Cac truong quan doi cong bo diem trung tuyen

Thứ sáu, 10 Tháng tám 2012, 13:04 GMT+7

Cuc nha truong (Bo Quoc phong) vua cong bo diem trung tuyen vao cac truong quan doi. Hoc vien Quan y lay cao nhat voi 24,5 va 25,5 cho nam, nu mien Bac.
> DH Van hoa, Cong nghiep Ha Noi cong bo diem chuan /

0
TT Ten truong Diem chuan
1 Hoc vien Ky thuat quan su

Khoi A: Thi sinh nam mien Bac 20; nam mien Nam 16,5

Thi sinh nu mien Bac 24,5; nu mien Nam 20,5.

He dan su:

Cong nghe thong tin 17,5

Dien tu vien thong 16,5

Xay dung dan dung CN 16

cac nganh Ky thuat Dieu khien, Ky thuat O to, Xay dung cau duong 15,5

Co dien tu, Dien tu y sinh 15

Che tao may 14,5.


2 Hoc vien Phong khong - Khong quan

Khoi A: Dao tao Ky su Hang khong: nam mien Bac 16,5; nam mien Nam 13,5;

Dao tao Chi huy tham muu: nam mien Bac 16; nam mien Nam 13,5.


3 Hoc vien Hai quan Khoi A: nam mien Bac 15,5; nam mien Nam 13,5.
4 Hoc vien Bien phong Khoi C: nam mien Bac 18,5; nam mien Nam 16.
5 Hoc vien Hau can

Khoi A: nam mien Bac 19,0; nam mien Nam 14.

He dan su:

Tai chinh ngan hang 16; Tai chinh ke toan 15,5; Ky thuat xay dung 14,5.


6 Truong Dai hoc Tran Quoc Tuan (Truong SQLQ1) Khoi A: nam mien Bac 16,5.
7 Truong Dai hoc Nguyen Hue (Truong SQLQ2) Khoi A: Quan khu 5: 14,5; Quan khu 7: 15; Quan khu 9: 14; cac don vi con lai 15.
8 Truong Si quan Cong binh Khoi A: nam mien Bac 15,5; nam mien Nam 13,5.
9 Truong Si quan Thong tin Khoi A: nam mien Bac 16; nam mien Nam 13,5.
10 Truong Si quan Phao binh Khoi A: nam mien Bac 16,5; nam mien Nam 13,5.
11 Truong Si quan Khong quan Khoi A: nam mien Bac 13,5; nam mien Nam 13.
12 Truong Si quan Dac Cong Khoi A: nam mien Bac 14,5; nam mien Nam 13,5.
13 Truong Si quan Tang-Thiet giap Khoi A: nam mien Bac va nam mien Nam 14.
14 Truong Si quan Phong hoa Khoi A: nam mien Bac 14,5; nam mien Nam 13,5.
15 Truong Dai hoc Tran Dai Nghia (Si quan Ky thuat Quan su Vin-hem-pic)

Khoi A: nam mien Bac 15; nam mien Nam 14.

He dan su: CN Ky thuat o to 14,5.


16 Truong Dai hoc Chinh tri Khoi A: nam mien Bac 15,5; nam mien Nam 15; Khoi C: nam mien Bac 20,5; nam mien Nam 16,5.
17 Hoc vien Quan y (dao tao Bac si quan y)

Khoi A: nam mien Bac 24,5; nam mien Nam 21;

nu mien Bac 25,5; nu mien Nam 23.

Khoi B: nam mien Bac 24,5; nam mien Nam 21

nu mien Bac 25,5; nu mien Nam 23.

He dan su:

Y da khoa (A); Y da khoa (B) va Duoc si (A) 22 diem.


18 Hoc vien Khoa hoc quan su: + Dao tao nganh, Khoi A: nam mien Bac 20,5; nam mien Nam 19,5.

+ Dao tao nganh D220201: Thi Tieng Anh (D1), nam mien Bac 29,5; nam mien Nam 28,5; nu mien Bac 32; nu mien Nam 31.

+ Dao tao nganh D220202: Thi Tieng Anh (D1), nam mien Bac 30,5; nam mien Nam 29,5; nu mien Bac 31,5; nu mien Nam 30,5. Thi Tieng Nga (D2), nam mien Bac 29; nam mien Nam 28; nu mien Bac 30, nu mien Nam 29.

+ Dao tao nganh D220204: Thi Tieng Anh (D1), nam mien Bac 29,5; nam mien Nam 28,5; nu mien Bac 30,5; nu mien Nam 29,5. Thi Tieng Phap (D3), nam mien Bac 30,5; nam mien Nam 29,5; nu mien Bac 30,5; nu mien Nam 29,5. Thi Tieng Trung (D4), nam mien Bac 30; nam mien Nam 29,0; nu mien Bac 31; nu mien Nam 30.

+ Dao tao nganh D310206: Thi Tieng Anh (D1), nam mien Bac 28; nam mien Nam 27; nu mien Bac 32; nu mien Nam 31.

He dan su:

Tieng Anh; Tieng Trung (Thi tieng Anh); Tieng Trung (Thi tieng Phap) va Tieng Trung (Thi tieng Trung) 20.


19 Truong Dai hoc Van hoa Nghe thuat Quan doi Dai hoc he dan su:

+ Phia Bac: Quan ly van hoa 21; Bao chi 16; Thanh nhac 28; Bien dao mua 31; Huan luyen mua 30; Bieu dien nhac cu phuong Tay 27,5; Sang tac am nhac 25,5; Bieu dien nhac cu truyen thong 29.

+ Phia Nam: Quan ly van hoa 20; Bao chi 14,5; Thanh nhac; Bien dao mua 31; Huan luyen mua 30.


20 Truong Dai hoc Tran Quoc Tuan (Truong SQLQ1) Khoi C: Quan khu 1, Quan khu 2, Quan khu 3, Quan khu 4 va Bo tu lenh Thu do Ha Noi: 14,5.
21 Truong Dai hoc Nguyen Hue (Truong SQLQ2) Khoi C: Quan khu 5, Quan khu 7 va Quan khu 9: 14,5.

Hoang Thuy

0Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.