Gan 2000 chi tieu NV2 khoi cac truong quan doi

Thứ bảy, 18 Tháng tám 2012, 06:54 GMT+7

- Ngay 17/8, Ban tuyen sinh Quan doi (Bo quoc phong) vua quyet dinh cho cac truong khoi quan doi xet tuyen bo sung. Theo do co 8 truong xet tuyen he quan su va 7 truong xet tuyen he dan su voi gan 2.000 chi tieu.

Tin lien quan

» Tan SV Hoc vien Quan Y:"Con chi nghi hoc 1 nam thoi..."
» Dai hoc phia Nam xet tuyen hang nghin nguyen vong 2
» Truong nao tuyen nguyen vong 2 khung nhat?
He quan su


Gan 2.000 chi tieu NV2 khoi cac truong quan doiGan 2.000 chi tieu NV2 khoi cac truong quan doi


Gan 2.000 chi tieu NV2 khoi cac truong quan doi


Gan 2.000 chi tieu NV2 khoi cac truong quan doiGan 2.000 chi tieu NV2 khoi cac truong quan doi


He dan su


Gan 2.000 chi tieu NV2 khoi cac truong quan doi


Gan 2.000 chi tieu NV2 khoi cac truong quan doiGan 2.000 chi tieu NV2 khoi cac truong quan doiGan 2.000 chi tieu NV2 khoi cac truong quan doi

Theo quy dinh cua Bo Quoc phong thi thoi gian nhan ho so dang ky nguyen vong khac: Ngay sau khi Ban Tuyen sinh quan su Bo Quoc phong thong bao diem chuan nguyen vong 1 va chi tieu, muc diem xet tuyen nguyen vong khac.

Thoi gian cac truong bao cao nguyen vong khac ve Ban Tuyen sinh quan su Bo Quoc phong: Dot 1: Truoc ngay 28/8/2012; Dot 2: Truoc ngay 12/9/2012; Dot 3: Truoc ngay 25/9/2012.

Can cu vao chi tieu va so luong thi sinh nop ho so xet tuyen, cac hoc vien, truong to chuc xet tuyen theo Quy che cua Bo GD-DT, Thong tu quy dinh ve tuyen sinh quan su nam 2012 cua Bo Quoc phong, bao cao ket qua ve Ban Tuyen sinh quan su Bo Quoc phong phe duyet.

Ket thuc tung dot, neu con chi tieu cac truong tiep tuc nhan ho so xet tuyen dot tiep theo. Ket thuc dot 3 cac truong con chi tieu tuyen sinh tiep tuc nhan ho so xet tuyen theo Quy che cua Bo GD-DT, bao cao ket qua ve Ban Tuyen sinh quan su Bo Quoc phong quyet dinh.

Cac hoc vien, truong thong bao cong khai chi tieu va muc diem va thoi gian nhan ho so xet tuyen tren trang dien tu website cua truong; trang dien tu website cua Bo GD-DT va So GD-DT cac tinh, thanh pho; cac phuong tien thong tin dai chung trong va ngoai quan doi.

Tin lien quan

» DH Y Duoc TP.HCM ha diem chuan, xet tuyen NV2
» Tan SV Hoc vien Quan Y:"Con chi nghi hoc 1 nam thoi..."
» Dai hoc phia Nam xet tuyen hang nghin nguyen vong 2
» Truong nao tuyen nguyen vong 2 khung nhat?
» Diem chuan DH Thuy loi, Cong doan, Vinh, khoi Quan doi
» Diem chuan HV Ngoai giao, Thai Nguyen, CN Quang Ninh
» Diem chuan DH Quoc gia Ha Noi, DH Y Thai Binh
» Diem chuan DH Y, DH Duoc, DH Van Hoa, DH Ngoai ngu
» Diem chuan Van hoa, Giao thong, Bao chi
» Diem chuan DH Su pham Ha Noi 2, DH Hang HaiPham Thinh

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.