Dai bieu buc xuc viec sinh vien phai o tro an com bui

Thứ sáu, 25 Tháng năm 2012, 17:50 GMT+7

Truoc thuc trang ca trieu sinh vien dang phai thue nha tro gia dat, nhop nhap, mat an toan de o va an com bui mat ve sinh, nhieu dai bieu Quoc hoi de nghi cac truong dai hoc can dap ung du nhu cau cho o cho sinh vien.

Sang 24/5, thao luan ve du an Luat giao duc dai hoc, dai bieu Bui Manh Hung de nghi bo sung quyen duoc o ky tuc xa cua sinh vien va truong phai du ky tuc xa, boi lo ngai dau tien cua nguoi hoc chinh la cho tro. "Can co moi truong su pham cho sinh vien, bat buoc cac truong moi thanh lap phai co du ky tuc xa va cac truong da thanh lap phai phan dau du noi o cho nguoi hoc", ong Hung noi.

Cung quan diem, dai bieu Nguyen Thanh Thao cho rang, sinh vien phai thue nha gia dat, khong an toan va nhop nhap, khong ai quan ly cho nen co nhieu te nan xay ra trong tang lop tri thuc tre, chu nhan tuong lai cua dat nuoc. Viec an uong cua cac em chu yeu do hang quan ben ngoai cung cap, khong ai kiem soat noi chat luong ve sinh thuc pham.

Tu kinh nghiem thuc te, dai bieu Thich Thanh Quyet, Pho vien truong Hoc vien Phat giao Viet Nam de nghi nen to chuc noi tru de sinh vien co moi truong van hoa tap the, tinh than trach nhiem cong dong. "Hoc vien tai Soc Son dang quan ly 500 hoc vien noi tru, chat luong tot nghiep cao hon cac truong dao tao ngoai tru", vi thuong toa dan chung.


Anh:
Dai bieu Nguyen Thanh Tam: "Quan ly chat luong giao duc dai hoc la van de buc xuc nhung chua co che tai xu ly". Anh: QH.

Du luat quy dinh giang vien dai hoc phai co trinh do thac si tro len, trong khi hien chi 10% giang vien la tien si, 40% thac si, con lai la cu nhan. Thuc te nay khien dai bieu Nguyen Thanh Thao lo lang: "6 thang nua luat co hieu luc, lam sao cac cu nhan nay co the tiep tuc giang day?". Con dai bieu Nguyen Xuan Thuy nhan dinh, hien do ty le giang vien dai hoc dia phuong co trinh do thac si tro len thap hon muc trung binh nen quy dinh nay kho kha thi.

Truoc tinh trang chat luong dao tao dai hoc khong dap ung yeu cau khien mot bo phan sinh vien ra truong phai dao tao lai, dai bieu Tran Van Ban de nghi can lam ro dieu kien dam bao chat luong, kiem dinh chat luong giao duc dai hoc.

Dong quan diem, dai bieu Nguyen Thanh Tam nhin nhan, thoi gian qua quan ly chat luong giao duc dai hoc la van de buc xuc nhung chua co che tai xu ly. Do do can cong khai ket qua kiem dinh chat luong giao duc va lam ro trach nhiem cua co so kiem dinh chat luong de tranh su cau ket voi cac truong.

"Chat luong giao duc dai hoc thoi gian qua co nhieu bat cap. Neu de cac truong tu chu hoan toan, khong co su kiem soat cua nha nuoc thi kho dam bao chat luong. Can co co che dam bao quyen loi cho nguoi hoc", ong Tam noi them.

Chia se y kien nay, dai bieu Pham Thi Hai de nghi, giao quyen tu chu can dua tren co so nang luc, chat luong kiem dinh cua tung truong de khuyen khich su canh tranh. Neu cac truong duoc trao quyen tu chu nhu nhau la khong cong bang.

Con theo ong Huynh Thanh Dat, quyen tu chu, tu chiu trach nhiem la thuoc tinh cua dai hoc de thuc hien su menh cua minh nen neu truong hoat dong kem chat luong thi se bi cong dong dao thai va nha nuoc dong cua. Can som phan tang dai hoc va co khung xep hang cac truong.

Khong dong tinh voi de xuat doi ten DH Quoc gia, dai bieu Phan Van Tuong cho rang nen giu lai ten goi boi ngoi truong nay co truyen thong hon 100 nam, luon dong vai tro di dau trong doi moi giao duc dai hoc. Cac van de lien quan den DH Quoc gia nen de Chinh phu quy dinh cho kip thoi.

Trong khi dai bieu Bui Manh Hung de nghi khong nen quy dinh DH Quoc gia la dai hoc chat luong cao boi day la y chi cua nha nuoc, tao ra su bat binh dang lon giua cac truong, tam ly trai chieu cho sinh vien. Va neu DH Quoc gia la truong chat luong cao thi co the hieu cac truong khac chat luong khong cao.

Giai thich cac thac mac dai bieu, Bo truong GD&DT Pham Vu Luan cho hay, dang trien khai viec phan tang, xep hang cac truong bang viec thanh lap 2 dai hoc quoc gia, cac dai hoc 2 cap da nganh. Thu tuong da phe duyet danh muc 18 truong dai hoc trong diem va dang xay dung 2 dai hoc xuat sac la Viet Duc va Khoa hoc Cong nghe Ha Noi.

"Vua qua, lien bo da danh gia hoat dong cua 2 DH Quoc gia va thay co nhieu bat cap. Thu tuong da giao Bo Giao duc va cac bo nganh lien quan xay dung nghi dinh de thay the Nghi dinh 07", ong Luan cho biet them.

Tiep thu cac y kien cua dai bieu, Pho chu tich Quoc hoi Tong Thi Phong cho biet, Thuong vu Quoc hoi va Bo GD&DT se hoan chinh du thao luat nay trinh Quoc hoi xem xet, thong qua vao chieu 18/6.

Tien DungCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.