Ha Noi dong cua voi tai chuc dan lap

Thứ hai, 21 Tháng một 2013, 09:50 GMT+7

UBND TP Ha Noi vua co quyet dinh dao tao thi diem 500 cong chuc nguon lam viec tai xa phuong, thi tran voi dau vao la sinh vien tot nghiep DH chinh quy cac truong cong lap.

Day la mot phan trong De an thi diem dao tao 1.000 cong chuc nguon giai doan 2012-2015 cua TP Ha Noi, de thay the nhung cong chuc ve huu.

Nam Dinh \'noi khong\' voi dan lap, tai chuc
Tai sao Nam Dinh \'no sung\' vao dan lap, tai chuc?
Nam Dinh da thuc tinh rat lon...
Da Nang khong tiep nhan sinh vien tai chuc
"Noi khong" voi tai chuc, Da Nang khong pham luat
Da Nang "noi khong", Bo Giao duc noi gi?

Doi tuong duoc dao tao la sinh vien tot nghiep cac truong DH, hoc vien cong lap, he chinh quy loai kha tro len, co nguyen vong tro thanh cong chuc nha nuoc cua thanh pho. Chi tieu dao tao cu the theo 5 chuc danh, gom: 98 chi tieu van phong thong ke; 146 chi tieu tu phap - ho tich; 85 chi tieu dia chinh - xay dung; 137 chi tieu van hoa - xa hoi; 34 chi tieu tai chinh - ke toan.


Ha Noi 'dong cua' voi tai chuc, dan lap

Cac hoc vien phai co ho khau Ha Noi, neu khong co thi phai tot nghiep DH cong lap he chinh quy loai gioi, dung nganh dao tao cong chuc nguon; bang tot nghiep tien si hoac thac si dung chuyen nganh duoc dao tao o bac DH cong lap he chinh quy, phu hop chi tieu dao tao cong chuc nguon. Neu la nguoi dan toc o cac xa mien nui cua thanh pho phai tot nghiep DH cong lap chinh quy loai trung binh kha tro len, dung nganh, chuyen nganh dao tao cong chuc nguon.

Giam doc So Noi vu Ha Noi Tran Huy Sang “tiet lo” tren bao Gia dinh va Xa hoi, Ha Noi dang dao tao nguon cong chuc tuong lai, trong do thi sinh dau vao phai tot nghiep DH chinh quy.

“Chay” de duoc thi va do cong chuc

Tai phien lam viec sang 7/12 cua HDND TP Ha Noi voi noi dung xem xet, thong qua Nghi quyet ve tong bien che hanh chinh, su nghiep cua TP Ha Noi nam 2013, ong Tran Trong Duc -Chu nhiem Uy ban Kiem tra Thanh uy Ha Noi da khien hoi truong lang di voi nhung phat bieu thang than ve tieu cuc trong viec thi cong chuc Ha Noi.

Ong Duc thong tin: “Co thi sinh lam bai khong sai mot dau cham, dau phay trong dap an, diem toi da 100%; O mot so don vi phai chay de duoc thi, chay de duoc do, nguoi ta noi rang duoi 100 trieu khong co chuyen thi do cong chuc dau. Toi xin mach voi cac dong chi la Truong phong Noi vu cua cac quan, huyen dang la dau moi tiep nhan ho so va nhan tien chay cua nhung nguoi thi…”.

Danh gia ve nang luc cong chuc cua don vi minh, ong Duc cho biet, co khoang 30% cong chuc lam viec tot, 35% cong chuc vien chuc kha va trung binh; so con lai chua yen tam khi giao cong viec. Ong Duc cho rang, day la “ton tai lich su” khi co den 20 - 30% cong chuc dang huong luong nha nuoc nhung khong dap ung duoc cong viec nha nuoc giao.

Truoc do, mot so bao da co loat bai phan anh nhung tieu cuc trong ky thi tuyen cong chuc Ha Noi nam 2011 (duoc to chuc trong thang 2/2012). Tuy nhien, trong cong van phan hoi So Noi vu Ha Noi lai neu: “Trong nhung nam qua, thanh pho Ha Noi la don vi luon hoan thanh tot cong tac tuyen dung… duoc cac tinh thanh pho trong nuoc den hoc tap kinh nghiem”.

Cong chuc Thu do phai co bang chinh quy

Truoc y kien cua dai bieu HDND thanh pho ve chat luong, hieu qua trong cong viec cua mot bo phan cong chuc Thu do hien nay, Giam doc So Noi vu Tran Huy Sang cho rang co nhieu nguyen nhan trong do co nguyen nhan tu “ton tai cua lich su”.

Theo ong Sang, trong nhung nam qua so cong chuc duoc tuyen moi la rat it so voi tong so cong chuc dang lam viec tai cac co quan ban nganh cua Thu do. Ong Sang thua nhan, qua danh gia cho thay mot bo phan cong chuc chua dap ung duoc nhu cau cong viec. Tuy nhien, hang nam thanh pho deu co lop boi duong nghiep vu chuyen mon va chinh tri de nang cao chat luong can bo cong chuc.

“Ben canh do, ngoai viec lap dat camera giam sat de theo doi toan bo viec thuc thi nhiem vu cua cong chuc tai bo phan mot cua. Ban Tuyen giao va So Noi vu se trien khai viec lay phieu danh gia cua nhan dan va doanh nghiep voi cac so nganh, xa phuong de co the chi ro noi nao, can bo nao khong hoan thanh nhiem vu”, ong Sang cho biet.

Giam doc So Noi vu “tiet lo”, UBND thanh pho da co du dinh se to chuc dao tao can bo nguon, trong nam 2013 se mo 1 lop voi 500 hoc vien va nam 2014 tiep tuc dao tao 1 lop voi so hoc vien tuong tu. Dau vao cua cac lop dao tao tren la cac thi sinh da tot nghiep DH chinh quy, tap trung, co bang kha tro len. Sau khi duoc tuyen, cac hoc vien se duoc boi duong kien thuc quan ly nha nuoc, ky nang xu ly tinh huong trong 18 – 24 thang, roi dua ve cac xa phuong, lam viec. “Sau 5 nam, ho se la nguon bo sung co chat luong thay the nhung cong chuc nghi huu”, Giam doc So Noi vu noi.


XEM THEM:
Giao duc Ha Noi \'noi khong\' voi lien thong
Tai sao Ha Noi \'noi khong\' voi lien thong, tai chuc?

(Theo Gia dinh & Xa hoi, Giao duc thoi dai)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.