo, cong nhan, vien chuc Nha nuoc ma cha hoac me bi tai nan lao dong hoac mac benh nghe nghiep duoc huong tro cap thuong xuyen…

The nhung, niem vui cua cac sinh vien duoc huong chinh sach uu dai cua Nha nuoc chua duoc bao lau thi phai doi dien voi noi lo moi.

Thoi diem hien tai, hang tram sinh vien dang het suc lo lang khi hoc ky I sap ket thuc nhung hoc phi nha truong nhat dinh… khong chiu thu.

Thuy Trang, nam thu 2, Khoa Cong nghe thuc pham, cho biet: “Gia dinh minh thuoc dien ho ngheo. Nam ngoai, minh duoc giam 50% hoc phi. Dau nam hoc nay, minh mang tien den Phong Ke hoach tai chinh nop nhung nhan vien khong thu. Trong khi do, ky thi hoc ky sap den. Neu minh khong dong duoc hoc phi, minh se bi cam thi”.

Dieu dang noi, khi nhieu sinh vien mang thac mac len hoi phong Ke hoach tai chinh thi cac ban deu nhan duoc cau tra loi chung chung: Cac em thuoc dien mien giam hoc phi nhung chua co huong dan cu the nen chua the thu.

Dau nam hoc, nhieu ban duoc gia dinh cho tien de dong hoc phi nhung truong lai khong chiu thu nen nhieu ban phai chiu trach nhiem giu tien.

Ban Le Binh, nam thu 3, khoa Dien – Dien tu, tam su: “Phong tro dong nguoi lai khong an toan nen giu may trieu dong trong nguoi luc nao minh cung thap thom khong yen. Doi song sinh vien kho khan lai san co tien trong nguoi rat de tieu mat. Lo so tien do khong con, biet lay gi dong hoc phi cho nha truong day. Tui minh khong hieu tai sao nha truong lai “che” tien nua”.

Ve dia phuong nhan tien mien, giam hoc phi

Cung ap dung Nghi dinh 49 vao dau nam hoc 2010 – 2011, truong DH Kien truc TP. HCM lai yeu cau sinh vien phai dong du 100% hoc phi tai truong. Sau do, ve dia phuong nhan lai so tien duoc mien giam.

Ban Hoang Thanh, nam thu 2, khoa Xay dung dan dung va cong nghiep, cho biet: “Gia dinh minh thuoc dien giam 50% hoc phi. Dau nam hoc, minh mang hoc phi den phong Tai vu dong thi cac nhan vien yeu cau minh phai dong du 100% la 3,1 trieu dong. Minh thac mac thi duoc nhan vien dua ra Dieu 2, Ban thong bao cua thay Hieu truong: “Sinh vien thuoc dien mien, giam va ho tro chi phi hoc tap co nghia vu nop day du, dung quy dinh cho nha truong”. Cac nhan vien con cho biet: tu nam hoc 2010 – 2011, nha truong khong lam cac thu tuc xet mien, giam hoc phi va ho tro chi phi hoc tap cho sinh vien ma chi xac nhan sinh vien dang theo hoc tai truong de dia phuong xet ho tro chi phi hoc tap va cap truc tiep cho sinh vien”.

Tuy nhien, khi cac ban ve dia phuong de nhan lai so hoc phi da dong tai truong DH Kien truc TP. HCM thi khong co co quan nao chiu trach nhiem chi tra.

Sinh vien mang van de nay ra UBND xa thi bi chi len huyen. Cac ban len UBND huyen thi nhan duoc cau tra loi: “Cac em dong hoc phi tai truong DH Kien truc TP. HCM thi cac em ve truong nhan lai. UBND huyen dau co thu tien hoc phi cua cac em ma doi huyen chi tra”.

The nen, nhieu sinh vien thuoc dien duoc mien, giam hoc phi van phai dong du va dung thoi han nhu cac ban khac.

Thuy Vinh, nam thu 3, khoa Kien truc, am uc: “Nhung nam truoc, minh van duoc nha truong giam tien hoc phi. Tu nhien nam nay truong lai bat tat ca sinh vien phai dong du. Cac ban o xa minh cung nam trong dien ho ngheo ma hoc truong khac, van duoc nha truong giam 50%. Tai sao tui minh lai khong duoc giam?”.

Phan hoi

PGS. TS Dang Vu Ngoan, Pho Hieu truong truong DH Cong nghiep thuc pham TP. HCM, cho biet: “Nha truong dang rat lung tung khi thuc hien Nghi dinh 49. Phan lon sinh vien cua nha truong la o mien Trung, Tay Nguyen va mien Tay nen doi tuong thuoc dien chinh sach kha nhieu. Trong khi do, nha truong khong dam thu hoc phi khien viec hoat dong cua nha truong gap kha nhieu kho khan”.

Theo PGS. TS Ngoan, vuong mac lon nhat cua Nghi dinh 49 la khong noi ro dien nao duoc giam hoc phi 70%, 50% hay 20%. Trong khi do, Thong tu huong dan viec thuc hien Nghi dinh lai chua co nen truong chi dam thu hoc phi doi voi sinh vien khong thuoc dien mien, giam hoc phi.

Den nay, truong DH Cong nghiep thuc pham TP. HCM van chua co con so thong ke chinh xac co bao nhieu sinh vien thuoc dien mien, giam hoc phi. Sinh vien nam thu nhat da dong hoc phi luc nhap hoc se duoc nha truong hoan tra hoc phi luc co Thong tu huong dan thuc hien.

Tra loi thac mac cua sinh vien ve viec chua dong hoc phi lieu co bi cam thi, PGS. TS Dang Vu Ngoan khang dinh: “Nha truong se khong cam thi bat cu sinh vien nao thuoc dien chinh sach, chua dong hoc phi do vuong mac cua Nghi dinh 49. Khi nao co huong giai quyet moi, truong moi tien hanh thu hoc phi doi voi sinh vien thuoc dien mien, giam. Con khong, cac em co quyen hoc va thi cho den luc ra truong. Vua roi, truong da lam cong van gui Bo GD – DT de nghi Bo co huong dan cu the de thuc hien Nghi dinh 49. Bo hua se co Thong tu huong dan nhung den nay chung toi van chua thay”.

TS. KTS Pham Tu, Hieu truong truong DH Kien truc TP. HCM cho biet: “Dung la vua roi, toi co ky Thong bao yeu cau tat ca sinh vien thuoc dien mien, giam phai dong du 100% hoc phi cho nha truong. Sau do, nha truong se cap giay chung nhan cac em la sinh vien cua truong de ve dia phuong nhan lai tien hoc phi da duoc mien giam. Trong khi cho Thong tu huong dan cua Bo, truong yeu cau tat ca sinh vien phai dong day du hoc phi. Sau khi co huong dan cu the, neu nha truong phai chi tra phan hoc phi sinh vien duoc mien, giam thi cac ban cu den phong Giao vu nhan lai tien. Con dia phuong chi tra thi cac ban ve tai dia phuong nhan”.

TS. KTS Pham Tu cho rang, viec dua phan mien, giam hoc phi cua sinh vien ve cho dia phuong chi tra la hoan toan hop ly. Truong dai hoc khong phai la So LD – TB - XH de giai quyet che do, chinh sach cho sinh vien. Hon the nua, nha truong se do duoc khoan chi phi hoan tra hoc phi cho sinh vien thuoc dien chinh sach. Moi quan he giua dia phuong va sinh vien theo hoc tai TP. HCM cung vi the ma gan bo hon.

Ong Nguyen Van Quyen, Pho truong phong Cong tac chinh tri va quan ly sinh vien, truong DH Kien truc TP. HCM cho biet:

“Tu dau nam hoc den nay, chung toi da nhan duoc nhieu thac mac cua sinh vien ve van de nay. Nha truong thuong dua ra 2 cach de sinh vien lua chon: Neu co tien thi cac ban cu dong hoc phi va cat giu bien lai can than. Sau nay co Thong tu huong dan, cac ban se duoc nhan lai tien o nha truong hoac dia phuong. Con sinh vien khong du tien dong hoc phi, chung toi van dong vien cac ban hoc tap va cho huong dan moi. Tu truoc den nay, Truong DH Kien truc TP. HCM chua bao gio duoi hoc sinh vien thieu no hoc phi. Vi the, cac ban cu yen tam hoc tap tot”.

(Theo Sinh vien Viet Nam)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.