Dien toan dam may Xu huong cong nghe moi tai Viet Nam

Thứ hai, 04 Tháng tư 2011, 13:00 GMT+7


Dien toan dam may – Xu huong cong nghe moi tai Viet Nam Dien toan dam may – Xu huong cong nghe moi tai Viet Nam Thoi gian gan day,chu de “dien toan dam may” dang la mot trong nhung chu de duoc nhac den nhieu nhat tai cac su kien cong nghe tai Viet Nam.

Nhat la sau hoi thao "Hanh trinh toi cong nghe dien toan dam may" do Microsoft to chuc ngay 2/3/2011 tai Ha Noi, voi su tham du cua hon 300 chuyen gia IT va cac nha lanh dao cua cac doanh nghiep.

Khai niem co ban

Dien toan dam may (Cloud computing) co the hieu mot cach don gian la: cac nguon dien toan khong lo nhu phan mem, dich vu... se nam tai cac may chu ao (dam may) tren Internet thay vi trong may tinh gia dinh va van phong (tren mat dat) de moi nguoi ket noi va su dung moi khi ho can. Voi cac dich vu san co tren Internet, doanh nghiep khong phai mua va duy tri hang tram, tham chi hang nghin may tinh cung nhu phan mem. Ho chi can tap trung san xuat boi da co nguoi khac lo co so ha tang va cong nghe thay ho. Ban co the truy cap den bat ky tai nguyen nao ton tai trong "dam may (cloud)" tai bat ky thoi diem nao va tu bat ky dau thong qua he thong Internet.

Dien toan dam may – Xu huong cong nghe moi tai Viet Nam, Tin tuc trong ngay, Dien toan dam may, dien toan dam may o Viet Nam, Viet Nam, mang khong day, vi tinh, internet, cong nghe dien toan dam may

Dien toan dam may cong nghe cua thoi dai moi

Nhu vay, cloud computing chi la khai niem hoan chinh cho mot xu huong khong moi boi nhieu doanh nghiep hien khong co may chu rieng, PC chi cai mot so phan mem co ban con tat ca deu phu thuoc vao cloud. Chang han, ho dang ky dich vu hosting cho website cong ty, thue cong cu quan ly doanh thu tu Salesforce.com, lay du lieu khao sat thi truong tu to chuc Survey Monkey... Va tat nhien, ho dung Google de tim kiem, phan tich, chia se va luu tru tai lieu.

Hien trang phat trien cong nghe “dien toan dam may” tai Viet Nam

Du duoc the gioi du doan se la "con song than cong nghe " song khai niem “dien toan dam mayvan con kha moi me tai Viet Nam.”

IBM la doanh nghiep tien phong khai truong trung tam dien toan dam may tai Viet Nam vao thang 9/2008 voi khach hang dau tien la la Cong ty co phan cong nghe va truyen thong Viet Nam (VNTT). Sau do, Microsoft la mot trong nhung “dai gia” tiep buoc dien toan dam may o thi truong Viet Nam, nhung hien van dang trong giai doan phat trien thu nghiem.

Theo Ong Vo Tan Long, Tong Giam doc cong ty IBM Viet Nam: “Dien toan dam may khong con la xu huong ma la thuc te dang dien ra. Co the noi Viet Nam la mot trong nhung nuoc dau tien o ASEAN dua vao su dung dien toan dam may. Tu nam 2008 den nay, ngay cang co nhieu khach hang tim den cac dich vu dien toan dam may cua IBM”.

Tiep den, dien toan dam may o Viet Nam bat dau co nhung tin hieu kha quan khi khi FPT - nha cong nghe hang dau cua Viet Nam da khang dinh vi the tien phong cua minh trong cong nghe bang le ky ket voi Microsoft chau A-Trend Micro de hop tac phat trien "dam may" o chau A. Nhan dinh ve hop tac nay, dai dien Trend Micro cho rang, dien toan dam may se dem lai co hoi cho Viet Nam boi cong nghe hoan toan moi se giup gioi tre Viet Nam von rat nang dong se co them dieu kien sang tao va phat huy tai nang cua minh. Dong thoi, voi tiem nang ve nhan luc, co so ha tang va nhat la "tinh san sang" cua FPT hai ben se khong chi dung lai o cung cap dich vu ve dien toan dam may o Viet Nam ma se vuon ra toan cau.

Sau cuoc ky ket do mot tuan, FPT tiep tuc hop tac cung "dai gia" Microsoft vao thang 05/2010. Tam diem cua hop tac nay la mot thoa thuan nham phat trien nen tang dien toan dam may dua tren cong nghe cua Microsoft. Hai ben deu cung huong den viec phat trien nen tang cho cac dich vu dam may bao gom truyen thong, hop tac, luu tru du lieu va cac dich vu ha tang, nham phuc vu nhu cau cua dong dao khach hang. Gan day nhat, “Journey to the cloud” (Hanh trinh toi cong nghe dien toan dam may) voi cham ngon “New ways to do new things” la chu de hoi thao do Microsoft to chuc hom 02/03/2001 vua qua tai Ha Noi, da thu hut su tham du cua hon 300 chuyen gia IT va cac nha lanh dao cua cac doanh nghiep. Dieu nay chung to nhung van de ve dien toan dam may hien dang thu hut su quan tam cua rat nhieu doanh nghiep trong nuoc, nhung nguoi dang kiem tim giai phap nang cao nang suat cho doanh nghiep.

Tuy vay, tiep theo sau hoi thao ngay 02/03, “Vietnam Cloud computing Day 2011” (Ngay Dien toan dam may Viet Nam 2011) dien ra ngay 9/3 tai Ha Noi cung dua ra nhan dinh: mac du dien toan dam may hien dang duoc ung dung rong rai o nhieu nuoc phat trien tren the gioi boi loi ich dang ke ma no dem lai, nhung o Viet Nam cac doanh nghiep van chua thuc su man ma voi cong nghe nay. Tuy nhien theo cac chuyen gia nhan dinh, day chinh la giai phap toi uu de cac doanh nghiep nuoc ta giam thieu chi phi cung nhu tang hieu suat lam viec o muc toi da. Ve thuc trang ung dung dien toan dam may o cac doanh nghiep Viet Nam, co the rut ra ket luan nhu sau: Hien nay da co mot vai doanh nghiep lon tai Viet Nam dua dien toan dam may vao ung dung va hieu suat kinh doanh duoc cai thien dang ke. Tuy nhien so luong la kha it. Phan lon van chi dung o muc quan tam va tim hieu.

Phat trien dien toan dam may tai Viet Nam – con nhieu thach thuc

Khong nam ngoai xu the chung cua nganh cong nghe thong tin the gioi, Viet Nam dang dan tiep can dich vu dam may thong qua cac du an cua mot so doanh nghiep nuoc ngoai nhu Microsoft, Intel … Cong nghe nay duoc coi la giai phap cho nhung van de ma nhieu cong ty dang gap phai nhu thieu nang luc cong nghe thong tin, chi phi dau tu han che… Hau het cac nha lanh dao cong nghe thong tin deu kha ky vong khi nhan dinh ve cong nghe nay.

Dien toan dam may – Xu huong cong nghe moi tai Viet Nam, Tin tuc trong ngay, Dien toan dam may, dien toan dam may o Viet Nam, Viet Nam, mang khong day, vi tinh, internet, cong nghe dien toan dam may

dien toan dam may lieu co phat trien tai Viet Nam?

Ong Duong Dung Trieu, Giam Doc dieu hanh FIS chia se: “Chung toi nhan ra nhieu loi ich khi dong hop tac xay dung trung tam du lieu su dung cong nghe dien toan dam may cua Microsoft. Hai ben chia se tam nhin ve tuong lai cua nganh tin hoc -noi ma cac dich vu dien toan dam may se tro nen pho bien va duoc su dung rong rai o Viet Nam vao nam 2015- va chung toi co muc tieu tro thanh nhung nguoi dan dau trong linh vuc moi me nay.”

Theo ong Nguyen Huy Cuong, CEO cua Tinh Van Consulting, hien nay nhieu cong ty dang hoang phi tai nguyen nhu khong khai thac het cong suat cua he thong may chu, dau tu qua nhieu ve mat con nguoi. Trong khi do, ve ly thuyet, cloud computing se cho phep doanh nghiep khong can tap trung qua nhieu cho co so ha tang hoac nang cap ung dung, khong doi hoi nguon nhan luc lon va co the de dang thay doi quy mo khi can.

Ong Hoang Le Minh, Vien truong Vien cong nghiep phan mem va noi dung so Viet Nam (NISCI), khang dinh dien toan dam may la muc tieu ma the gioi cung nhu nganh cong nghe thong tin trong nuoc huong toi va day chinh la nhan to thuc day cac qua trinh chuyen doi kinh doanh.

Tuy nhien, theo cac chuyen gia cua Intel nhan dinh thi dien toan dam may chac chan khong phai danh cho tat ca moi nguoi va cho moi nhu cau. Mac du loi ich cua dien toan dam may la khong the phu nhan, nhung cac doanh nghiep can can nhac den cac yeu to khac nhau khi tinh den chuyen ung dung dien toan dam may, cu the nhu: rao can ky thuat, an toan thong tin, nguon von de hien dai quy trinh kinh doanh bang viec ung dung cong nghe thong tin, giam chi tieu cho phan cung, phan mem, an toan bang thue ngoai phan mem co so ha tang, tinh linh hoat va kha nang mo rong cua nguon luc cong nghe thong tin truoc khi quyet dinh ung dung dien toan dam may vao san xuat kinh doanh. Viet Nam cung khong phai la mot ngoai le.

Ben le hoi nghi “Ngay Dien toan dam may Viet Nam 2011”, ong Phan Thanh Son, Giam doc cong nghe cua cong ty Cisco, chia se con nhieu kho khan trong viec trien khai dien toan dam may tai Viet Nam. Theo ong, van de chinh sach, duong truyen bang thong va nhan thuc cua doanh nghiep la nhung thach thuc lon nhat voi cong nghe moi nay.

Dong thoi, mot so doanh nghiep cho biet ho da va dang su dung cac dich vu dam may mien phi nhu Google Apps, nhung van can thoi gian de tim hieu nhieu hon nhung loi ich cung nhu rui ro ve tinh an toan du lieu. Ong Nguyen Thien Tam, Giam doc khach hang cua Cong ty Sutrix Media Viet Nam, cho biet neu su dung cac dich vu dien toan dam may thi doi hoi moi nhan vien phai co ky nang nhat dinh ve cong nghe thong tin. Hien cong ty co su dung Google Docs, nhung chi dung o muc do trao doi, chia se tai lieu.

Khong chi co vay, Ong Le Duc Quyet, Pho giam doc Cong ty co phan The gioi van tai, cho biet ong van con e ngai khi dua nhung thong tin lien quan den tai chinh cua cong ty len dich vu dien toan dam may vi khong biet duoc du lieu cua minh o dau do tren mang. Ong Quyet cung noi mo hinh ung dung dien toan dam may phu thuoc nhieu vao Internet ma chua chac luc nao cung co the truy cap vao Internet.

Tom lai, nguoi viet muon loi cua ong Hoang Le Minh - Vien truong Vien Cong nghiep phan mem va Noi dung so Viet Nam - de ket thuc bai viet nay: "Ban chat cua dien toan dam may la su hoi tu cac thanh tuu ve nghien cuu phat trien cac cong nghe moi; cac quan diem ve ung dung CNTT hien nay o tren the gioi cung nhu Viet Nam. Dien toan dam may cung la mot trong nhung khai niem mo ho nhat tu truoc den nay chung ta gap phai. No cung giong nhu cai gi o tren cao, o trong may, chung ta khong the nhan biet duoc. Nhung do cung chinh la muc tieu ma hien nay nganh CNTT truyen thong dang huong toi".

Co the noi dien toan dam may dang tao co hoi cho cac doanh nghiep hoat dong hieu qua, thong minh va tiet kiem chi phi hon. Cac doanh nghiep Viet Nam dang co dieu kien thuan loi de su dung nhung tien ich nay. Van de la ban linh cua doanh nghiep co dam ung dung cong nghe moi vao quan ly dieu hanh san xuat kinh doanh hay khong ma thoi. Vi vay, du cong ty o quy mo lon hay nho, ban cung nen thu dung dich vu nay, neu khong co the ban da bo lo mot co hoi kinh doanh trong tuong lai.

IE9 la trinh duyet su dung nang luong hieu qua nhat

Cach khac phuc tinh trang may tinh chay cham

Ba cong cu tim kiem moi ban nen thu

Theo XHTT

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.