Dai hoc Ngoai thuong cong bo diem chuan

Thứ hai, 08 Tháng tám 2011, 16:11 GMT+7

Ngay sau khi Bo GD-DT cong bo diem san, DH Ngoai thuong Ha Noi da co quyet dinh diem chuan cho cac co so dao tao phia Bac va phia Nam.


Co so 1 tai Ha Noi, diem trung tuyen theo khoi (diem san vao truong) cua khoi A la 24 diem, khoi D1,2,4,6 la 22 diem, khoi D3 la 22,5 diem. Trong do, mon ngoai ngu nhan he so 1. Day la diem chuan ap dung cho thi sinh o khu vuc 3. Diem chuan o cac khu vuc ke tiep cach nhau 0,5 diem, cac doi tuong uu tien cach nhau 1 diem.

Co so tai Quang Ninh: Diem trung tuyen nganh quan tri kinh doanh, chuyen nganh quan tri khach san va du lich khoi A la 20 diem, khoi A la 18 diem.

Co so 2 tai T.P Ho Chi Minh, diem trung tuyen theo khoi va cung la diem chuan vao cac chuyen nganh Kinh te doi ngoai, quan tri kinh doanh, Luat inh doanh quoc te va tai chinh quoc te cua khoi A la 24 diem, khoi D1,6 la 21,5 diem. Trong do, khoi D ngoai ngu nhan he so 1.

Duoi day la diem chuan chi tiet cua cac nganh va chuyen nganh tai co so Ha Noi:

Nganh

Khoi

Diem chuan

Ngoai ngu thuong mai (ngoai ngu nhan he so 2)

Tieng Anh thuong mai

D1

29

Tieng Phap thuong mai

D2

29

Tieng Trung thuong mai

D1, D4

28

Tieng Nhat thuong mai

D1, D6

28

Kinh te doi ngoai (mon ngoai ngu he so 1)

Chuyen nganh kinh te doi ngoai thi khoi A

A

26

Chuyen nganh kinh te doi ngoai thi khoi D

Hoc Tieng Anh

D1

24

Hoc Tieng Nga

D2

23

Hoc Tieng Phap

D3

24

Hoc Tieng Trung

D1,4

23

Hoc Tieng Nhat

D1,6

23

Thuong mai quoc te

A/ D1

A/ D1

24/ 22

Thue va Hai quan

Quan tri kinh doanh quoc te

Luat kinh doanh quoc te

Ke toan

Thuong mai dien tu

Phan tich va dau tu tai chinh

Ngan hang

Kinh doanh quoc te

Kinh te quoc te

DH Ngoai thuong cho biet se xet chuyen nganh doi voi cac thi sinh da trung tuyen vao truong theo khoi nhung khong du diem trung tuyen vao cac nganh da dang ky du thi ban dau. Theo do, co 13 nganh duoc dang ky xet tuyen voi so chi tieu cu the nhu sau:

Nganh

So chi tieu xet tuyen

Thuong mai quoc te (thuoc nganh Kinh te)

40

Thue va Hai quan (nganh Kinh te) (ma 458)

40

Quan tri Kinh doanh quoc te (nganh Quan tri kinh doanh)

30

Luat Kinh doanh quoc te (nganh Quan tri kinh doanh)

40

Ke toan (nganh Quan tri kinh doanh)

40

Thuong mai dien tu (nganh Quan tri kinh doanh)

40

Phan tich va dau tu tai chinh (nganh Tai chinh Ngan hang)

60

Kinh doanh quoc te (nganh Kinh doanh quoc te)

40

Kinh te quoc te (nganh Kinh te quoc te)

60

Tieng Anh thuong mai (nganh Tieng Anh)

16

Tieng Phap thuong mai (nganh Tieng Phap)

10

Tieng Trung thuong mai (nganh Tieng Trung)

25

Tieng Nhat thuong mai (nganh Tieng Nhat)

25


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.