DH Quang Nam cong bo diem nguyen vong 2

Chủ nhật, 14 Tháng chín 2008, 19:35 GMT+7


Truong DH Quang Nam vua cong bo diem trung tuyen nguyen vong 2 he DH, CD nam 2008. Diem chuan nguyen vong 2 cac nganh he DH nhu sau: Su pham Vat ly (khoi A): 16 diem; su pham ngu van, giao duc tieu hoc, Viet Nam hoc (khoi C): 14,5; tieng Anh (khoi D1, mom tieng Anh he so 2): 15,5; ke toan, quan tri kinh doanh (khoi A va D1): 14; giao duc tieu hoc (khoi A), Viet Nam hoc (khoi D1): 13,5 diem.

Diem chuan danh cho thi sinh du tuyen nguyen vong 2 theo ket qua thi dai hoc cua Bo GD-DT nhu sau: Su pham ngu van, giao duc cong dan (khoi C): 14 diem; tieng Anh 12,5 diem (diem mon tieng Anh nhan he so 2); Viet Nam hoc: khoi C: 11,5 diem, khoi D1 10,5 diem. Cac nganh: tin hoc (khoi A), ke toan (khoi A va D1): 10.

Diem trung tuyen nguyen vong 2 doi voi ket qua thi CD cao hon cac muc diem tren 1 diem theo tung nganh, rieng 2 nganh tin hoc va ke toan cao hon 0,5 diem. Thi sinh co nguyen vong 1 hoc cac nganh CD duoc uu tien 0,5 diem nhung ket qua thi tuyen sinh DH phai dat tu diem san CD tro len, khong bi diem 0 va nam trong vung tuyen sinh.

Diem trung tuyen neu tren danh cho thi sinh thuoc KV3, hoc sinh pho thong. Muc chenh lech diem trung tuyen giua cac nhom doi tuong ke tiep la 1,0 va giua cac khu vuc ke tiep la 0,5. Cac nganh nang khieu nhu su pham My thuat, giao duc Mam non va giao duc The chat se xac dinh diem trung tuyen sau khi thi sinh du thi cac mon nang khieu se to chuc vao dau thang 10-2008.

DH Quang Nam da thong bao xet tuyen nguyen vong 3. Theo do, bac DH xet tuyen nguyen vong 3 cac nganh: tieng Anh (khoi D1): 15,5 diem (20 chi tieu), Viet Nam hoc (khoi C): 14,5, khoi D1: 13,5 diem (45 chi tieu); giao duc tieu hoc (khoi C): 14,5 diem, khoi A: 13,5 (20 chi tieu); quan tri kinh doanh (khoi A, D1): 14 (25 chi tieu). Bac CD xet tuyen nguyen vong 3 nganh tin hoc (khoi A): 10 diem (30 chi tieu), ke toan (khoi A, D1): 10,5 diem (20 chi tieu). Thoi gian nop ho so tu ngay 15-9 den 30-9.

P. TrinhCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.