Cam day them 30000 tre em khong co cho gui

Thứ sáu, 03 Tháng năm 2013, 03:43 GMT+7

Cam day them: 30.000 tre em khong co cho gui Hoc sinh tieu hoc vui choi tai san truong (Anh minh hoa) “Neu thuc hien dung Thong tu so 17/2012/TT-BGDDT ngay 16 thang 5 nam 2012 cua Bo Giao duc va Dao tao ve day them, hoc them, tren dia ban tinh Dong Nai se co khoang 30.000 hoc sinh tieu hoc dung truoc nguy co khong biet di dau sau gio hoc buoi sang”.

Do la thong tin duoc Giam doc So Giao duc va Dao tao tinh Dong Nai Le Minh Hoang cho biet tai buoi lam viec ngay 2-5 voi Doan giam sat cua Ban Van hoa – Xa hoi, HDND tinh ve cong tac quan ly day them, hoc them.

Theo ong Hoang, Dong Nai la tinh cong nghiep, tap trung toi 700.000 cong nhan lao dong, do do nhu cau gui tre la rat lon, trong khi cac co so giao duc chua du dieu kien co so vat chat de thuc hien day va hoc 2 buoi/ngay. Tu nhieu nam qua, hau het cong nhan o Dong Nai van chon cach gui con o truong hoac nha co giao, viec nay co su thoa thuan cua hai ben. Neu thuc hien Thong tu 17 thi dong nghia voi viec hoc sinh tieu hoc o Dong Nai khong co cho gui sau gio hoc o truong. Viec cha me lam cong nhan, phai nghi lam 1 buoi de o nha trong con la dieu rat kho xay ra. Mot so hoc sinh sau gio hoc tham gia sinh hoat tai cac nha thieu nhi, di hoc cac mon the chat,… tuy nhien, con so nay chi chiem khoang 2% 3%.

Neu cam triet de viec day them o bac tieu hoc, tinh trang nha giu tre tu phat se moc len, dong thoi buoc nhieu cong nhan se phai nghi viec de o nha trong con. Day la bat cap rat lon, anh huong den doi song kinh te - xa hoi cua nguoi dan. Ong Hoang cho biet, So se tuan thu theo chu truong cua Bo, song can cu vao tinh hinh thuc te tai mot so huyen, thi xa co dong cong nhan, Dong Nai co chu truong giao cho Phong Giao duc tham muu de cac dia phuong nay ban hanh nhung quy dinh phu hop voi thuc te. Nganh giao duc Dong Nai quan triet quan diem o cap tieu hoc giao vien chi duoc day ngoai gio cac mon ky nang, nang khieu cho hoc sinh. Voi hoc sinh lop 3, lop 4, giao vien co the on tap them, tuy nhien khong duoc day truoc bai moi, ong Hoang noi.

Cam day them: 30.000 tre em khong co cho gui, Tin tuc trong ngay, day them, hoc them, tre em, dong nai, tin dong nai, tieu hoc, hoc sinh, phu huynh, nha truong, giao duc, tin tuc, tin hot, tin hay, tin nong, bao, vn

Hoc sinh tieu hoc vui choi tai san truong (Anh minh hoa)

Khao sat moi day cua Ban Van hoa – Xa hoi HDND tinh Dong Nai tai huyen Long Thanh va thanh pho Bien Hoa cho thay: Hoc sinh cua tren 2/3 so lop tai cac truong tieu hoc co nhu cau hoc them. Rieng thanh pho Bien Hoa, hien co 43/51 truong tieu hoc quan ly giu tre voi tong so giao vien tham gia la 1.364, trong coi 28.500 hoc sinh tieu hoc. O cap trung hoc co so, tu thang 3-2013 den nay, Phong Giao duc va Dao tao thanh pho Bien Hoa da cap phep 9 ho so dang ky to chuc day them ngoai nha truong voi 43 giao vien THCS tham gia.

Tu nhung kho khan tren, Ban Van hoa – Xa hoi HDND tinh Dong Nai cho rang, voi bac tieu hoc, nganh giao duc va dao tao tinh can co nhung van ban cu the, dap ung nhu cau thuc te tai cac dia phuong. O cac cap hoc khac, can kiem tra chat che viec cap giay phep day them cho nhung don vi, ca nhan dung ra to chuc; dam bao co so vat chat phuc vu giang day; tranh tinh trang bien tuong viec day them de tu loi.

Hien tinh Dong Nai da ban hanh quy dinh moi ve day them, hoc them, trong do cac cap THCS va THPT viec day them phai dam bao si so lop khong qua 45 hoc sinh; khong day them, hoc them vao ngay thu Bay, Chu nhat./.

Theo Cong Phong (Hai quan online) Thich va chia se bai nay tren:

Facebook Kho “triet” day them, hoc them “Go roi” day them hoc them “Lach luat” de day them, hoc them

Ket ban voi Tin tuc 24h tren Facebook
de nhan tin nong hoi

Kho “triet” day them, hoc them

“Go roi” day them hoc them

“Lach luat” de day them, hoc them

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.