Cu hich de doi moi phuong phap day hoc

Thứ hai, 01 Tháng tư 2013, 10:28 GMT+7

“Cu hich” de doi moi phuong phap day hoc Nhom HS den tu Truong THPT Viet Duc (Ha Noi) gianh giai nhat cuoc thi khoa hoc, ky thuat HS trung hoc Ha Noi 2013 Nhung nam truoc day, nghien cuu khoa hoc trong hoc sinh pho thong chua duoc chu y den nhieu. The nhung, giai nhat trong Hoi thi Sang tao khoa hoc ky thuat danh cho hoc sinh trung hoc toan cau (Intel ISEF) nam 2012 cua doan hoc sinh Viet Nam o linh vuc ky thuat dien va co khi da tao nen mot “cu hich” cho phong trao nghien cuu khoa hoc cua hoc sinh pho thong trong toan quoc.

Thuc te cho thay, nghien cuu khoa hoc khong nhung dem lai nhieu loi ich cho hoc sinh, giao vien, ma con gop phan thuc day doi moi phuong phap day hoc trong cac nha truong.

Thu suc voi nhung de tai nong trong xa hoi

Voi de tai “Phan lap, nghien cuu nam co kha nang sinh enzyme ngoai bao laccase tu go va rom muc de loai mau thuoc nhuom va tien xu ly phu phe lieu nong nghiep”, nhom hoc sinh Dang Tran Quang, Mai Dieu Quynh, Nguyen Hoang Tung, hoc lop 10 Truong THPT Viet Duc (Ha Noi) da chon mot de tai lien quan den van de xu ly o nhiem moi truong, mot van de dang nong tren toan cau hien nay, de tham gia cuoc thi Khoa hoc, ky thuat danh cho hoc sinh trung hoc cua Ha Noi nam 2013. Vuot len nhieu de tai xuat sac khac, de tai nay da gianh giai nhat cuoc thi va tiep tuc tham gia vong thi toan quoc.

“Cu hich” de doi moi phuong phap day hoc, Tin tuc trong ngay, day hoc, phuong phap day hoc, doi moi giao duc, hoc sinh, giao vien, khoa hoc, giao duc, tin giao duc, tin tuc, tin hot, tin hay, tin nong, tin nhanh, tin tuc, bao, vn

Ba hoc sinh Truong THPT Kim Lien (Ha Noi) tam huyet voi de tai nghien cuu ve bao luc hoc duong

Giai thich ve ly do chon de tai noi tren, Mai Dieu Quynh – dai dien cho nhom nghien cuu cho biet, hien tuong bien doi khi hau, trai dat nong len hien dang la mot van nan doi voi toan cau, ma mot trong nhung nguyen nhan quan trong la do hoat dong san xuat cua con nguoi thai vao moi truong cac chat doc hai. De tai nghien cuu cua cac em su dung enzyme laccase tu cac chung nam phan lap tu go va rom muc de chuyen hoa cac phu lieu trong nong nghiep, nhu rom ra, thanh cac san pham co gia tri cho cong nghiep. Ben canh do, chung enzyme nay cung co the xu ly duoc mau thuoc nhuom, von chua rat nhieu chat doc hai ma hang ngay, cac nha may det, nhuom… van thai ra moi truong.

Nguyen Hoang Tung bo sung them, dua tren nghien cuu cua cac em, co the tao ra duoc mot thanh pham co kha nang xu ly rom ra va loai mau thuoc nhuom ma khong su dung hoa chat, dem lai nhieu loi ich cho moi truong.

Trong khi do, nhom hoc sinh Nguyen Ngoc Anh, Vu Thao Van, Ngo Duc Minh den tu Truong THPT Kim Lien (Ha Noi) lai chon mot van de rat nong khong chi doi voi nganh giao duc ma voi ca xa hoi hien nay de nghien cuu, do la van de bao luc hoc duong. Vu Thao Van mong muon de tai nghien cuu cua cac em duoc chon dai dien cho Viet Nam tham du cuoc thi Khoa hoc, ky thuat quoc te (Intel ISEF), boi van de ma cac em nghien cuu la van nan tren toan cau, va cac em rat muon chia se nhung giai phap cua minh, duoi goc nhin cua nhung hoc sinh trung hoc, gop phan giai quyet toi da van nan nay tren toan the gioi.

Vat va nhung thu nhan duoc nhieu dieu bo ich

Do la cam nhan cua nhung hoc sinh tham gia nghien cuu khoa hoc. Mai Dieu Quynh – hoc sinh lop 10D1 Truong THPT Viet Duc cho biet, cuoc thi Khoa hoc, ky thuat doi hoi cac hoc sinh tham gia phai rat chu dong trong qua trinh nghien cuu, tu viec de xuat de tai, xay dung dinh huong nghien cuu, de xuat cac chuyen gia khoa hoc, den viec thu thap, xu ly du lieu, tien hanh thi nghiem… Mat khac, cac em phai hoan thanh de tai nghien cuu trong mot khoang thoi gian khong dai, khoang 4 thang, nen suc ep ve thoi gian, suc ep giua viec can doi thoi gian danh cho nghien cuu va thoi gian hoc tap o truong cung rat lon.

“Cu hich” de doi moi phuong phap day hoc, Tin tuc trong ngay, day hoc, phuong phap day hoc, doi moi giao duc, hoc sinh, giao vien, khoa hoc, giao duc, tin giao duc, tin tuc, tin hot, tin hay, tin nong, tin nhanh, tin tuc, bao, vn

Nhom HS den tu Truong THPT Viet Duc (Ha Noi) gianh giai nhat cuoc thi khoa hoc, ky thuat HS trung hoc Ha Noi 2013

Nguyen Hoang Tung – hoc sinh lop 10A6 Truong THPT Viet Duc thi chia se, de phan lap duoc chung nam co kha nang sinh enzyme laccase tu go va rom muc, em va cac ban trong nhom nghien cuu da phai lam di lam lai cac thi nghiem, thuong xuyen theo doi ket qua cua cac thi nghiem, ghi nhat ky thi nghiem mot cach ti mi… de co the thu duoc ket qua toi uu. Trong thoi gian thuc hien de tai nghien cuu, ngay nao cac em cung phai den phong thi nghiem o Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam de tien hanh thi nghiem.

Con theo Nguyen Ngoc Anh – hoc sinh lop 11A13 Truong THPT Kim Lien, kho khan lon nhat trong qua trinh thuc hien de tai nghien cuu ve bao luc hoc duong lai la viec dung hoa giua cac y kien trai chieu trong nhom de co the tim ra y kien dung dan nhat.

Kho khan, vat va, doi khi con tranh cai nay lua, nhung nhung gi ma cac hoc sinh tham gia nghien cuu khoa hoc thu nhan duoc la rat lon. Ngo Duc Minh – hoc sinh lop 11A11 Truong THPT Kim Lien cho rang, khi tham gia nghien cuu khoa hoc, em co the thu nhan them duoc nhieu kien thuc khong co trong sach giao khoa, phat trien duoc kha nang tu duy cua minh, hoc hoi duoc phuong phap lam viec khoa hoc, tang cuong kha nang lam viec nhom…

Trong khi do, Nguyen Ngoc Anh rat vui vi nho tham gia nghien cuu khoa hoc, em co them nhieu trai nghiem thu vi, hoc hoi duoc nhieu kinh nghiem hay tu cac ban cung tham gia cuoc thi Khoa hoc, ky thuat va dac biet co them tinh ban dep tu nhung ban tham gia nhom nghien cuu voi em.

Nghien cuu khoa hoc cung giup cac em hoc sinh ren luyen duoc tinh can than, ti mi, kien tri theo duoi muc tieu. Do la nhung gi Dang Tran Quang – hoc sinh lop 10A3 Truong THPT Viet Duc thu nhan duoc tu qua trinh lap di lap lai cac thi nghiem de co the thu duoc ket qua mong muon. Tiep xuc voi cac nha khoa hoc cung giup Quang hoc hoi duoc rat nhieu tu phong cach, phuong phap lam viec, cach sap xep thoi gian… cua ho.

Voi Vu Thao Van – hoc sinh lop 11A6 Truong THPT Kim Lien, nghien cuu khoa hoc da giup em ren luyen kha nang thuyet trinh truoc dam dong mot cach khoa hoc, mach lac de co the giup moi nguoi hieu ro ve y tuong, ket qua nghien cuu cua minh. Dong thoi, em cung co the nang cao va trau doi kha nang tieng Anh cua ban than khi thuyet trinh de tai bang tieng Anh.

Khong don thuan la mot phong trao

Thay Nguyen Thiet Son – Hieu truong Truong THPT Kim Lien chia se, thong qua cuoc thi Khoa hoc, ky thuat danh cho hoc sinh trung hoc noi rieng va hoat dong nghien cuu khoa hoc noi chung, cac giao vien co the danh gia day du, toan dien hon ve hoc sinh cua minh, boi qua do, cac em co the boc lo su chu dong trong viec tim kiem y tuong, tai lieu, tim nguon tai tro, cac nha khoa hoc ho tro cho de tai; kha nang sang tao trong viec van dung kien thuc vao nghien cuu; kha nang trinh bay, thuyet phuc moi nguoi…

Mat khac, theo co Nguyen Boi Quynh – Pho hieu truong Truong THPT Viet Duc, khi tham gia nghien cuu khoa hoc, hoc sinh phai dong thoi thuc hien rat nhieu hoat dong khac nhau nhu tham khao tai lieu, lam viec nhom, thu thap, xu ly thong tin, du lieu, roi tim nguon tai tro, lien he voi cac chuyen gia… nen doi hoi cac em phai nang dong, biet sap xep thoi gian khoa hoc, phoi hop nhip nhang trong cong viec, phan cong cong viec ro rang va phai chiu trach nhiem voi cong viec ma minh thuc hien.

Dac biet, thong qua cuoc thi Khoa hoc, ky thuat, cac em phai tim cach van dung nhung kien thuc minh thu nhan duoc tu nha truong, tu cac nguon tai lieu khac nhau de tao ra nhung de an thiet thuc voi cuoc song hien tai hay tao ra nhung san pham cu the co ich cho cong dong. Day la ky nang rat can thiet doi voi nhung chu nhan tuong lai cua dat nuoc trong thoi ky hoi nhap toan cau hien nay – ky nang van dung ly thuyet, kien thuc da duoc hoc de giai quyet nhung van de dat ra trong thuc tien.

Thay Nguyen Thiet Son chia se them, hoat dong nghien cuu khoa hoc cua hoc sinh cung khien cac giao vien, truoc het la nhung giao vien truc tiep huong dan hoc sinh nghien cuu khoa hoc, phai dao sau nghien cuu, mo rong kien thuc cua minh, de khong tro nen tut hau so voi hoc sinh. Day cung la mot “cu hich” quan trong de giao vien phai thay doi phuong phap day hoc cua minh, khong con la nguoi ap dat kien thuc ma tro thanh nguoi khoi goi kien thuc, huong dan, dinh huong hoc sinh phuong phap tim toi tri thuc moi, ho tro hoc sinh giai dap thac mac va quan trong la giup hoc sinh phat huy toi da kha nang chu dong, sang tao cua minh trong viec thu nhan kien thuc.

"Cuoc thi Khoa hoc, ky thuat cap quoc gia hoc sinh trung hoc ngoai viec mang lai cho cac em hoc sinh mot hinh thai hoc tap moi, giup cac em sang tao, the hien niem dam me nghien cuu khoa hoc… con la dip de hoc sinh, giao vien co co hoi giao luu van hoa, giao duc. Cuoc thi con gop phan thuc day doi moi phuong phap day hoc, phat trien nang luc hoc sinh, tao dieu kien cho cac em co the van dung kien thuc da hoc vao giai quyet nhung van de thuc tien cua cuoc song”.

(Thu truong Bo GD-DT Nguyen Vinh Hien phat bieu tai le khai mac cuoc thi Khoa hoc, ky thuat cap quoc gia hoc sinh trung hoc nam 2013 khu vuc phia Nam)


Theo Chu Minh (Giao duc & Thoi dai) Thich va chia se bai nay tren:

Facebook Tro vung lu lam nha tranh lut Hoc lap trinh bang robot �SCu hich� de doi moi phuong phap day hoc

Ket ban voi Tin tuc 24h tren Facebook
de nhan tin nong hoi

Tro vung lu lam nha tranh lut

Hoc lap trinh bang robot

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.