DH Van hoa Cong nghiep Ha Noi cong bo diem chuan

Thứ sáu, 10 Tháng tám 2012, 11:12 GMT+7

DH Van hoa lay 13,5 - 19,5 diem, con DH Cong nghiep Ha Noi co diem trung tuyen tu san den 16,5 diem. Ca hai truong con nhieu chi tieu NV2.
> DH Thuong mai, Dien luc, Mat ma cong bo diem chuan /

0

Diem trung tuyen vao DH Van hoa Ha Noi cho tung chuyen nganh nhu sau:


Ten nganh hoc Ma nganh Diem chuan
- Kinh doanh xuat ban pham D320402 C: 15
D1: 14
- Khoa hoc thu vien D320202 C: 15
D1: 14
- Thong tin hoc D320201 C: 15
D1: 14
- Bao tang hoc( Gom chuyen nganh Bao tang; Bao ton di tich ) D320305 C: 15
D1: 14
- Van hoa hoc (Chuyen nganh: Nghien cuu van hoa, Van hoa truyen thong) D220340 C: 15,5
D1: 14,5
- Van hoa Dan toc thieu so, gom chuyen nganh : D220112
+ Chuyen nganh Quan ly nha nuoc ve van hoa DTTS C: 15
D1: 13,5
+ Chuyen nganh To chuc hoat dong van hoa DTTS R1: 18
- Quan ly van hoa, gom cac chuyen nganh : D220342
+ Chuyen nganh Chinh sach van hoa va Quan ly Nghe thuat C: 16,5
D1: 14
R1: 19,5
+ Chuyen nganh Mi thuat - Quang cao N1: 19,5
+ Chuyen nganh Quan li cac hoat dong Am nhac N1: 20
+ Chuyen nganh Dao dien su kien N3: 19,5
+ Chuyen nganh Bieu dien am nhac A220342 N1: 16
- Nganh Sang tac van hoc ( Chuyen nganh Viet bao ) D220110 C: 15,5
D1: 14,5
- Nganh Viet Nam hoc D220113
+ Chuyen nganh Van hoa Du lich C: 18,5
D1: 16,5
+ Chuyen nganh Lu hanh - Huong dan du lich
+ Chuyen nganh Huong dan vien du lich quoc te A220113 D1: 17

Chi tieu xet nguyen vong bo sung he dai hoc:


Ten nganh hoc Ma nganh Khoi tuyen
- Kinh doanh xuat ban pham D320402 C,D1
- Khoa hoc thu vien D320202 C,D1
- Thong tin hoc D320201 C,D1
- Bao tang hoc( Gom chuyen nganh Bao tang; Bao ton di tich ) D320305 C,D1
- Van hoa hoc ( Gom cac chuyen nganh: Nghien cuu van hoa, Van hoa truyen thong ) D220340 C,D1
- Van hoa Dan toc thieu so, gom chuyen nganh : D220112 C,R1
- Quan li van hoa, gom cac chuyen nganh : D220342
+ Chuyen nganh Dao dien su kien S
- Nganh Sang tac van hoc ( Chuyen nganh Viet bao ) D220110 C,D1
- Nganh Viet Nam hoc D220113
+ Chuyen nganh Huong dan vien du lich quoc te A220113 D1

Xet tuyen bo sung he cao dang:


Ten nganh hoc Ma nganh Khoi Tong chi tieu Chi tieu
Cac nganh dao tao cao dang: 400
- Quan li van hoa C220342 C, D1 100
- Khoa hoc thu vien C320202 C, D1 100
- Viet Nam hoc ( Chuyen nganh van hoa du lich ) C220113 C, D1 100
- Kinh doanh xuat ban pham C320402 C, D1 100

Dieu kien nop ho so xet tuyen he dai ong diem thi dai hoc, cao dang nam 2012 tu diem san dai hoc, cao dang tro len. Thoi gian nhan ho so dai hoc tu 13/8 den 7/9, cao dang tu 20/8 den 20/9.

Diem chuan vao tung chuyen nganh cua DH Cong nghiep Ha Noi nhu sau:

DH Van hoa, Cong nghiep Ha Noi cong bo diem chuanDH Van hoa, Cong nghiep Ha Noi cong bo diem chuanDH Van hoa, Cong nghiep Ha Noi cong bo diem chuanDH Van hoa, Cong nghiep Ha Noi cong bo diem chuanDH Van hoa, Cong nghiep Ha Noi cong bo diem chuanDH Van hoa, Cong nghiep Ha Noi cong bo diem chuan

Thi sinh trung tuyen nguyen vong dot 1 se nhap hoc tai co so I, II vao ngay 7/9, co so III vao ngay 9/9. Thi sinh nop ho so xet tuyen NV2 tu 25/8 - 10/9.

Hoang Thuy

0Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.