3 truong dai hoc bi dinh chi tuyen sinh

Thứ sáu, 30 Tháng mười hai 2011, 18:26 GMT+7

DH Van Hien, DH Dong Do va CD Cong nghe thong tin TP HCM vua bi Bo GD&DT dinh chi tuyen sinh nam 2012 do khong thuc hien dung cam ket thanh lap truong.
> Hang loat nganh hoc tam ngung dao tao / Hang loat nganh hoc tam ngung dao tao

Ngay 30/12, Bo GD&DT cong bo ket luan kiem tra viec thuc hien cam ket thanh lap truong dai hoc, cao dang cua 24 truong. Ket qua cho thay da so truong vi pham cam ket, tham chi co truong con chua dinh hinh duoc huong phat trien nhu DH Ha Hoa Tien.

Chua co dat xay truong, ty le sinh vien tren giang vien co huu lai qua cao, DH Van Hien va DH Dong Do bi Bo Giao duc dinh chi tuyen sinh trong nam 2012. Ngoai ra, CD Cong nghe thong tin TP HCM cung bi dinh chi vi dien tich dat qua nho khong dap ung yeu cau, ty le sinh vien tren giang vien co huu qua tai khi chi voi 76 giang vien nhung sinh vien len toi hon 6.400.

Bo Giao duc yeu cau nhung truong nay can khac phuc yeu kem theo tieu chuan de ra. Neu den nam 2013 van khong khac phuc duoc thi co the bi dinh chi hoat dong giao duc.


3 truong dai hoc bi dinh chi tuyen sinh
Nam 2012, DH Van Hien, DH Dong Do va CD Cong nghe thong tin TP HCM bi dinh chi tuyen sinh. Anh minh hoa: Hoang Ha.

Ngoai ra, 4 dai hoc khac bi dinh chi tuyen sinh 12 nganh hoc do chua co giang vien co huu co trinh do thac si va tien si (mot so nganh con co ty le sinh vien tren giao vien co huu qua cao).

Cu the, DH Chu Van An bi dinh chi tuyen sinh 4 nganh gom Ky thuat xay dung cong trinh, Tieng Anh, tieng Trung va Viet Nam hoc; DH Luong The Vinh bi dinh chi 4 nganh la Cong nghe Ky thuat dien - dien tu, Cong nghe thuc pham, Bao ve thuc vat, Khoa hoc Thu vien, DH Nguyen Trai va Kien truc Da Nang bi dinh chi 2 nganh Ke toan va Quan tri kinh doanh.

Den nam 2013, neu cac nganh neu tren van khong khac phuc duoc thi Bo se xem xet thu hoi quyet dinh mo nganh dao tao cac nganh nay.

Trong 24 truong duoc kiem tra, co mot so chua xay dung duoc co so doc lap, trong do ba truong chua co dat la DH Van Hien, DH Dong Do, DH Nguyen Trai. Ba truong nay da nhan duoc van ban canh cao cua Bo Giao duc. Den nam 2013, neu cac truong nay van chua co dat xay dung truong theo cam ket thi Bo se de nghi Thu tuong giai the truong.

Ba truong khac co dien tich duoi mot ha la CD Cong nghe thong tin TP HCM, DH Ba Ria - Vung Tau va DH Kien truc Da Nang. DH Hoa Binh, DH Chu Van An, DH Kinh te - Tai chinh TP HCM, DH Quoc te Sai Gon co dat nhung chua co truong, neu den nam 2013 van chua xay dung duoc se dinh chi hoat dong giao duc va xem xet de nghi Thu tuong Chinh phu giai the truong.

Mat khac, nhieu dai hoc cung khong du giao vien co huu, trong do 10 truong co duoi 100 nguoi, 3 truong chua den 60 nguoi (DH Nguyen Trai: 55, DH Van Hien: 52 va DH Ha Hoa Tien: 59). Nhieu truong khac ty le sinh vien tren giang vien vuot muc cho phep nhieu lan.

Mot thuc te dang dien ra la mot so truong cong lap tuyen sinh vuot qua quy mo cam ket nhu DH Kinh te - Quan tri Kinh doanh (DH Thai Nguyen) vuot 126% cam ket, DH Cong nghiep Ha Noi tuyen sinh tat ca cac he trong khi mot so truong tu thuc lai co xu huong giam so luong tuyen sinh. Dac biet la DH Hoa Binh, Chu Van An, Nguyen Trai, Ha Hoa Tien (chi dat 4,2% cam ket).

4 co so lien ket dao tao sai quy dinh cung bi Bo tuyt coi. Do la Vien Ke toan quan tri doanh nghiep, Cong ty TNHH Nghien cuu va Giao duc Viet Nam, Cong ty TNHH ILA Viet Nam va Cong ty TNHH day nghe dao tao Quoc te RAFFLES Viet Nam. Bo Giao duc de nghi cac co so nay cham dut hoat dong quang cao, tuyen sinh va dao tao trai phep, tra lai kinh phi cho nguoi hoc. Dong thoi, Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong xem xet, khong cong nhan cac van bang cua cac co so dao tao nay.

Dai dien Bo Giao duc cho biet, ngoai viec dinh chi tuyen sinh cac truong va nganh neu tren, mot so nganh cung bi cat giam chi tieu do khong dam bao ty le sinh vien tren giao vien co huu. Viec thanh tra cung se duoc Bo tiep tuc thuc hien tai tat ca cac dai hoc, cao dang tren ca nuoc. Nhung truong khong dam bao cam ket se bi xu ly.

Hoang ThuyCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.