10 cao dang cong bo diem chuan va xet tuyen NV2

Thứ tư, 13 Tháng tám 2008, 08:35 GMT+7

Ngay 12/8, CD Bach khoa Hung Yen, Tai chinh Quan tri Kinh doanh, Thuy san, Thuong mai, Du lich, Y te Hue, Su pham TW Nha Trang, Van hoa Nghe thuat va Du lich Nha Trang, Thuong mai va Du lich, va CNTT Huu nghi Viet Han cong bo diem trung tuyen.
> Tra cuu diem thi, diem chuan tai day

Duoi day la diem trung tuyen doi voi hoc sinh khu vuc 3.


Nganh Khoi - Nganh Diem NV1 Xet tuyen NV2
Diem Chi tieu
CD Bach khoa Hung Yen (1.100 chi tieu)
Cong nghe ky thuat co khi A 12
Cong nghe ky thuat Xay dung A 12
Quan tri kinh doanh A 12
C 14
D 12
Ke toan A 12
D 12
Cong nghe thong tin A 12
D 12
Viet Nam hoc
(Huong dan Du lich) C 11
D 11
Cong nghe ky thuat Dien A 12
Tai chinh - Ngan Hang A 12
D 12
- Truong danh 5% chi tieu xet tuyen NV2 danh cho cac thi sinh. Thoi gian dang ky xet tuyen NV2 tu 25/8 den 10/9.
CD Tai chinh Quan tri Kinh doanh
Diem san vao truong:
- Khoi A A 21
- Khoi D1 D1 19,5
Rieng cac nganh:
Tai chinh A 22,5
D1 20,5
Ke toan A 22
D1 20,5
* Thi sinh trung tuyen vao truong nhung chua trung tuyen vao nganh da dang ky, duoc xet tuyen vao nganh con thieu chi tieu: Quan tri kinh doanh va He thong thong tin.
CD Thuy san
Khoi A A 10 10 348
Khoi B B 12 12
CD Thuong mai
Quan tri DN Thuong mai 18
Thuong mai Quoc te 15
QTKD Du lich - Khach san 15
Ke toan Thuong mai va DV 18
Ke toan Khach san Nha hang 15
Marketing Thuong mai 15
Tai chinh Doanh nghiep 18,5
CD Van hoa Nghe thuat va Du lich Nha Trang (1) (2)
Thong tin Thu vien 04 12 1
Thu ky Van phong 14 11,5
Viet Nam hoc 03 14,5 6,5 2
Quan tri Van phong 09 15 2,5
QTKD Nha hang Khach san 08 14,5 6,5 0,5
Su pham My thuat 02 14,5 8,5 3
Hoi hoa 06 14,5 11 1
Do hoa ung dung 13 12 9,5
Su pham Am nhac 01 13 5,5 3
Thanh nhac 07 11,5 8 1,5
Sang tac Am nhac 10 16,5 9,5
Nhac cu Dan toc 11 13,5 9,5 1
Nhac cu Tay phuong 12 11,5 7,5 0,5
Quan ly Van hoa 05 12 6,5 2
Phat hanh 15 12 2
Dien vien Mua 16 10 6
Dien vien San khau 17 11 7 1
(1): Muc diem mon nang khieu phai dat moi du do vao truong.
(2): So diem duoc cong them vao tong diem cho nhung thi sinh co ho khau 3 nam tro len (tinh den ngay tuyen sinh) o tinh Khanh Hoa.
* Thi sinh chua du diem chuan lan 1 co the cho co hoi xet diem chuan lan 2 vao khoang ngay 10/9.

CD Su pham Trung uong Nha Trang
Su pham Am nhac N 29,5
Su pham The duc T 20
Su pham Giao duc dac biet M 11
Su pham My thuat H 30
Su pham Mam non M 13,5
CD Thuong mai va Du lich
Khoi A, D A, D 10
Khoi C C 11
CD Y te Hue
Dieu duong Da khoa B 24
CD Cong nghe thong tin Huu nghi Viet Han
Tin hoc ung dung:
- Do hoa may tinh H 10
- Thiet ke kien truc V 10
- Thiet ke co tin A 12,5 13
- Tin Dien tu A 12,5 13
Khoa hoc may tinh A 12,5 13
Quan tri kinh doanh A 12,5 13
Marketing A 12,5 13
CD Du lich Ha Noi (xet NV2)
Khoi A A 10
Khoi C C 11
Khoi D D 10

Tien DungCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.