Hang chuc nghin chi tieu NV2 cho thi sinh

Thứ sáu, 26 Tháng tám 2011, 07:59 GMT+7

Hang chuc nghin chi tieu NV2 cho thi sinh Hien tat ca cac truong dai hoc, cao dang da cong bo chi tieu xet tuyen nguyen vong 2. Hang nghin chi tieu, tu truong cong lap den dan lap, truong nhom tren den truong nhom duoi dang cho thi sinh lua chon.

Truong nhom tren van “vot” nguyen vong 2

Ngay ca mot truong dai hoc dinh dam la Dai hoc Ngoai thuong cung tim kiem thi sinh nguyen vong 2 cho ca he dai hoc va cao dang. He dai hoc, truong tuyen thi sinh cho nganh Quan tri kinh doanh, chuyen nganh Quan tri du lich va khach san voi 140 chi tieu. Diem xet tuyen la 21 diem voi khoi A va 19 diem voi cac khoi D 1,2,3,4,6, trong do mon ngoai ngu tinh he so 1.

O he cao dang, Dai hoc Ngoai thuong tuyen 100 cho nganh Quan tri kinh doanh, chuyen nganh Kinh doanh quoc te. Diem xet tuyen la 18 diem voi khoi A va 17 diem voi khoi D.

Co the thay, muc diem xet tuyen nay la rat cao, ngang bang, tham chi cao hon diem trung tuyen nguyen vong 1 cua nhieu truong dai hoc khac.

Giong nhu Dai hoc Ngoai thuong, Hoc vien Buu chinh vien thong cung tuyen nguyen vong 2 ca he dai hoc va cao dang voi muc diem tuong duong nhung chi tieu lon hon rat nhieu. Cu the, o he dai hoc tuyen 700 chi tieu cho 5 nganh, nguong diem 16 – 18 diem. Cu the, nganh Dien tu truyen thong, Cong nghe thong tin va Ke toan lay 17 diem. Nganh Dien - dien tu, Quan tri kinh doanh 16 diem. Rieng Quan tri kinh doanh va Ke toan tuyen them khoi D, diem xet tuyen la 17, 18 diem.

He cao dang tuyen 500 chi tieu voi 4 nganh Dien tu- truyen thong, Cong nghe thong tin, Quan tri kinh doanh, Ke toan, tuyen thi sinh khoi A tu 11 diem tro len.

Ngay tu khi ky thi tuyen sinh dai hoc con chua bat dau, ong Le Huu Lap, Pho Giam doc Hoc vien Buu chinh vien thong da khang dinh truong se danh nhieu chi tieu cho nguyen vong 2. Theo ong Lap, viec lay diem chuan nguyen vong 1 cao len se giup truong nang cao chat luong dau vao. Ben canh do, la mot truong co uy tin nen khi dang tuyen nguyen vong 2, Hoc vien se “san” duoc nhung thi sinh co diem thi dai hoc cao nhung trot dang ky vao nhung nganh co diem chuan qua cao nen van truot nguyen vong 1. “Voi quan diem do, nam nao chung toi cung tuyen nguyen vong 2”, ong Lap chia se.

Rong cua cho thi sinh

Trong khi cac truong nhom tren xet tuyen voi diem so kha cao thi nhieu truong nhom giua va nhom duoi chi xet tuyen bang diem san cua Bo Giao duc va Dao tao, tu 13 diem voi khoi A, D va 14 diem voi khoi B, C, muc diem xet tuyen thap nhat.

Truong Dai hoc Lam nghiep Viet Nam tuyen 950 chi tieu nguyen vong 2. Truong Dai hoc Khoa hoc tu nhien – Dai hoc Quoc gia Ha Noi co 425 chi tieu tuyen nguyen vong 2 vao 11 nganh dao tao, trong do nganh tuyen nhieu nhat la Toan hoc voi 80 chi tieu, tiep den la Toan- Tin ung dung voi 70 chi tieu. Dieu kien nop ho so dang ky xet tuyen la tong diem thi tuyen sinh bang diem chuan nguyen vong 1 cua nganh xin xet tuyen.

Truong Dai hoc Nong nghiep Ha Noi danh 840 chi tieu nguyen vong, trong do co 440 chi tieu cho nam nganh dao tao he dai hoc, 400 chi tieu cho bon nganh dao tao he cao dang.

Truong Dai hoc Cong nghe - Dai hoc Quoc gia Ha Noi tuyen nguyen vong 2 cho ba nganh dao tao voi 116 chi tieu, gom Vat ly ky thuat (41 chi tieu), Co hoc ky thuat (38 chi tieu), Cong nghe Co dien tu (37 chi tieu). Truong xet tuyen khoi A, diem xet tuyen tu 16, 17 diem tuy tung nganh.

Ngoai ra, con hang loat truong dai hoc cong lap khac cung cong bo xet tuyen nguyen vong 2 nhu Dai hoc Phong chay chua chay, Hoc vien Cong nghe Buu chinh vien thong, Dai hoc Tay Bac, Dai hoc Tay Nguyen…

Rieng voi khoi cac truong ngoai cong lap, hau het cac truong deu xet tuyen nguyen vong 2 voi chi tieu rat lon trong khi diem xet tuyen lai kha khiem ton, chu yeu bang diem san.

Voi so luong chi tieu lon, so luong nganh tuyen phong phu, co hoi do dai hoc cho thi sinh o nguyen vong 2 la rat lon.

Theo quy dinh cua Bo Giao duc va Dao tao, thoi gian xet tuyen nguyen vong 2 se keo dai tu hom nay cho den het ngay 20/9. Sau thoi diem nay, cac truong se cong bo diem chuan nguyen vong 2 va neu van chua du chi tieu se tuyen them nguyen vong 3.

Theo Pham Mai (TTXVN)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.