Canh tranh giao duc bang so luong tien si

Thứ tư, 27 Tháng mười hai 2006, 06:29 GMT+7

20.000 TS cho 10 nam toi la mot chi tieu khien nhieu nguoi ban khoan trong boi canh du luan dang quan ngai ve chat luong cua so TS “no ro” lam nen cho cac chi tieu cong nhan chuc danh GS thoi gian qua. Chung ta se tien toi hoi nhap va canh tranh trong linh vuc GD bang so luong hay chat luong TS?

Chat hay luong cung phai theo chuan


Canh tranh giao duc bang so luong tien si

Khi con so chi tieu de ra cho linh vuc khoa hoc chay theo luong thi khong nhung se “thieu chat” tram trong ma con tro thanh mot yeu to tieu cuc can tro su tien len cua khoa hoc - giao duc.

Trong xa hoi, nhung hoat dong nhu nghien cuu khoa hoc la loai hinh dac thu: can su chuyen sau, sang tao va uyen bac. Boi le do, khong the quan ly theo kieu “chi dao phong trao”.

Tuy khong thanh van nhung TS va GS la cac danh hieu it nhieu co nhung chuan muc chung giua cac quoc gia tren the gioi.

Dung de cac danh hieu do tro thanh thu hang ma - dac san cua rieng chung ta de so it nhung nguoi co dac quyen dem ra trao doi, “ban, mua”.

Tren truong quoc te, cac nha khoa hoc, GS, TS duoc danh gia thong qua cac ket qua nghien cuu khoa hocduoc cong bo tren cac tap chi khoa hoc chuan muc, duoc phan bien nghiem ngat boi cac chuyen gia hang dau trong linh vuc va khong neu danh.

Gan 7.000 tap chi quoc te uy tin nhat cua cac nganh khoa hoc tu nhien va ky thuat da duoc lua chon boi ISI (Institute for Scientific Information, website: www.isinet.com) duoc coi la chuan - muc 1.

Con tong hop cac danh sach cua cac Hoi chuyen nganh quoc te (MathRev., ApplMech Rev., Chemical Abst.,...) la chuan mo rong - muc 2.

Do chinh la tieu chuan chat luong “thi truong” cua khoa hoc.

Dieu chinh kip thoi truoc khi qua muon!

Da co nhung de xuat de gat bo cac luan an trinh do thap , cac hoi dong bao ve luan an TS can lam viec manh me hon. Dieu nay khong thuc te va khong phai la cai goc cua van de.

Bao ve luan an chi la giai doan cuoi giup NCS tong hop ket qua dap ung yeu cau cua cac phan bien da ro danh tinh - khong chi o ta ma ngay ca o nuoc ngoai cung rat it luan an bi bac bo o giai doan nay.

Neu huong toi hoi nhap quoc te, doi hoi nghiem tuc moi luan an TS phai co it nhat 1 bai bao quoc te. Du chi khiem ton o muc 2 mo rong nhu da noi o tren, thi so cac ung vien va TS co the se it di, nhung chat luong se khac.

Khi do, cac NCS co y thuc nghe nghiep, co nang luc thuc su se phai tim den nhung nguoi huong dan dang tich cuc nghien cuu va co cac cong bo quoc te thay cho cach pho bien hien nay o nhieu co so nghien cuu va dao tao cua VN. Hien tai, NCS cua ta thuong ne tranh cac nghien cuu nghiem tuc de den voi cac nghien cuu chat luong thap nhung nhe nhang hon duoi bong cac quan chuc khoa hoc lam lanh dao, hay cac GS lon tuoi co uy the, cho de bao ve, du cac vi nay ban biu nhieu voi cong tac quan ly da khong con nghien cuu khoa hoc o trinh do cao nua.

Theo thong le quoc te, cac luan an TS phai chua dung ket qua nghien cuu moi da duoc cong bo duoi dang cac bai bao khoa hoc tren cac tap chi co uy tin.

Dieu do buoc nguoi huong dan va NCS phai luong suc ngay tu dau, hoac bo cuoc giua chung.

Co nhung nha khoa hoc nghiem tuc da phan nan, kiem NCS nghiem tuc con kho hon cong bo bai bao quoc te.

Cac chuan muc khoa hoc thap kem va khong ro rang o VN, cung voi thuc te: chuc vi ap dao chuyen mon, va viec "phan phoi" cac NCS dang la dac quyen cua mot so lanh dao co so. Boi do la cho danh cho nhung quan he uu ai, rieng tu.

Vi le do, viec dat ra nhung tieu chuan cung cho cac chuc danh GS, NCVCC dang ngay cang nang ve hinh thuc.

Can co ngay nhung dieu chinh chinh sach kip thoi, truoc khi dieu do tro nen qua muon. Chin muoi nhat cho cai cach la cac linh vuc khoa hoc tu nhien va ky thuat.

Bo GD-DT can dinh chi tieu gioi han so NCS cho tung nganh, tung nam.

Cac ho so gui den dang ky se phai dua tranh dua tren thanh tich nghien cuu va tong so diem cong trinh cua ca nguoi huong dan va NCS trong 5 nam gan day nhat. Phai uu tien nhung nguoi dang nghien cuu khoa hoc co ket qua huong dan NCS.

De khach quan, cac hoi dong chuyen nganh se giup Bo chon nhung nguoi huong dan khoa hoc cung phai gom nhung nha khoa hoc cong tam dang tich cuc nghien cuu, khong phan biet quan chuc hay khong, can bo tre hay da ve huu.

Mot cach lam giai quyet 2 van de

Truoc mat, Bo GD-DT co the can cu vao thanh tich nghien cuu cua cac ca nhan cac nganh tu cac tong ket nghien cuu co ban cua Bo Khoa hoc Cong nghe.

De day du va he thong hon, Bo GD-DT, phoi hop voi cac bo nganh can yeu cau cac co so dao tao, nghien cuu, cac nha khoa hoc cung cap thong tin ve thanh tich khoa hoc cua cac TS, dac biet la cac cong bo tap chi quoc te va bang phat minh sang che; hang nam phai duoc bo sung va bao cao lai.

Dieu do khong chi giup cho cong tac quan ly, danh gia vi mo, ma khi dua len internet con giup cac NCS lien he truc tiep tim nguoi huong dan gioi va thich hop ve chuyen mon (chu khong phai qua cac quan chuc gioi thieu, hay qua quen biet nhu hien nay).

Cung nen co quy dinh doi hoi toi thieu doi voi 1 nguoi huong dan. Chang han, nhu anh ta phai dang nghien cuu tich cuc va co it nhat 1 bai bao cong bo tap chi quoc te trong 5 nam gan day.

Du la PGS hay tham chi GS, moi nam khong co noi mot bai bao (bai bao chu khong phai la bao cao hoi nghi khoa hoc) dang o tap chi chuyen nganh co phan bien thi quyet khong de huong dan NCS.

Lieu doi hoi do co qua cao hay khong khi dieu do la nham vao "thay", trong khi ben canh ta, Philippine yeu cau moi luan an TS phai dat duoc 1 cong bo tap chi quoc te dat chuan muc ISI!

Hay thu tuong tuong: 1 GS hay quan chuc khoa hoc da lau khong con (hoac chua bao gio) nghien cuu o trinh do cao se cho ra lo nhung TS loai gi?

Doi hoi cho TS cung la doi hoi va la co so dung dan va cong bang cho viec xac lap duoc danh sach, tieu chuan de xet chon nhung PGS, GS dich thuc hang nam.

Qui trinh do khong chi giup huy dong duoc toi da noi luc de dao tao duoc cac TS o trinh do cao nhat co the, ma con giam cac tieu cuc lien quan toi quyen luc cac quan chuc.

****************************************

Tran Minh Thuong
Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

Dao nay du luan ban tan ve giao duc nhu mot phong trao - chi mang ra de ban, noi theo y chu quan ma chang co mot cuoc khao sat thiet thuc nao. La giang vien DH, toi cam thay chung ta dung ban nua ma hay cai cach he thong to chuc danh gia, phan cong, lao dong tien luong thi may ra moi kha noi. Van de chinh de thay chay so la luong cua cac giang vien DH qua thap. Do do, muon kiem tien thi phai bo nhieu gio lao dong moi mong co duoc thu nhap on dinh. Neu giang vien thuc thu voi muc luong on dinh thi chac chan ho bo cong ra nghien cuu va chang chay so lam gi cho met. Lieu o Viet Nam, co nhung ai nghien cuu that su bo biet bao nhieu cong nghien cuu cong trinh khoa hoc de roi lay hoc vi TS va co thu nhap cao chua? Toi chua thay ong tien sy nao day cho den gia ma tau noi mot can ho nho nho. Chi tru truong hop may ong ngoi duoc o nhung vi tri "ngon"? Noi ve chat luong giang vien thi day la bai toan xa hoi. Chung ta quan thoi lam viec theo mot he thong danh gia doc quyen thi dung bao gio noi toi chuyen chat luong trong moi linh vuc.

Trung Truc
Vinh - Nghe An

Bo truong GD-DT nen nghien cuu phuong an ma PGS Pham Duc Chinh de xuat de som co quyet sach dung. GS, PGS va ca NCS cung phai co it nhat mot bai bao dang tren tap chi quoc te co uy tin da duoc ISI chon. Phan lon tien si cua chung ta dang o chuan qua thap co the goi la tieu chuan co so (tieu chuan co so" nhu trong nganh duoc). Toi da tung biet nhung NCS con tre chi hoc chuyen tu, ham thu hoac cu tuyen dai hoc, tuc la nhung nguoi khong du to chat de vao DH bang "cua truoc". Nhung ho co du tien va cho nang do de tim den nhung GS, PGS hoac tien si do dau. Nhung nguoi do dau nay cung o muc tien si co so. Ho dang va se thanh tien si nay mai. Nhung TS nay se gop phan dua nuoc ta "sanh vai voi cac cuong quoc 5 chau hay sao"? Nguy!

Phan Dinh Dung
Truong Van hoa nghe thuat Dong Nai
Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

Toi tan dong nhung y kien va giai phap cua tac gia bai bao. Bo GD-DT can tham khao va co nhung chinh sach phu hop trong dao tao nguon nhan luc cho nuoc nha trong thoi ky hoi nhap. Chung ta khong nen chay theo phong trao de co the phu song bang so luong Tien si hay Giao su ma nen chu trong chat luong doi ngu "nguyen khi dung nghia "cua quoc gia.Tu do, chat luong nguon nhan luc cho cac mat se duoc nang len.

Tat Thang
TP.HCM
Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

Hoan nghenh ong Pham Duc Chinh da de xuat giai phap danh gia chat luong cua vo so cac GS, TS hien nay tai Viet Nam. Can phai co bien phap xu ly quyet liet de loai tru nhung "tien sy giay" - nhung ke hao danh - bat tai vo dung dang tai vi tai mot so co quan quan ly Nha nuoc. Hay bao ve vinh du cho cac GS, TS chan chinh tai Viet Nam - nhung nguoi da suot cuoc doi cong hien cho khoa hoc.

TS. Le Thi Mai
24 Quang Trung
Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

Hoan toan dong y voi quan diem trong bai, dac biet la tieu chuan doi voi ca nguoi huong dan va nghien cuu sinh. Toi cho rang, can phai co them quy dinh: noi dung luan an truoc khi duoc bao ve phai dang tai tren internet de cong dong khoa hoc biet, gop y hoac phat hien ra nhung van de pham quy. Co nhu vay, chat luong luan an moi dam bao.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.