Diem chuan 8 truong thuoc Dai hoc Quoc gia Ha Noi

Thứ sáu, 09 Tháng tám 2013, 17:45 GMT+7

Dai hoc Quoc gia Ha Noi vua chinh thuc cong bo diem chuan dau vao cua cac truong thanh vien, bao gom 8 truong sau: Truong Dai hoc Cong nghe, Truong Dai hoc Khoa hoc Tu nhien, Truong Dai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van, Truong Dai hoc Ngoai ngu, Truong Dai hoc Kinh te, Truong Dai hoc Giao duc, Khoa Luat va Khoa Y - Duoc.

Bo Giao duc cong bo diem san
Truong dai hoc Y Ha Noi de nghi ha diem chuan
Truong dai hoc dau tien cong bo diem chuan
Nhung truong vua cong bo diem thi dai hoc, cao dang
Lo dien thu khoa 30 diem truong Bach khoa Ha Noi
66 truong cong bo diem thi dai hoc, cao dang
45 truong da cong bo diem thi dai hoc
Hoc vien Y duoc hoc Co truyen du kien diem chuan Them hang chuc truong dai hoc cong bo diem thi 2 thu khoa cua Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong
30 truong cong bo diem thi dai hoc

2 thu khoa cua Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong
>>30 truong cong bo diem thi dai hoc


Truong Dai hoc Quoc gia Ha Noi cung cho biet, diem chuan cac truong tren danh cho thi sinh la hoc sinh pho thong thuoc KV3.


Anh minh hoa

Thi sinh du thi tai truong Dai hoc Quoc gia Ha Noi nam 2013Diem chuan vao cac nganh cua truong nhu sau: TT Nganh/Don vi Ma nganh Chi tieu Khoi thi Diem trung tuyen dot 1 Chi tieu tuyen dot 2 Muc diem nhan ho so DKXT dot 2
I Truong Dai hoc Cong nghe QHI 602 - - - -
1 Cong nghe Thong Tin D480201 200 A,A1 23,0 - -
2 Khoa hoc May tinh D480101 60 A,A1 23,0 - -
3 He thong Thong tin D480104 42 A,A1 22,0 - -
4 Truyen thong va mang may tinh D480102 50 A,A1 22,0 - -
5 Cong nghe Ky thuat dien tu, truyen thong D510302 60 A,A1 22,0 - -
6 Cong nghe ky thuat Co dien tu D510203 80 A 22,0 - -
7 Vat ly ky thuat D520401 55 A 21,0 - -
8 Co ky thuat D520101 55 A 21,0 - -
II Truong Dai hoc Khoa hoc Tu nhien QHT 1.299 - - - -
1 Toan hoc D460101 215 A, A1 19,5 - -
2 May tinh va khoa hoc thong tin D480105 A, A1 19,5 - -
3 Vat ly hoc D440102 150 A, A1 19,5 - -
4 Khoa hoc vat lieu D430122 A, A1 19,5 - -
5 Cong nghe hat nhan D520403 A, A1 19,5 - -
6 Khi tuong hoc D440221 100 A, A1 19,0 - -
7 Thuy van D440224 A, A1 19,0 - -
8 Hai duong hoc D440228 A, A1 19,0 - -
9 Hoa hoc D440112 190 A, A1 22,5 - -
10 Cong nghe ky thuat hoa hoc D510401 A, A1 22,5 - -
11 Hoa duoc D720403 A, A1 24,0 - -
12 Dia ly tu nhien D440217 110 A, A1 19,0 - -
13 Quan ly dat dai D850103 A, A1 19,5 - -
14 Dia chat hoc D440201 130 A, A1 19,5 - -
15 Ky thuat dia chat D520501 A, A1 19,0 - -
16 Quan ly tai nguyen va moi truong D850101 A, A1 21,5 - -
17 Sinh hoc D420101 194 A, A1 20,5 - -
B 22,0 - -
18 Cong nghe sinh hoc D420201 A, A1 23,0 - -
B 24,0 - -
19 Khoa hoc moi truong D440301 210 A, A1 21,0 - -
B 23,0 - -
20 Khoa hoc dat D440306 A, A1 19,0 - -
B 22,0 - -
21 Cong nghe ky thuat moi truong D510406 A, A1 19,5 - -
III Truong Dai hoc KHXH&NV QHX 1415 - - - -
1 Bao chi D320101 98 A 19,5 - -
C 19,5 - -
D 19,0 - -
2 Chinh tri hoc D310201 68 A 19,0 21 -
C 18,0 18,0
D 18,0 18,0
3 Cong tac xa hoi D760101 78 A 19,0 - -
C 20,5 - -
D 19,5 - -
4 Dong phuong hoc D220213 118 C 23,0 - -
D 22,0 - -
5 Han Nom D220104 29 C 18,0 7 18,0
D 18,0 18,0
6 Khoa hoc quan ly D340401 98 A 19,0 - -
C 21,0 - -
D 20,5 - -
7 Lich su D220310 88 C 19,0 - -
D 18,0 - -
8 Luu tru hoc D320303 68 A 19,0 - -
C 18,0 - -
D 18,0 - -
9 Ngon ngu hoc D220320 58 A 19,0 - -
C 19,5 - -
D 18,5 - -
10 Nhan hoc D310302 48 A 19,0 34 -
C 18,0 18,0
D 18,0 18,0
11 Quan he cong chung D360708 50 A 20,0 - -
C 20,5 - -
D 20,0 - -
12 Quan tri Dich vu du lich va lu hanh D340103 98 A 20,0 - -
C 21,0 - -
D 19,0 - -
13 Quoc te hoc D220212 88 A 19,0 - -
C 19,5 - -
D 19,0 - -
14 Tam ly hoc D310401 88 A 20,5 - -
B 21,5 - -
C 22,0 - -
D 21,5 - -
15 Thong tin hoc D320201 58 A 19,0 38 -
C 18,0 18,0
D 18,0 18,0
16 Triet hoc D220301 68 A 19,0 48 -
C 18,0 18,0
D 18,0 18,0
17 Van hoc D220330 88 C 19,5 - -
D 19,0 - -
18 Viet Nam hoc D220113 58 C 20,0 - -
D 19,5 - -
19 Xa hoi hoc D310301 68 A 19,0 - -
C 20,5 - -
D 18,5 - -
IV Truong Dai hoc Ngoai ngu QHF 1,200 - - - -
1 Ngon ngu Anh D220201 472 D1 30,0 - -
2 SP tieng Anh D140231 D1 30,0 - -
3 Ngon ngu Nga D220202 60 D1 24,0 - -
D2 24,0 - -
4 SP tieng Nga D140232 D1 24,0 - -
D2 24,0 - -
5 Ngon ngu Phap D220203 125 D1 25,5 - -
D3 25,5 - -
6 SP Tieng Phap D140233 D1 24,0 - -
D3 24,0 - -
7 Ngon ngu Trung Quoc D220204 125 D1 28,0 - -
D4 28,0 - -
8 SP Tieng Trung Quoc D140234 D1 24,0 - -
D4 24,0 - -
9 Ngon ngu Duc D220205 60 D1 24,0 - -
D5 24,0 - -
10 Ngon ngu Nhat D220209 125 D1 29,5 - -
D6 29,5 - -
11 SP Tieng Nhat D140236 D1 29,5 - -
D6 29,5 - -
12 Ngon ngu Han Quoc D220210 75 D1 28,0 - -
V Truong DH Kinh te QHE 421 - - - -
1 Kinh te D310101 50 A 21,0 15 21,5
A1 20,5 21,0
D1 20,5 21,0
2 Kinh te quoc te D310106 100 A 21,0 - -
A1 20,5 - -
D1 20,5 - -
3 Quan tri kinh doanh D340101 60 A 21,0 - -
A1 21,0 - -
D1 21,0 - -
4 Tai chinh - Ngan hang D340201 101 A 21,0 41 21,5
A1 20,5 21,0
D1 20,5 21,0
5 Kinh te phat trien D310104 60 A 21,0 29 21,5
A1 20,5 21,0
D1 20,5 21,0
6 Ke toan D340301 50 A 21,0 - -
A1 21,0 - -
D1 21,0 - -
VI Truong Dai hoc Giao duc QHS 300 - - - -
1

Su pham Toan

D140209

50

A, A1

22,0

- -
2

Su pham Vat ly

D140211

50

A, A1

19,5

- -
3

Su pham Hoa hoc

D140212

50

A

22,0

- -

A1

19,5

- -
4

Su pham Sinh hoc

D140213

50

A

19,5

- -

A1

19,5

- -

B

22,0

- -
5

Su pham Ngu van

D140217

50

C

20,5

- -

D

20,5

- -
6

Su pham Lich su

D140218

50

C

18,0

15

18,0

D

18,0

18,0


VII Khoa Luat QHL 287 - - - -
1 Luat hoc D380101 207 A 22,0 - -
A1 22,0 - -
D1 22,5 - -
D3 23,0 - -
C 24,0 - -
2 Luat kinh doanh D380109 80 A 22,0 - -
A1 22,0 - -
D1 22,0 - -
D3 22,0 - -
VIII Khoa Y Duoc QHY 88 - - - -
1 Y da khoa D720101 44 B 25,0 - -
2 Duoc hoc D720401 44 A 26,5 - -

Bao Hai

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.